ЗЕД

Подання за I квартал 2013 року Декларації про валютні цінності

Статтею 9 Декрету про валютне регулювання передбачено, що валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягають обов'язковому декларуванню.

Відповідно до ст. 1 Указу № 319 встановлено обов'язковість щоквартального декларування суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності, наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України.

Форму Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, затверджено наказом № 207 (далі — Декларація про валютні цінності).

Зазначеним наказом передбачено, що обов'язкове декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною формою щокварталу у строки, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності.

Абзацом другим п. 5 Порядку № 419 встановлено, що квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами до органів ДПС у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Строки подання податкової декларації до органів ДПС встановлено ст. 49 Податкового кодексу.

Зокрема, відповідно до пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків), — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Отже, Декларація про валютні цінності має подаватися резидентами України у строки подання квартальної звітності, тобто щокварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу.

Таким чином, граничний термін подання Декларації про валютні цінності за І квартал до органів ДПС13.05.2013 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42