Інші податки

Прийняття та направлення податковими органами податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок платників податків

З 08.01.2013 р. набрав чинності наказ № 1236, яким затверджено Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків. Розглянемо порядок складання та направлення органами ДПС податкових повідомлень-рішень, а також облік таких повідомлень-рішень в органах ДПС та їх відкликання.


Нормативні документи, які регламентують порядок прийняття та направлення податкових повідомлень-рішень

За результатами перевірок платників податків (крім камеральних та електронних) посадові особи органів ДПС складають акт, а за відсутності порушень вимог законодавства — довідку (п. 86.1 ст. 86 Податкового кодексу).

Вимоги щодо змісту актів (довідок) передбачено Порядком № 984.

Відповідно до п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу у разі якщо суму грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховує контролюючий орган згідно зі ст. 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток чи від'ємного значення суми ПДВ, розрахованого платником податків відповідно до розділу V Податкового кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення.

У разі визначення податковими органами у ході проведення перевірки суми грошового зобов'язання платника податків, суми бюджетного відшкодування, задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ орган ДПС зобов'язаний прийняти відповідні податкові повідомлення-рішення.

Згідно з п. 86.8 ст. 86 Податкового кодексу податкове повідомлення-рішення приймає керівник податкового органу (його заступник) протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки, у порядку, передбаченому ст. 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень (за результатами фактичної перевірки — з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до органу ДПС за основним місцем обліку платника податків). За наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки рішення приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки  протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Законом № 5503 внесено зміни до п. 86.9 ст. 86 Податкового кодексу, який регламентує порядок прийняття рішень за перевірками, проведеними на підставі пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 цього Кодексу.

Згідно із Законом № 5503 у разі якщо грошове зобов'язання розраховує орган ДПС за результатами перевірки, проведеної з обставин, визначених пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу, щодо кримінального провадження, у якому розслідується кримінальне правопорушення стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податків (юридичної особи) або фізичної особи — підприємця, що перевіряється, предметом якого є податки та/або збори, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймає податковий орган протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим податковим органом відповідного судового рішення (обвинувального вироку, ухвали про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили.

Згідно з нормами Податкового кодексу (зокрема, п. 58.1 ст. 58), Закону про РРО, законів з питань ЗЕД та інших законодавчих актів, відповідно до яких органам ДПС України надано право застосовувати штрафні (фінансові) санкції, було розроблено Порядок № 985, який установлював єдиний порядок направлення органами ДПС України платникам податків податкових повідомлень-рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Внесеними Законом № 5083 змінами, зокрема, передбачено, що форму та порядок надіслання податкового повідомлення-рішення і розрахунку грошового зобов'язання визначає центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики.

Таким чином, виявлено необхідність приведення Порядку № 985 у відповідність з нормами Закону № 5083. З метою реалізації вимог цього Закону прийнято наказ № 1236.

Порядком № 1236 скасовано Порядок № 985 і визначено, що органи ДПС складають і направляють (вручають) платникам податків податкові повідомлення-рішення про нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ.

Складання податкових повідомлень-рішень

Орган ДПС визначає суму нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ та складає податкове повідомлення-рішення у разі якщо:

  • платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію;
  • дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ, які заявлено у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках;
  • згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері ЗЕД, є орган ДПС;
  • рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків;
  • дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених Податковим кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, таким податковим агентом.

Або в інших випадках, коли здійснення такого розрахунку передбачено ст. 58 Податкового кодексу.

Залежно від статусу платника податків (юридична або фізична особа) та від виду встановлених порушень податкового або іншого законодавства працівники органу ДПС складають податкове повідомлення-рішення за відповідною формою, передбаченою у додатках 1 — 11 до Порядку № 1236.

Зверніть увагу, що прийнятим Законом № 3609 внесено зміни до ст. 123 Податкового кодексу, якими вилучено обов'язок податкових органів застосовувати штрафні санкції до платника податків за завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ.

У зв'язку з цим внесено відповідні зміни до форм податкових повідомлень-рішень про зменшення від'ємного значення суми ПДВ платника (форма «В4», передбачена додатком 8 до Порядку № 1236) та про зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (форма «П», передбачена додатком 9 до Порядку № 1236).

Крім того, наказом № 817 затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, відповідно до якого у платіжних документах необхідно зазначати призначення платежу.

З метою спрощення процедури зазначення платниками податків у платіжних документах реквізитів призначення платежу форми податкових повідомлень-рішень (згідно з якими передбачено сплату грошових коштів) містять відповідну інформацію. Слід наголосити, що правильність зазначення платниками податків реквізитів платежу в подальшому приводить до їх правильного закріплення за відповідним нарахуванням грошових зобов'язань за особовим рахунком платника податків.

Податкове повідомлення-рішення слід складати в двох примірниках за кожним окремим податком, збором разом із штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) або штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами, пенею), передбаченими Податковим кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом) за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД.

При цьому до податкового повідомлення-рішення слід додати розрахунок податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) з наведенням в ньому дати та номера декларації (уточнюючого розрахунку) відповідного звітного періоду, щодо якого здійснюється розрахунок податкового зобов'язання, а також іншої інформації, необхідної для визначення грошового зобов'язання.

Відповідно до Порядку №1236 у разі здійснення розрахунку (перерахунку) збільшення (зменшення) грошового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, зменшення від'ємного значення суми ПДВ або об'єкта оподаткування податком на прибуток із застосуванням звичайних цін за результатами перевірки приймаються окремі податкові повідомлення-рішення щодо цих сум.

Направлення податкових повідомлень-рішень

Один примірник податкового повідомлення-рішення направляється (вручається) платнику податків не пізніше наступного робочого дня від дати його складання та реєстрації. При цьому корінець податкового повідомлення-рішення залишається в органі ДПС і долучається до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи платника податків.

Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ збільшуються, то крім раніше надісланого податкового повідомлення-рішення направляється окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення.

Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ зменшуються, то до платника податків направляється податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов'язання.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представнику або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.

Якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

У зв'язку зі змінами, внесеними Законом № 3609 до Податкового кодексу, Порядком № 1236 передбачено, що у разі неможливості вручення податкового повідомлення-рішення через помилку, допущену контролюючим органом при його направленні, податкове повідомлення-рішення вважається таким, що не вручено платнику податків. У разі встановлення такої помилки орган ДПС забезпечує виправлення допущених при направленні податкового повідомлення-рішення помилок і направляє його повторно протягом наступного робочого дня від дня отримання відповідного повідомлення поштової служби.

Облік отриманих податкових повідомлень-рішень

У разі звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення-рішення за умови надходження до органу ДПС ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків не пізніше настання граничного строку сплати, суму грошового зобов'язання в той самий день виводять з реєстру податкових повідомлень-рішень та обліковують в окремому реєстрі до дня набрання рішенням суду законної сили.

У разі надходження до органу ДПС ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків після закінчення граничного строку сплати сума грошового зобов'язання, нарахована в картці особового рахунку платника податків, підлягає виведенню з неї до окремого реєстру, де вона міститься, до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Слід зазначити, що протягом процедури адміністративного та судового оскарження сума грошового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

Відкликання податкових повідомлень-рішень

Податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:

  • орган ДПС скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов'язання;
  • орган ДПС зменшує нараховану суму грошового зобов'язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення;
  • рішення суду, що набрало законної сили, скасовує повідомлення-рішення органу ДПС;
  • рішення суду, що набрало законної сили, зменшує суму грошового зобов'язання, визначену в податковому повідомленні-рішенні органу ДПС.

У зв'язку із набранням чинності з 01.01.2013 р. ст. 39 Податкового кодексу у разі коли платник податків розпочинає процедуру оскарження податкового повідомлення-рішення, винесеного із застосуванням звичайних цін, або не сплачує відповідної суми, визначеної в такому податковому повідомленні-рішенні, протягом строків, установлених цим Кодексом, податкове повідомлення-рішення відкликається з урахуванням вимог п. 39.15 зазначеної статті.

Таким чином, Порядком № 1236 приведено у відповідність з чинним законодавством та деталізовано порядок прийняття та направлення органами ДПС податкових повідомлень-рішень.