Юридична практика

Оскарження у судовому порядку рішень контролюючих органів за результатами розгляду скарг платників податків

Реалізація органами ДПС контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством відповідно до п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу, здійснюється шляхом проведення перевірок платників податків (крім Нацбанку України) у порядку, встановленому цим Кодексом.


За результатами проведених перевірок згідно з п. 86.1 ст. 86 Податкового кодексу органи ДПС складають акт або довідку такої перевірки, які підписуються посадовими особами органу ДПС та платниками податків або їх законними представниками (за наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

При цьому визначення сум платнику податків, що підлягають сплаті до бюджету відповідно до ст. 58 зазначеного Кодексу, здійснюється органом ДПС шляхом надіслання (вручення) платнику податків податкового повідомлення-рішення.

Згідно з положеннями п. 55.1 ст. 55 Податкового кодексу податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Статтею 56 Податкового кодексу врегульовано питання оскарження рішень контролюючих органів:

  • рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку;
  • у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня зі скаргою про перегляд цього рішення;
  • контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку;
  • керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків;
  • рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

Процедура адміністративного оскарження закінчується, зокрема, днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи.

Згідно зі змістом п. 56.18 ст. 56 Податкового кодексу з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

Водночас п. 56.19 ст. 56 Податкового кодексу визначено, що у разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до п. 56.17 цієї статті.

Враховуючи положення ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства, до адміністративного суду вправі звернутися кожна особа, яка вважає, що її право чи інтерес, яке охороняється законом, порушено чи оспорюється. В контексті норм цього Кодексу має значення лише суб'єктивне уявлення особи про те, що її право чи законний інтерес потребує захисту. Однак обов'язковою умовою здійснення такого захисту судом є наявність факту порушення права або законного інтересу на момент звернення до суду.

При цьому неодмінною ознакою порушення права особи є зміна стану її суб'єктивних прав та обов'язків, тобто припинення чи неможливість реалізації її права та/або виникнення додаткового обов'язку.

Відповідно до п. 1 частини другої ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних і юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Щодо рішення контролюючих органів за результатами розгляду скарг платників податків, то воно не є рішенням суб'єкта владних повноважень у розумінні вищезазначеного пункту і не породжує правовідносин, які можуть бути предметом спору, оскільки наслідком його винесення податковим органом є обов'язок відповідного територіального органу ДПС прийняти податкове повідомлення-рішення, яке в свою чергу може бути оскаржено в судовому порядку.

Отже, мотивація, спосіб її викладення, прийняття рішення в процесі адміністративного оскарження, визначеного нормами Податкового кодексу, є досудовим порядком вирішення спору, а тому не підлягає оцінці судом.

Зазначену позицію підтримано Вищим адміністративним судом України (ухвала від 31.05.2012 р. у справі № К/9991/26796/12, ухвала від 20.06.2012 р. у справі № К/9991/29420/12).


Євгенія РУДЕНКО, заступник директора Департаменту — начальник Управління правового забезпечення
митних спорів Департаменту правової роботи Міністерства доходів і зборів України,

Марина Шевченко, заступник начальника відділу організації взаємодії та супроводження податкових
спорів у судах Управління правового забезпечення податкової діяльності