Соціальне страхування

Пенсії держслужбовців (запитання — відповіді)

Право на призначення пенсії держслужбовця

Жінка у 2012 р. досягла 50-річного віку, як матері інваліда з дитинства їй призначено пенсію за віком відповідно до Закону про пенсійне страхування. Працює в державному органі, стаж держслужбовця в квітні 2013 р. становитиме 10 років. Чи матиме вона право на призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу?


Відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу на одержання пенсії державних службовців мають право, зокрема, жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (30 років), у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також жінки, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 80% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до ст. 26 Закону про пенсійне страхування жінки, які народились у 1962 р., право на пенсію мають після досягнення 60 років.

Враховуючи зазначене, після досягнення 60-річного віку за умови дотримання вимог, передбачених ст. 37 Закону про держслужбу, жінка матиме право на призначення пенсії держслужбовця.

 

Зарахування до стажу держслужби роботи в органах ДПС

Чи враховуватиметься до стажу держслужби при виході на пенсію робота в органі ДПС, якщо особа пропрацювала в податковій службі 10 років, а у 2013 р. працюватиме в іншому державному органі (також держслужба)?


Статтею 37 Закону про держслужбу передбачено, що для одержання пенсії державних службовців необхідно досягти певного віку, мати страховий стаж для чоловіків — 35 років, для жінок — 30, у тому числі стаж державної служби не менш як 10 років, та на час досягнення пенсійного віку працювати на посадах держслужбовців. Правом на призначення пенсії державних службовців користуються також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Згідно з Порядком № 283 до стажу державної служби зараховується, зокрема, робота на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів ДПС.

Зазначений порядок регулює питання обчислення стажу державної служби для осіб, які обіймають посади державних службовців.

Отже, при звільненні особи з органу ДПС у 2013 р. та працевлаштуванні до державного органу на посаду державного службовця стаж роботи в органі ДПС буде враховано до стажу державної служби, а у разі дотримання вимог, передбачених ст. 37 Закону про держслужбу, призначено пенсію держслужбовця.

 

Збереження стажу роботи в органах ДПС після реорганізації відомства

Чи збережеться стаж, відпрацьований в органі ДПС, для отримання пенсії держслужбовця, якщо ДПС реорганізовано у Міністерство?


Згідно з Порядком № 283 до стажу державної служби зараховується робота на посадах державних службовців у державних органах, передбачених у ст. 25 Закону про держслужбу, а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад державних службовців.

Крім того, до стажу державної служби зараховується робота, зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів ДПС.

Обчислений відповідно до цього Порядку стаж державної служби застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток та призначення пенсії.

Враховуючи положення Порядку № 283 до стажу державної служби буде враховано роботу в органі ДПС, та за умови дотримання вимог, передбачених ст. 37 Закону про держслужбу, а саме: досягнення пенсійного віку, наявність страхового стажу для чоловіків35 років, для жінок30 років, в тому числі стажу державної служби 10 років та роботи на час досягнення пенсійного віку в державному органі на посаді державного службовця, буде призначено пенсію за нормами Закону про держслужбу.

 

Після роботи в органах ДПС — робота в іншій державній структурі

Чи буде враховано стаж роботи в органі ДПС для нарахування пенсії, якщо особа (за наявності стажу роботи в органі ДПС 15 років та виходу на пенсію по інвалідності) відповідно до Закону про держслужбу виявить бажання надалі працювати в іншій державній структурі?


Відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу пенсія по інвалідності призначається за наявності страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності згідно із Законом про пенсійне страхування, особам, визнаним інвалідами I або II групи у період перебування на державній службі, які мають стаж державної служби не менше 10 років, а також особам з числа інвалідів I або II групи незалежно від часу встановлення їм інвалідності, які мають не менше 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на зазначених посадах. Пенсія по інвалідності відповідно до цього Закону призначається незалежно від причини інвалідності за умови припинення державної служби.

Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі.

Отже, за умови працевлаштування особи на роботу в державний орган на посаду держслужбовця виплату пенсії по інвалідності, призначеної відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу, буде припинено до звільнення з посади держслужбовця. Після звільнення виплату пенсії буде поновлено за матеріалами пенсійної справи або за бажанням особи з урахуванням додатково наданих документів, за якими буде проведено у разі доцільності перерахунок пенсії із заробітної плати за іншою посадою, при цьому враховуватиметься стаж роботи в органі ДПС.

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42