Оплата праці

Збереження посадового окладу працівника на новому місці роботи

Жінка має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1. Працює в районній лікарні з 1990 р. У 2007 р. була призначена на посаду завідувача відділення. У вересні 2012 р. у зв'язку з реорганізацією відділення цю посаду скорочено, і жінці запропоновано посаду лікаря-терапевта. Вона погодилася за умови, що їй буде збережено заробітну плату. Однак адміністрація лікарні не зберегла попередню заробітну плату протягом одного року, як це передбачено п. 7 ст. 20 Закону № 796, мотивуючи тим, що зазначена норма застосовується лише при звільненні та подальшому працевлаштуванні працівників, а не при переведенні на нижчеоплачувану роботу. Чи зберігаються за фахівцем вищезазначені пільги, а саме — чи буде збережено різницю у посадових окладах при переведенні на нижчеоплачувану роботу?


Відповідно до п. 7 ст. 20 Закону № 796 громадяни, віднесені до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

Виходячи з вищенаведеного, жінці запропоновано залишитись на роботі, але на нижчій посаді.

У разі вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, їм виплачується допомога у розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року.

Під вивільненням працівників слід розуміти припинення трудових правовідносин з працівниками за ініціативою роботодавця у разі змін в організації виробництва та праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників. При цьому трудовий договір розривається на підставі, зазначеній у п. 1 ст. 40 КЗпП.

Тільки за зазначених умов на працівників поширюється дія п. 7 ст. 20 Закону № 796 та не може застосовуватись в інший спосіб.

Працівник набуває права на збереження посадового окладу за умови його працевлаштування на новому місці роботи (з дати укладення трудового договору), у разі його звільнення з попереднього місця роботи у зв'язку зі скороченням чисельності або штату (п. 1 ст. 40 КЗпП).

Порядком № 936 передбачено, що соціальні виплати, доплати (види допомоги), встановлені Законом № 796, провадяться з дня подання громадянином заяви.

Тобто працівнику має бути збережено посадовий оклад відповідно до п. 7 ст. 20 Закону № 796 з дати працевлаштування на новому місці роботи протягом року, але не раніше дати подання відповідної заяви про здійснення компенсаційних виплат. Така заява подається за місцем роботи при працевлаштуванні на новому підприємстві.

Пунктом 7 ст. 20 Закону № 796 також передбачено, зокрема, що при переведенні у зв'язку зі станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком та заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року.

Відповідно до ст. 170 КЗпП працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку.

При переведенні за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України (у даному випадку Законом № 796), попередній середній заробіток зберігається на інший період.

Отже, у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у п. 1 ст. 40 КЗпП, з відповідним записом у трудовій книжці, жінка при влаштуванні на нове місце роботи матиме право на збереження посадового окладу на новому місці роботи, але не більше одного року.

У разі переведення за станом здоров'я згідно із медичним висновком на нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається попередній середній заробіток до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року.

Тобто у наведеній ситуації у зв'язку з тим, що жінці запропоновано залишитись на роботі, але на нижчій посаді, вона не має права на пільгу, визначену п. 7 ст. 20 Закону № 796, а саме на збереження посадового окладу на новому місці роботи.