Новини

Перенесення або зупинення перевірки суб’єкта господарювання

В яких випадках податкові органи мають право на перенесення або зупинення перевірки суб'єкта господарювання?


Податковим кодексом запроваджено важливу норму, що дозволяє платникам податків у встановлений термін відновити втрачені, пошкоджені або достроково знищені документи. У цьому випадку платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк із дня настання відповідної події письмово повідомити орган ДПС за місцем обліку та відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів із дня, що настає за днем надходження такого повідомлення. У разі неможливості проведення перевірки платника податків через втрату (пошкодження) документів терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах вищезазначеного строку (п. 44.5 ст. 44 цього Кодексу).

Також слід зазначити, що Податковим кодексом чітко врегульовано порядок отримання від правоохоронних органів первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, які було ними вилучено до початку або під час проведення перевірки, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Такі копії, засвідчені печаткою та підписами посадових (службових) осіб правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів, або яким було забезпечено доступ до перевірки вилучених документів, повинні бути надані протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу.

У цьому разі терміни проведення перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання зазначених копій документів або забезпечення доступу до них.

Крім того, за рішенням керівника податкового органу проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки може бути зупинено лише щодо великого платника податків.

Таке рішення оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

Зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки перериває перебіг строку проведення перевірки в разі вручення платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки.

При цьому перевірку може бути зупинено на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов'язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірку може бути зупинено на строк, необхідний для завершення таких процедур.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника директора Департаменту —
начальника Управління планування та інформаційного забезпечення
Департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів і зборів України
Людмили СЛАУТІНОЇ