Новини

Складання акта відмови від підписання акта перевірки

Який порядок складання та вручення працівниками органу ДПС акта, що засвідчує факт відмови суб'єкта господарювання від допуску до перевірки або відмови підписати та отримати примірник акта (довідки) перевірки?


Відповідно до п. 81.2 ст. 81 Податкового кодексу у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб органу ДПС до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови.

Згідно з абзацом другим п. 86.3 ст. 86 цього Кодексу у разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) перевірки посадовими особами органу ДПС складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальної перевірки у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.

Положеннями п. 3 розділу IV Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПС України від 22.12.2010 р. № 984, та п. 3 розділу IV Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, платниками податків — фізичними особами, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1003, передбачено, що в акті відмови від підписання зазначається про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) посадових осіб платника податків або його законних представників зі змістом акта (довідки) документальної перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю платника податків.

Відповідно до абзацу четвертого п. 86.3 ст. 86 Податкового кодексу у разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника актачи довідки про результати перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв'язку з відсутністю платника податків чи його законних представників за місцезнаходженням такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному ст. 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. При цьому органом ДПС складається відповідний акт.

Вручення платникам податків актів, що засвідчують факт недопуску до перевірки, відмови від підписання та/або отримання акта (довідки) перевірки, Кодексом не передбачено.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника директора Департаменту —
начальника Управління планування та інформаційного забезпечення
Департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів і зборів України
Людмили СЛАУТІНОЇ

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42