Новини
Тема: Перевірки та відповідальність

Обставини для здійснення фактичної перевірки

За яких обставин органи ДПС мають право проводити фактичні перевірки?


Відповідно до п. 80.2 ст. 80 Податкового кодексу фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з таких обставин у разі:

  • коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи ДПС, та виникає необхідність перевірки таких фактів;
  • отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи ДПС, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи ДПС, виробництва та обігу підакцизних товарів;
  • письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;
  • неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк обов'язкової звітності про використання РРО, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;
  • отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
  • виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань, визначених у п. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 цього Кодексу;
  • отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Згідно з п. 80.3 ст. 80 Податкового кодексу фактична перевірка, що здійснюється за наявності обставини, визначеної в пп. 80.2.6 п. 80.2 ст. 80 цього Кодексу, може бути проведена для контролю щодо припинення порушення законодавства з питань, визначених пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 Кодексу, одноразово протягом 12 місяців з дати складання акта за результатами попередньої перевірки.

Отже, Податковим кодексом передбачено виключний перелік обставин для проведення фактичних перевірок платників податків.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника директора Департаменту —
начальника Управління планування та інформаційного забезпечення
Департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів і зборів України
Людмили СЛАУТІНОЇ