Новини

Проведення експертизи

Який порядок проведення експертизи під час здійснення контролю органами ДПС (за заявою суб’єкта господарювання або за рішенням керівника органу ДПС)?


Відповідно до п. 84.1 ст. 84 Податкового кодексу експертиза проводиться у разі, коли для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших галузях. Залучення експерта здійснюється на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором залучення експерта.

Пунктом 84.2 цієї статті передбачено, що експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (або його заступника) органу ДПС, в яких зазначаються:

  • підстави для залучення експерта;
  • ПІБ експерта;
  • реквізити платника податків, стосовно якого здійснюється податковий контроль;
  • питання, поставлені до експерта;
  • документи, предмети та інші матеріали, які подаються на розгляд експерта.

Орган ДПС, керівник (або заступник) якого призначив проведення експертизи, зобов'язаний ознайомити платника податків (його представника) з рішенням про проведення експертизи, а після закінчення експертизи — з висновком експерта (п. 84.3 ст. 84 Податкового кодексу).

Експерт має право ознайомлюватися з поданими йому матеріалами, що стосуються предмета експертизи, та просити надання додаткових матеріалів.

Експерт має право відмовитися від надання висновку, якщо поданих матеріалів недостатньо або такий експерт не володіє необхідними знаннями для проведення зазначеної експертизи.

За надання завідомо неправдивого висновку експерт несе відповідальність згідно із законом (п. 84.6 ст. 84 Податкового кодексу).


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника директора Департаменту —
начальника Управління планування та інформаційного забезпечення
Департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів і зборів України
Людмили СЛАУТІНОЇ