Інші податки

Запитання — відповіді

У рубриці «Редакційна пошта» друкуються бліц-відповіді на запитання, які найчастіше надходять від передплатників журналу. Чекаємо запитань, що цікавлять вас, відповіді на які допоможуть й іншим платникам податків. 


Сплата єдиного внеску фізичною особою — підприємцем, яка є нерезидентом і пенсіонером

Пенсіонерка за віком (63 роки) та громадянка Росії, яка отримує пенсію на території Російської Федерації, зареєструвалася в Україні як фізична особапідприємець на єдиному податку. Чи повинна вона сплачувати єдиний внесок за себе?


Умови та порядок нарахування і сплати єдиного внеску визначено Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Пунктом 4 частини першої ст. 4 цього Закону визначено, що фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування, є платниками єдиного внеску.

Відповідно до частини четвертої зазначеної статті звільняються від сплати єдиного внеску за себе фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Згідно із Законом Украни від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон про пенсійне страхування) пенсіонер — це особа, яка відповідно до цього Закону отримує пенсію, довічну пенсію, або члени сім'ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених зазначеним Законом.

Законом про пенсійне страхування передбачено такі види пенсійних виплат: пенсія за віком, пенсія у зв'язку з втратою годувальника та пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства). Цим самим Законом визначено умови призначення пенсії за віком.

Враховуючи зазначене, звільнення від сплати єдиного внеску фізичних осібпідприємців, які отримують пенсію згідно з іншими законами, у тому числі інших країн, чинним законодавством не передбачено.

Подання звіту у разі зміни місця проживання

Фізична особапідприємець змінила місце постійного проживання. До якого органу Пенсійного фонду України вона має подати звіт?


Платниками єдиного внеску відповідно до Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» є, зокрема, фізичні особи — підприємці, які зобов'язані формувати та подавати звіт до органів Пенсійного фонду України раз на рік до 10 лютого за формою згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2.

Пунктом 3.8 цього Порядку визначено: якщо фізична особа — підприємець у звітному періоді змінює місцезнаходження, або місце реєстрації, або місце проживання (поза межами територіального обслуговування органу Пенсійного фонду України, в якому вона перебувала на обліку), звіт за себе за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу Пенсійного фонду України за новим місцем взяття на облік.

Наприклад, фізична особа — підприємець змінила місце постійного проживання у березні 2013 р. Після перереєстрації до іншого органу Пенсійного фонду України вона подаватиме звіт за формою № Д5 за звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного 2013 р.) до органу Пенсійного фонду України за новим місцем взяття на облік.

Декларування доходів громадян: отримання довідки про доходи в органах ДПС

Чи може фізична особа отримати довідку про власні доходи в органах ДПС для заповнення та подання податкової декларації про майновий стан і доходи?


Відповідно до п. 70.1 ст. 70 Податкового кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр).

До інформаційної бази Державного реєстру включається, зокрема, інформація щодо джерел отримання доходів та сум нарахованих та/або отриманих доходів фізичних осібплатників податків. Джерелом надходження такої інформації є подані до органів ДПС України податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) відповідно до вимог ст. 51, пп. 70.16.1 п. 70.16 ст. 70, пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України.

Згідно зі ст. 32 Конституції України та частиною другою ст. 8 Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» фізична особа має право на доступ до своїх персональних даних в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах і організаціях, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Порядок отримання відомостей із Державного реєстру регламентується розділом Х Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Мінфіну України від 06.11.2012 р. № 1147 (далі — Положення № 1147), згідно з яким фізична особа для отримання про себе відомостей із Державного реєстру звертається особисто або через уповноважену особу до органу ДПС за місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування, подає документ, що посвідчує особу, та заяву (форму заяви наведено в додатку 13 до Положення № 1147), що містить необхідні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія, номер паспорта (для осіб, які обліковуються в окремому реєстрі Державного реєстру), місце проживання, паспортні дані та період, за який потрібно отримати відомості із Державного реєстру. Уповноважена особа додає до заяви довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів/доходи, документ, що посвідчує особу такого представника, та документ або його ксерокопію (з чітким зображенням), що посвідчує особу довірителя.

Орган ДПС протягом п'яти робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості з Державного реєстру за формою, наведеною у додатках 14 та 15 до Положення № 1147. Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням відомостей із Державного реєстру до будь-якої ДПІ. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до 10 робочих днів.