Соціальне страхування

Пільгова пенсія за рахунок коштів підприємства

Законом про пенсійне страхування встановлено, що окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць можуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 5 років до досягнення віку, передбаченого ст. 26 цього Закону. Порядок призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці затверджено постановою № 937. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до Порядку № 442. Тобто якщо професію чи посаду працівника не передбачено списками № 1 та № 2, але при цьому за результатами атестації робочих місць такі робочі місця визнано шкідливими, то працівнику може бути призначено пенсію за віком на пільгових умовах за рахунок коштів підприємства.

Розглянемо порядок призначення таких пенсій та кому вони призначаються.


Працівники, яким призначаються пільгові пенсії за рахунок коштів підприємства

Пільгові пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій (крім тих, що фінансуються або дотуються з бюджету) відповідно до Закону про пенсійне страхування призначаються працівникам, які працюють (працювали) на виробництвах, роботах за професіями і на посадах, не передбачених Списком № 1 та Списком № 2.

Призначення пільгової пенсії

Пільгова пенсія призначається за таких умов:

  • чоловікам — при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців  — на роботі на тому самому підприємстві, в тій самій організації, яка дає право на призначення пільгової пенсії;
  • жінкам — при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років  — на роботі на тому самому підприємстві, в тій самій організації, яка дає право на призначення пільгової пенсії.

За наявності не менше половини стажу роботи, яка дає право на призначення пільгової пенсії, вік виходу на пенсію зменшується у порядку, передбаченому абзацом четвертим п. «б» частини першої ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення (із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 цього Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи  — чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи — жінкам).

Механізм зарахування до стажу роботи, яка дає право на призначення пільгової пенсії, інших періодів, які згідно із законодавством зараховуються до стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, визначається в колективному договорі (угоді).

Розміри пенсій визначаються відповідно до ст. 27 та з урахуванням норм ст. 28 Закону про пенсійне страхування.

Виплата пільгової пенсії здійснюється після надходження у повному обсязі коштів від підприємства, організації до органу, що призначає пенсію, у строки, передбачені Законом про пенсійне страхування.

Перерахування коштів підприємством, організацією здійснюється до дня досягнення особою пенсійного віку, передбаченого ст. 26 цього Закону.

Документи для призначення пенсії

Порядком № 3-2 передбачено, що рішення про призначення пільгової пенсії приймають органи Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій на підставі документів, передбачених п. 7 Порядку № 22-1, а також:

  • довідки про підтвердження стажу роботи для призначення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці;
  • копії наказу про атестацію відповідного робочого місця (робочих місць);
  • гарантійного листа підприємств та організацій про перерахування коштів на рахунок органів Пенсійного фонду України.