Соціальне страхування

Пенсії наукових працівників. Право на наукову пенсію

Пенсії відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються у разі дотримання таких вимог: наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років); досягнення чоловіками віку 62 роки та наявність стажу наукової роботи не менше як 20 років, жінками — пенсійного віку, встановленого ст. 26 зазначеного Закону, та наявність стажу наукової роботи не менше як 15 років.

До досягнення чоловіками віку 62 роки право на пенсію за віком мають наукові (науково-педагогічні) працівники — чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

  • 60 років — які народилися по 31.12.52 р.;
  • 60 років 6 місяців — які народилися з 01.01.53 р. по 31.12.53 р.;
  • 61 рік — які народилися з 01.01.54 р. по 31.12.54 р.;

61 рік 6 місяців — які народилися з 01.01.55 р. по 31.12.55 р.

Стаж наукової роботи визначається з урахуванням положень статей 221 та 222 Закону про наукову діяльність та Переліку № 257.

Оскільки право на наукову пенсію пов'язане з наявністю наукового стажу (20 років  у чоловіків та 15 років у жінок), то основним є питання підтвердження належним чином такого стажу. Крім документів про стаж, визначених Порядком № 22-1 (основним документом є трудова книжка), обов'язково надається довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вишів IIIIV рівнів акредитації або їх правонаступників (далі — довідка).

Переліком № 10-3 затверджено три форми довідок, які надаються для підтвердження наукового стажу: для наукових, науково-педагогічних працівників та для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь.

Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за умови звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника або укладення ним після досягнення пенсійного віку строкового трудового договору (контракту).

Розглянемо відповіді на запитання щодо призначення пенсій наукових працівників.

 

Дострокове призначення наукової пенсії

Чоловік працює на науковій посаді понад 20 років. У лютому 2013 р. досяг 60 років, проте в березні поточного року його звільнено у зв'язку із скороченням чисельності штату. Чи матиме він право на призначення наукової пенсії?


Статтею 24 Закону про наукову діяльність визначено, що право на наукову пенсію мають, зокрема, чоловіки 1953 року народження після досягнення ними 60 років 6 місяців за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років), у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років.

Відповідно до ст. 49 Закону про зайнятість населення працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день вивільнення залишилося не більше півтора року до встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування пенсійного віку або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно, зокрема, до Закону про наукову діяльність, за умови їх реєстрації в територіальному органі державного центру зайнятості та відсутності підходящої роботи, гарантується право на достроковий вихід на пенсію, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування.

За викладених умов чоловік матиме право на дострокове призначення наукової пенсії.

  

Право на здійснення перерахунку пенсії

З лютого 2011 р. жінка отримує пенсію відповідно до Закону про наукову діяльність, а також працює на науковій посаді за контрактом. Чи має вона право на проведення перерахунку пенсії, та який показник середньої заробітної плати при цьому буде застосовано?


Відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність пенсіонерам, які після призначення пенсії згідно з цим Законом працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислено пенсію, або із заробітної плати, визначеної в порядку, передбаченому частинами третьою — сьомою ст. 24 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Тобто в такому випадку слід перевірити доцільність проведення перерахунку пенсії із заробітної плати, з якої нараховано пенсію, з урахуванням заробітку за останні 24 місяці після призначення пенсії, а також без урахування заробітку за 60 календарних місяців до 01.07.2000 р., який було враховано при первинному призначенні пенсії.

Слід зауважити, що ст. 24 Закону про наукову діяльність передбачено, що пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам обчислюються в розмірі 80%.

Тобто жінка матиме право на здійснення перерахунку пенсії, при цьому пенсія обчислюватиметься в розмірі 80% від суми заробітної плати.

  

Період, за який враховується заробітна плата для обчислення наукової пенсії

За який період при призначенні наукової пенсії враховується заробітна плата, та який при цьому застосовується показник середньої заробітної плати?


При обчисленні наукової пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового працівника починаючи з 01.07.2000 р.

За бажанням пенсіонера у період до 01.01.2016 р. або у разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

Для оптимізації заробітної плати за вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більш як 10% тривалості наукового стажу.

У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата з урахуванням оптимізації, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

 

Умова при призначенні наукової пенсії

Чи є звільнення з наукової посади обов'язковою умовою для призначення пенсії за нормами Закону про наукову діяльність?


Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам згідно із Законом про наукову діяльність призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за умови звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного віку.

Тобто звільнення з посади не є обов'язковою умовою для призначення наукової пенсії, таку пенсію може бути призначено за умови укладання після досягнення пенсійного віку строкового трудового договору (контракту).

При цьому пенсія, призначена відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність, у період роботи, зокрема, на науковій посаді, виплачуватиметься у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування, а після звільнення з наукової посади — у розмірі, визначеному Законом про наукову діяльність.

 

Продовження роботи на науковій посаді

У листопаді 2012 р. чоловіку призначено пенсію відповідно до Закону про наукову діяльність. У лютому 2013 р. він влаштувався на наукову посаду. Чи матиме він право на подальше отримання наукової пенсії?


Статтею 24 Закону про наукову діяльність передбачено, що пенсія, призначена згідно зі ст. 24 цього Закону, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посаду розмірі, обчисленому згідно з цим Законом.

Враховуючи те, що чоловік, отримуючи наукову пенсію, працевлаштувався на наукову посаду, виплата пенсії з дати працевлаштування має здійснюватися за нормами Закону про пенсійне страхування.

У такому випадку для уникнення переплати сум пенсії чоловіку слід звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання та надати трудову книжку з записом про працевлаштування або витяг із наказу.

У подальшому при звільненні з наукової посади після надання чоловіком до органу Пенсійного фонду України документів, що підтверджують таке звільнення, виплату наукової пенсії буде поновлено з дня, наступного за днем звільнення.