ЗЕД

Валютні цінності

Вивезення валюти нерезидентом за двома ввізними деклараціями

Нерезидент двічі ввозив валютні цінності протягом року. Заповнив та подав дві ввізні декларації. Відповідно до законодавства він має право вивезти суму валюти, яка не перевищує суму ввезеної згідно з митною декларацією. Тобто маючи дві ввізні декларації по 10 000 євро кожна, чи можна вивезти 20 000 євро, задекларувавши цю суму у вивізній декларації?


Відповідно до частини третьої ст. 197 Митного кодексу обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, порядок переміщення їх через митний кордон України, особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню) встановлюються Нацбанком України.

Порядок ввезення в Україну та вивезення за межі України готівки визначено главою 2 Інструкції № 148, п. 4 якої встановлено, що фізична особа — нерезидент має право вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, якщо сума готівки, що вивозиться, не перевищує суми готівки, письмово задекларованої цією особою митному органу при ввезенні в Україну. Вивезення готівки у такому випадку здійснюється за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Вивезення готівки в розмірі, зазначеному у двох ввізних деклараціях, законодавством не передбачено.

При цьому слід зазначити, що ст. 12 Декрету про валютне регулювання встановлено, що валютні операції за участю резидентів і нерезидентів підлягають валютному контролю. Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати та одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій.

Згідно з п. 2 ст. 1 цього Декрету до валютних операцій, зокрема, належать операції, пов'язані з:

  • переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;
  • ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Обмеження вивезення валюти нерезидентом

Нерезидент при ввезенні задекларував готівку в сумі 5000 євро. Чи може він за умови письмового декларування та наявності ввізної митної декларації вивезти з України 15 000 євро?


Враховуючи положення п. 4 глави 2 Інструкції № 148, нерезидент має право вивезти з України готівку в сумі 15  000  євро за наявності ввізної митної декларації на суму готівки, не меншу за 15  000  євро.