Інші податки

Пропонуємо бліц-відповіді на запитання, які найчастіше надходять від передплатників журналу...

У рубриці «Редакційна пошта» друкуються бліц-відповіді на запитання, які найчастіше надходять від передплатників журналу. Чекаємо запитань, що цікавлять вас, відповіді на які допоможуть й іншим платникам податків. Надсилайте їх на e-mail: mail@visnuk.com.ua


Дата виписки податкової накладної при експорті товарів

На яку дату слід виписувати податкову накладну: на дату виписування митної декларації чи на дату відмітки на митниці?


Згідно з п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс) податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 цього Кодексу у разі експорту товарів датою виникнення податкових зобов'язань є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформленої згідно з вимогами митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Пунктом 16 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450, передбачено, що митна декларація на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларація за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється на візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що унеможливлює надалі внесення змін до неї, засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.

Враховуючи зазначене, при здійсненні операцій з вивезення (експорту) товарів платник ПДВ складає податкову накладну на дату завершення оформлення митної декларації, тобто на дату внесення до митної декларації посадовою особою митного органу відповідного відбитка (відмітки).

 

Сплата єдиного внеску платником єдиного податку, який є інвалідом

Фізична особапідприємецьплатник єдиного податку є інвалідом. Чи має вона сплачувати за себе єдиний внесок?


Умови та порядок нарахування і сплати єдиного внеску визначено Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 цього Закону фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками єдиного внеску.

Згідно з частиною четвертою вищезазначеної статті звільняються від сплати за себе єдиного внеску фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Отже, фізична особапідприємецьплатник єдиного податку, яка є інвалідом, отримує пенсію або соціальну допомогу, звільняється від сплати за себе єдиного внеску.

  

Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

Який орган зобов'язаний передавати до виконавчої служби постанови про накладення адміністративних штрафів щодо правопорушень згідно зі ст. 1632 Кодексу України про адміністративні правопорушення, винесені судом, та здійснювати контроль за своєчасним їх виконанням?


Статтею 1632 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X (далі — КпАП) передбачено накладення адміністративних штрафів за неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

У справах про адміністративні правопорушення за ст. 1632 КпАП, що розглядаються районними, районними у містах, міськими чи міськрайонними судами, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи територіальних органів Міндоходів України (статті 221, 255 КпАП).

У разі невиконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу вона підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, встановленого частиною першою ст. 307 КпАП. Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який її виніс (ст. 299 цього Кодексу).

З огляду на вищевикладене КпАП встановлено пред'явлення виконавчих документів до примусового виконання органом, який їх видав.

Умови та порядок рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначено Законом України від 21.04.99 р. № 606-XIV «Про виконавче провадження».

Статтею 8 цього Закону передбачено, що за виконавчим документом про стягнення в дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступає орган (зокрема, територіальний орган Міндоходів України), за  позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган державної влади (крім суду), який згідно із законом прийняв таке рішення.

 

Подання уточнюючої декларації у разі виявлення помилки при розрахунку авансових платежів

Чи потрібно підприємцю, який зареєстрований протягом року або перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну, подавати уточнюючу квартальну податкову декларацію у разі виявлення помилки при розрахунку авансових платежів (у тому числі якщо така помилка вплинула на показники річної декларації)?


Уточнення (виправлення) сум податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб — підприємців при самостійному виявленні помилок здійснюється у розділі VІ «Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» податкової декларації про майновий стан і доходи, в якому зазначається сума, на яку збільшується (зменшується) податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із виправленням самостійно виявлених помилок, а також сума штрафу, що розраховується платником податку самостійно у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу.

Отже, оскільки уточнення сум авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб при самостійному виявленні помилок розділом VІ податкової декларації про майновий стан і доходи не передбачено, то підприємцю, який застосовує загальну систему оподаткування, не потрібно подавати до територіальних органів Міндоходів України уточнюючу квартальну податкову декларацію у разі виявлення помилки при розрахунку авансових платежів (у тому числі якщо така помилка вплинула на показники річної декларації).

Для зменшення суми авансових платежів з податку платнику доцільно до настання строку сплати авансового платежу подати до територіального органу Міндоходів України заяву у довільній формі, в якій зазначити підставу для зменшення суми авансових платежів.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42