Податок на майно

Будинки відпочинку та пансіонати є нежитловими будівлями

Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який сплачують фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, встановлено ст. 265 Податкового кодексу. Положення зазначеної статті містять, зокрема, перелік об'єктів житлової нерухомості, які не є об'єктом оподаткування. Розглянемо, чи належать до об'єктів житлової нерухомості, щодо яких необхідно здійснювати декларування, будинки відпочинку та пансіонати?


Відповідно до ст. 265 Податкового кодексу об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об'єкт житлової нерухомості, а базою оподаткування — житлова площа такого об'єкта.

Згідно з пп. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу об'єкти житлової нерухомості — будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Відповідно до ст. 4 Житлового кодексу житловий фонд утворюють жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території УРСР.

У п. 2.2 Інструкції № 251 житловий фонд розглядається як сукупність житлових приміщень, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, притулки, дитячі будинки, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів (дорослих і дітей), школи-інтернати та інтернати при школах), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в будівлях, придатних для проживання. До житлового фонду не належать нежитлові приміщення у житлових будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру.

При цьому житлова площа квартири визначається як сума площ житлових кімнат без врахування площ вбудованих шаф. До житлової площі включається площа: квартир, що складається з однієї житлової кімнати, яка є одночасно кухнею, житлових кімнат у нежитлових будівлях — школах, лікарнях тощо, а також житлових кімнат, тимчасово не заселених з будь-яких причин (ремонт, переобладнання). До житлової площі не належить площа кухонь, коридорів, ванних кімнат, комор, вбудованих шаф, інших підсобних приміщень, житлових квартир і кімнат, які переведено у нежитлові.

Згідно з пп. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу житловий будинокбудівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного та квартирного типу різної поверховості.

Відповідно до ДБН В.2.2-15-2005 житлове приміщення — це опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку й інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.

Водночас Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, який є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації, будівлі визначено як споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів. Будівлі класифікуються за функціональним призначенням.

Так, за кодом 12 класифікуються нежитлові будівлі, до яких, зокрема, належать готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього (клас 1211 «Будівлі готельні») та туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше (клас 1212 Інші будівлі для тимчасового проживання).

Тобто будинки відпочинку та пансіонати не належать до об'єктів житлової нерухомості, а класифікуються як нежитлові будівлі, призначені для тимчасового проживання.

Водночас якщо такі об'єкти згідно з правовстановлюючими документами, іншими документами, що підтверджують право власності, належать до житлового фонду і не підпадають під виключення, встановлене пп. 265.2.2 п. 265.2 ст. 265 Податкового кодексу, то щодо таких об'єктів здійснюватиметься декларування з податку на нерухоме майно за їх місцезнаходженням.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42