Юридична практика

Реалізація цінних паперів після припинення підприємства

Суть справи. На думку ТОВ «І», ним при придбанні цінних паперів (акцій) суб'єктів господарювання, щодо яких судом визнано недійсними записи про проведення державної реєстрації, їх визнано банкрутами, скасовано їхні установчі документи та свідоцтва про державну реєстрацію, жодним чином не порушено норм чинного законодавства України, правомірно сформовано дані податкового обліку з податку на прибуток підприємств, що, у свою чергу, виключає можливість на притягнення його до відповідальності органом ДПС.

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ) у справі № К/9991/22693/11 за позовом ТОВ «І» до органу ДПС, підтримуючи позицію податкового органу, зазначив таке.

Відповідно до ст. 177 Цивільного кодексу об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуг, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага.

Згідно зі ст. 178 цього Кодексу об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи.

У разі здійснення суб'єктами господарської діяльності операцій з акціями, емітованими підприємствами, щодо яких судом визнано недійсними записи про проведення державної реєстрації, їх визнано банкрутами, скасовано їхні установчі документи та свідоцтва про державну реєстрацію з моменту їх видачі, такі акції не можуть бути об'єктами цивільних прав і не відповідають терміну «цінні папери», визначеному чинним законодавством.

Згідно з частиною першою ст. 215 Цивільного кодексу підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, установлених частинами першою — третьою, п'ятою та шостою ст. 203 цього Кодексу, а саме: спрямування дій на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Таким чином, оформлення ТОВ «І» договорів і первинних документів щодо придбання та (або) відчуження акцій у періоді, з якого або припинилася діяльність емітента (про що до Єдиного державного реєстру внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи), або його визнано банкрутом, або визнано судом недійсними реєстрацію випуску акцій та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, є таким, що суперечить зазначеним нормам Цивільного кодексу та не може бути спрямовано на реальне настання правових наслідків.

Операції з цінними паперами належать до операцій особливого виду й оподатковуються у спеціальному порядку, встановленому п. 7.6 ст. 7 Закону про прибуток, що діяв на момент виникнення спірних правовідносин (п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу). При цьому норми зазначеного пункту поширюються лише на платників податку, які здійснюють операції з торгівлі цінними паперами.

Отже, цінні папери в розумінні Закону про прибуток (Податкового кодексу) можуть бути товаром.

Сума коштів або вартість майна, отримана (нарахована) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження таких цінних паперів і віднесена до складу доходів в окремому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами, підлягає виключенню зі складу доходів окремого обліку і відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток (п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу) повинна включатися до складу валового доходу як доходи з інших джерел.

ВАСУ за результатами розгляду справи погоджується з висновками суду апеляційної інстанції, що державним податковим органом було правильно зазначено в акті перевірки про порушення ТОВ «І» пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток, оскільки останнім до складу валового доходу не включено суму коштів, отриману ним як дохід, одержаний з інших джерел, а саме: суму коштів, отриманих внаслідок оформлення операцій з відчуження акцій, які на дату укладення договорів не існували, у зв'язку з набранням законної сили судовими рішеннями про визнання недійсними записів про проведення державної реєстрації, визнання банкрутом, визнання недійсними установчих документів і свідоцтва про державну реєстрацію з моменту їх видачі.

Враховуючи вищезазначене, ВАСУ за результатами перегляду у касаційному порядку скарги ТОВ «І» залишив її без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції — без змін.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42