Інші податки

Редакційна пошта (запитання — відповіді)

У рубриці «Редакційна пошта» друкуються бліц-відповіді на запитання, які найчастіше надходять від передплатників журналу. Чекаємо запитань, що цікавлять вас, відповіді на які допоможуть й іншим платникам податків. Надсилайте їх на e-mail: mail@visnuk.com.ua


Закриття рахунків в установах банку у разі припинення підприємницької діяльності

В який термін підприємець у разі прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності повинен закрити в установах банку рахунки, відкриті для господарської діяльності: до початку проведення перевірки чи до надання територіальним органом Міндоходів України довідки за формою № 22-ОПП?


Відповідно до п. 11.5 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588 (далі — Порядок № 1588), після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та сплину законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань такого платника податків, у разі відсутності заперечень територіального органу Міндоходів України щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків, визначених пп. 11.9.1 п. 11.9 цього розділу, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків перед бюджетом щодо сплати платежів, територіальний орган Міндоходів України складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП.

Згідно з пп. 11.9.1 п. 11.9 розділу ХІ Порядку № 1588 причиною заперечень територіального органу Міндоходів України щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків може бути відсутність повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такої фізичної особи — підприємця, які на дату завершення документальної перевірки цієї особи не було закрито.

Таким чином, якщо фізична особапідприємець приймає рішення про припинення підприємницької діяльності, то вона повинна закрити в установах банку рахунки, відкриті для здійснення господарської діяльності, до початку проведення документальної перевірки.

Взаємозалік заборгованості

Підприємствоплатник єдиного податку здійснює діяльність з надання послуг з утримання та обслуговування будинків, у тому числі надає комунальні послуги пільговим категоріям населення. За розрахунками з обслуговування пільгових категорій населення, які здійснює фінансове управління виконкому міської ради, існує заборгованість з відшкодування вартості комунальних послуг. Чи м ожливо у цьому випадку погашення заборгованості шляхом проведення взаємозаліку за спожиту підприємством електроенергію?


Відповідно до п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу України платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Згідно з пп. 14.1.10 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу бартерна (товарообмінна) операція — це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.

Отже, юридичні особиплатники єдиного податку не мають права проводити взаємозалік заборгованості та погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) іншим способом, ніж грошовим.

Слід зазначити, що у разі виявлення територіальними органами Міндоходів України під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу, свідоцтво платника єдиного податку анулюється за рішенням територіального органу Міндоходів України на підставі акта перевірки (п. 299.16 ст. 299 цього Кодексу).

Право на зниження пенсійного віку

Чоловік (народився 01.02.66 р.) і жінка (народилася 23.09.62 р.) з 1972 р. постійно мешкають у м. Бучі Київської обл., мають посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 4. У якому віці вони матимуть право на призначення пенсії?


Згідно зі ст. 55 Закону України від 28.02.91 р. № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

До зони посиленого радіологічного контролю (4 зона) належить і м. Буча.

Особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю, за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років, пенсійний вік початково знижується на 2 роки та додатково на 1 рік за кожні 3 роки проживання або роботи, але не більше ніж на 5 років.

Відповідне зниження пенсійного віку застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію, тобто до 01.01.2022 р.

Отже, зазначені особи мають право на зниження пенсійного віку на 5 років.

Жінкам, які народились у період з 01.04.62 р. по 30.09.62 р. та мають право на зниження пенсійного віку на 5 років, пенсії призначаються після досягнення 51-річного віку.

Пенсійний вік чоловіків — 60 років, а з урахуванням зазначених обставин пенсію цьому чоловіку буде призначено в 55 років.

Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31.07.86 р. незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

Подання заяви за формою № 8-ОПП

Фізична особа — підприємець прийняла рішення про припинення підприємницької діяльності. Чи потрібно їй подати до територіального органу Міндоходів України заяву про припинення платника податків за формою № 8-ОПП?


Зняття з обліку фізичної особи — підприємця здійснюється на підставі повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності у порядку, визначеному Порядком № 1588, з урахуванням таких особливостей: після прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності та внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи — підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності фізична особа — підприємець має подати до територіального органу Міндоходів України за основним місцем обліку:

  • заяву за формою № 8-ОПП (за бажанням), дата якої фіксується у журналі за формою № 6-ОПП;
  • оригінали документів, що видаються платнику податків (свідоцтва, патенти, інші документи тощо) і підлягають поверненню до територіального органу Міндоходів України, а також завірені цими органами копії зазначених документів, якщо такі видавалися та підлягають поверненню.

Отже, Порядком № 1588 не передбачено обов'язку подання до територіальних органів Міндоходів України заяви про припинення платника податків за формою № 8-ОПП для платників податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі та для яких законами не встановлено особливості їх державної реєстрації. Такі платники податків можуть подати заяву за формою № 8-ОПП за бажанням, після внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняття рішення про припинення.

Якщо фізична особа здійснює незалежну професійну діяльність, то зняття її з обліку здійснюється після припинення такої незалежної діяльності у порядку, встановленому для фізичних осіб — підприємців. Для цього вона має подати до територіального органу Міндоходів України за основним місцем обліку:

  • заяву за формою № 8-ОПП;
  • довідку за формою № 4-ОПП та інші документи, що видаються платнику податків і підлягають поверненню.