ПДВ

Податок на додану вартість

З 01.03.2013 р. платники ПДВ ведуть Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (даліРеєстр) за новою формою, затвердженою наказом № 1340. У «Віснику» № 9/2013 на с. 25 розглядалися питання щодо змін, які відбулися як у формі цього Реєстру, так і в порядку його ведення. Пропонуємо добірку запитань-відповідей щодо деяких нюансів ведення Реєстру.


Відображення в Реєстрі касового чека

Як відобразити у Реєстрі отриманий касовий чек на суму понад 240 грн. (з ПДВ), якщо товари, зазначені в ньому, використовуються для пільгових постачань у межах господарської діяльності?


Згідно з пп. «б» п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, є касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 грн. за день (без урахування ПДВ).

Відповідно до п. 2.4 розділу ІV Порядку № 1340 у разі якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200 грн. (без ПДВ), платник податку не має права віднести до складу податкового кредиту ні всю суму ПДВ, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ні її частину.Платник податку у графі 5 проставляє позначку «ЧК»касовий чек та заповнює графи 13 та 14 Реєстру.

Ліквідація необоротних активів за власним бажанням

Як відобразити в Реєстрі операцію з ліквідації за власним бажанням необоротних активів?


У разі ліквідації необоротних активів за самостійним рішенням податкова накладна заповнюється відповідно до п. 8 Порядку № 1379 та підлягає занесенню до розділу І Реєстру, а саме:

 • у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі;
 • у графі 2 зазначається дата складання податкової накладної;
 • у графі 3 зазначається порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1;
 • у графі 4 зазначається вид документа: ПНП05податкова накладна, складена на паперових носіях, до якого додається код операції (05податкова накладна, виписана при ліквідації основних фондів за самостійним рішенням платника податку);
 • у графі 5 відображається найменування платника, який здійснює ліквідацію основних фондів за самостійним рішенням;
 • у графі 6 проставляється «0»;
 • у графах 7 — 13 зазначається інформація щодо постачання товарів/послуг.

Вартість залізничного квитка

Якщо вартість придбаних послуг містить суму, яка не оподатковується ПДВ, то як такі послуги зазначити в розділі ІІ Реєстру (наприклад, вартість залізничного квитка, яка містить суму збору на обов'язкове страхування від нещасних випадків)?


Оскільки відповідно до п. 2.7 розділу ІV Порядку № 1340 у графі 8 розділу ІІ Реєстру зазначається загальна сума, включаючи ПДВ, то в цій графі слід відображати вартість придбаних транспортних послуг, зазначених у квитку з урахуванням ПДВ, у графі 9 зазначається частина вартості транспортного квитка (без збору на обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті та без ПДВ), що підлягає оподаткуванню ПДВ, у графі 10 — сума ПДВ з цієї частини, при цьому у графі 5 проставляється «ТК», а сума збору на  обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті зазначається у графі 9 окремим рядком, у графах 5, 10 — позначка «0». Тобто транспортний квиток відображається в Реєстрі двома рядками.

При цьому частина вартості транспортного квитка, що підлягає оподаткуванню ПДВ, підлягає відображенню в рядку 10.1 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ, а сума збору на обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспортіу рядку 11.1 розділу ІІ такої податкової декларації.

Списання дебіторської заборгованості

Як відображається у Реєстрі списання дебіторської заборгованості?


Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Якщо подією, яка відбулася раніше, є перерахування коштів постачальнику та при цьому покупець скористався правом на податковий кредит і не отримав товари/послуги (виникла дебіторська заборгованість), а постачальника товарів/послуг ліквідовано, минув термін позовної давності тощо, тобто внаслідок чого такі товари/послуги не використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, то з метою оподаткування такі товари/послуги вважаються проданими у податковому періоді, в якому відбулася подія, яка засвідчила їх невикористання в господарській діяльності, та відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу покупець зобов'язаний нарахувати податкове зобов'язання.

У такому випадку платник складає податкову накладну та відображає її у розділі І Реєстру, а саме:

 • у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі;
 • у графі 2 зазначається дата складання податкової накладної;
 • у графі 3 зазначається порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1;
 • у графі 4 зазначається вид документа: ПНП13 — податкова накладна, складена на паперових носіях, до якого додається код операції (13 — податкова накладна, виписана при використанні виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не у господарській діяльності);
 • у графі 5 зазначається найменування платника;
 • у графі 6 проставляється «0»;
 • у графах 7 — 13 відображається інформація щодо постачання товарів/послуг.

Послуги банку

Чи включають до розділу ІІ Реєстру послуги банку? Якщо так, то як слід заповнювати?


Згідно зі ст. 196 Податкового кодексу послуги банку не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Відповідно до Порядку № 1340 облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування ПДВ згідно зі ст. 196 зазначеного Кодексу, ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку.

При занесенні до розділу ІІ «Отримані податкові накладні» Реєстру документів бухгалтерського обліку, що засвідчують факт придбання товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування:

 • у графі 1 записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі та проставляється у графі 4;
 • у графах 2, 3 — відповідні дати отримання та виписки документа;
 • у графі 5 — «БО»;
 • у графі 6 — найменування (прізвище, ім'я, по батькові — для фізичної особи) постачальника;
 • у графі 7 — позначка «0»;
 • у графах 9, 11, 13 та 15 — вартість придбаних товарів (послуг) залежно від подальшого їх використання;
 • у графах 10, 12, 14 та 16 — позначка «0».

Бухгалтерська довідка

Бухгалтерську довідку можна провести через Реєстр лише у випадках, зазначених у п. 2.4 розділу ІV Порядку № 1340, чи в ньому наведено неповний перелік випадків?


У п. 2.4 розділу ІV Порядку № 1340 наведено вичерпний перелік випадків, у яких проводиться коригування податкового кредиту звітного податкового періоду на підставі бухгалтерської довідки та вимоги до її складання (відповідно до чинного податкового законодавства).

Заповнення граф Реєстру у разі відсутності показників

Як заповнити графи Реєстру, в яких відсутні показники: проставити прочерки, нулі чи залишити порожніми?


У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється «0», то при заповненні колонки 6 розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру слід також проставляти «0».

У разі придбання у платника ПДВ товарів/послуг та основних фондів, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником ПДВ, у графах 10, 12, 14 та 16 розділу ІІ «Отримані податкові накладні» Реєстру проставляється позначка «0».

При відсутності показників в інших графах Реєстру слід також проставляти позначку «0».

Постачання послуг нерезиденту за межами України

Як заповнити графу 6 (індивідуальний податковий номер платника податкупокупця) в розділі І Реєстру у разі постачання платником ПДВ нерезиденту послуг, місце постачання яких за кордоном?


Оскільки операції з постачання резидентом послуг нерезиденту, місце постачання яких визначено за межами митної території України, підлягають відображенню в рядку 4 розділу І податкової декларації з ПДВ, то такі операції підлягають відображенню і в Реєстрі.

При цьому в розділі І Реєстру:

 • у графах 2 — 4 зазначаються реквізити документа бухгалтерського обліку, який засвідчує постачання послуг за межами митної території України;
 • у графі 5 — найменування отримувача зазначених послуг;
 • у графі 6 проставляється «0»;
 • у графах 7 та 13 — загальна вартість наданих послуг;
 • у графах 8 — 12 проставляється «0».

Заповнення Реєстру у разі здійснення операцій, що не є об'єктом оподаткування

Що зазначається у графі 6 «Індивідуальний податковий номер покупця» розділу І Реєстру у разі здійснення операцій, які не є об'єктами оподаткування ПДВ?


Відповідно до Порядку № 1340 облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування ПДВ згідно зі ст. 196 Податкового кодексу, ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку.

При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру документів бухгалтерського обліку, що засвідчують факт поставки товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування:

 • у графі 1 записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі;
 • у графах 2, 3 — відповідні реквізити документа;
 • у графі 4 — «БО»;
 • у графі 5 — найменування (прізвище, ім'я, по батькові — для фізичної особи) покупця; 
 • у графі 6 — позначка «0»;
 • у графах 7, 11 — загальна сума поставки товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування;
 • у графах 8, 9, 10, 12, 13 — позначка «0».

Податкову накладну виписано рік тому

Чи можна включити до переліку податкових накладних у бухгалтерській довідці, за якою відновлюють податковий кредит за п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, податкову накладну, виписану понад рік тому?


Вимоги щодо складання бухгалтерської довідки та порядок її відображення у Реєстрі визначено п. 2.4 розділу ІV Порядку № 1340.

Бухгалтерську довідку має бути складено згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу, які є підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту, з урахуванням норм п. 198.6 ст. 196 цього Кодексу, та містити вичерпний їх перелік.

Отже, до бухгалтерської довідки може бути включено податкову накладну, складену понад рік тому, за умови, що таку накладну свого часу за фактом отримання було включено до Реєстру з урахуванням вимог п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу щодо 365 днів та враховуючи строк давності, визначений ст. 102 цього Кодексу.

Повернення товарів неплатнику ПДВ

Платник повертає товари постачальнику, який на цей момент вже не є платником ПДВ, і, відповідно, розрахунок коригування до раніше отриманої податкової накладної постачальник не виписує. Як відобразити у розділі ІІ Реєстру такі коригування?


Порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту визначено ст. 192 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 192.2 ст. 192 цього Кодексу норма п. 192.1 щодо коригування сум податкових зобов'язань та податкового кредиту не поширюється на випадки, коли постачальник товарів/послуг не є платником податку на кінець звітного (податкового) періоду, в якому було проведено такий перерахунок.

Отже, у таких випадках коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту не проводиться.

Бухгалтерську довідку складено в розрізі податкових накладних

Який вид документа відображається для бухгалтерської довідки, якщо вона містить перелік податкових накладних, митних декларацій та касових чеків, на підставі яких відновлюють податковий кредит згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу?


Вимоги до складання бухгалтерської довідки та порядок її відображення у Реєстрі визначено п. 2.4 розділу ІV Порядку № 1340.

У Реєстрі бухгалтерська довідка, складена в розрізі податкових накладних, записується таким чином: у графі 2дата складання бухгалтерської довідки; у графах 3, 4, 6, 7відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав; у графі 5вид документа БО, до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (наприклад, БОПНПу разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕна підставі електронної податкової накладної тощо).

При цьому суми у графах 9, 10 зазначаються із знаком «+», а в графах 11, 12, 13, 14, 15, 16 — із знаком «-».

Розподіл податкового кредиту

Платник ПДВ, у якого протягом попереднього календарного року неоподатковувані операції були відсутні, а здійснюватися почали у звітному періоді, проводить розподіл податкового кредиту за ст. 199 Податкового кодексу в останній день місяця. Розподіл проводиться лише у звітному (податковому) періоді, коли неоподатковувані операції почали здійснюватися, чи у кожному звітному періоді до кінця календарного року?


Згідно з п. 199.3 ст. 199 Податкового кодексу платники податку, в яких протягом попереднього календарного року неоподатковувані операції були відсутні, а здійснюватися почали у звітному періоді, проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому такі операції задекларовано. Визначена частка застосовується протягом поточного календарного року.

Отже, розподіл податкового кредиту в останній день місяця проводиться лише у звітному податковому періоді, коли неоподатковувані операції почали здійснюватися. Починаючи з наступного звітного періоду розподіл податкового кредиту проводиться за загальновстановленим правилом з використанням визначеної частки.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42