Митна справа

Вивезення власної продукції до Росії

Фізична особа — підприємець виробляє свічки ручної роботи. Має намір вивозити їх для продажу до Росії. Які необхідно мати документи для оформлення вантажу?


Статтею 318 Митного кодексу передбачено, що митному контролю підлягають усі товари, які переміщуються через митний кордон України.

Відповідно до ст. 364 Митного кодексу розділ ХІІ цього Кодексу регулює умови та порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

У разі переміщення громадянами-підприємцями через митний кордон України товарів, пов'язаних зі здійсненням ними підприємницької діяльності, митне оформлення проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами України для підприємств. Положення цього розділу в такому разі не застосовуються.

При оформленні товарів в митному режимі експорту справляються вивізне мито та ПДВ.

Згідно зі ст. 273 Митного кодексу вивізне мито встановлюється законом на українські товари, що вивозяться за межі митної території України.

Чинним законодавством України не передбачено справляння вивізного мита на парафінові свічки ручної роботи.

Підпунктом 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу встановлено, що операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.

При цьому ст. 319 Митного кодексу встановлено, що товари, які переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю.

Митний контроль та митне оформлення таких товарів завершуються лише після проведення встановлених законами України для кожного товару зазначених видів контролю.

Перелік товарів, що підлягають державному контролю у разі переміщення їх через митний кордон України, затверджено постановою № 1031. Згідно з цим Переліком свічки будь-які (парафінові, стеаринові, сальні, воскові, прості та фігурні) та аналогічні вироби (код товару згідно з УКТ ЗЕД 3406 00) при вивезенні з України не підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному контролю.

Відповідно до пп. 5 п. 2 постанови № 1031 радіологічному контролю підлягають товари груп 1 — 97 згідно з УКТ ЗЕД (крім електроенергії — код товару згідно з УКТ ЗЕД 2716 00 00 00 та товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом). Загальні вимоги здійснення радіологічного контролю (як однієї із складових екологічного контролю) встановлено Положенням № 204.

При здійсненні митного оформлення товарів підтвердженням проведення радіологічного контролю є відбитки штампів, які проставляються державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища на товаросупровідних документах.

Відповідно до п. 2 Положення № 450 товари декларуються шляхом подання митному органу митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.

Правила заповнення граф митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа встановлено Порядком № 651.

Документи, що подаються митному органу разом з митною декларацією, а також документи, відомості про які зазначаються у встановленому Митним кодексом порядку в митній декларації декларантом або уповноваженою ним особою та які декларант або уповноважена ним особа зобов'язані надати митному органу на його вимогу, визначено частиною третьою ст.  335 цього Кодексу.