Інші податки

Облік відокремлених підрозділів

Як зазначено у ст. 1 Закону № 755, відокремлений підрозділ юридичної особице філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення, в якому визначаються їх функції, права та обов'язки. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (даліЄдиний державний реєстр).

Розглянемо, чи зобов'язано підприємство брати на облік свої відокремлені підрозділи за їх місцезнаходженням, якщо їх не уповноважено нараховувати та перераховувати місцеві та інші податки, та яку відповідальність передбачено за нереєстрацію таких підрозділів.


Відповідно до вимог ст. 63 Податкового кодексу всі платники податків підлягають взяттю на облік або реєстрації в територіальних органах Міндоходів України. При цьому взяття на облік в цих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору.

Платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в територіальних органах Міндоходів України за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Порядок взяття на облік за основним місцем обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб визначено розділом ІІІ та п. 4.2 розділу IV Порядку № 1588.

Взяття на облік за основним місцем обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб як платників податків та зборів у територіальних органах Міндоходів України здійснюється після:

 • внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру згідно із Законом № 755;
 • присвоєння кодів за ЄДРПОУ — для відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом встановлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру.

Підставою для взяття на облік за основним місцем обліку в територіальному органі Міндоходів України є надходження до цього органу:

 • повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі таких відомостей, отриманих від територіального органу Міндоходів України за основним місцем обліку юридичної особи згідно з п. 13.6 розділу XIII цього Порядку);
 • документів, визначених п. 4.2 розділу IV Порядку № 1588 та поданих відокремленим підрозділом юридичної особи.

Відповідно до п. 4.2 розділу IV Порядку № 1588 для взяття на облік відокремлений підрозділ юридичної особи подає до територіального органу Міндоходів України за своїм місцезнаходженням такі документи:

 • заяву за формою № 1-ОПП;
 • копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням відомостей про відокремлений підрозділ, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку включаються до Єдиного державного реєстру;
 • копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію, створення тощо, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку не включаються до Єдиного державного реєстру (у тому числі відокремлений підрозділ нерезидента).

Якщо за місцезнаходженням відокремленого підрозділу у юридичної особи є об'єкти оподаткування або об'єкти, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, та відповідно до Податкового кодексу платником податків або податковим агентом за місцезнаходженням відокремленого підрозділу є юридична особа, то у таких випадках згідно з п. 63.3 ст. 63 цього Кодексу юридична особа зобов'язана подати до територіального органу Міндоходів України за місцезнаходженням відокремленого підрозділу заяву про взяття на облік юридичної особи за неосновним місцем обліку протягом десяти робочих днів після:

 • створення відокремленого підрозділу;
 • реєстрації рухомого чи нерухомого майна;
 • відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.

Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків визначено розділом VII Порядку № 1588.

Виходячи із зазначених положень Податкового кодексу в територіальному органі Міндоходів України за місцезнаходженням відокремленого підрозділу одночасно можуть перебувати на обліку відокремлений підрозділ (за основним місцем обліку) та юридична особа (за неосновним місцем обліку). При цьому відокремлений підрозділ, який не уповноважений сплачувати податки і збори, відповідно до п. 63.2 ст. 63 Податкового кодексу має перебувати на обліку в територіальних органах Міндоходів України та підлягає зняттю з обліку тільки після його закриття.

Із цього правила є виключення, визначене п. 11.13 розділу ХІ Порядку № 1588. Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з обліку в порядку, визначеному пунктами 11.1 — 11.11 цього розділу, за відсутності рахунків у фінансових установах, відкритих через такі підрозділи, та в разі реорганізації відокремленого підрозділу в такий підрозділ, який не має обов'язків чи повноважень щодо:

 • нарахування, утримання або сплати (перерахування) до бюджету податків, зборів від свого імені чи від імені іншого платника податків;
 • складання та подання податкової звітності податковим органам;
 • укладання трудових договорів (контрактів) з найманими особами, нарахування та/або сплати їм заробітної плати;
 • ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового обліку;
 • відкриття рахунків у фінансових установах.

До заяви про зняття з обліку слід додавати завірену копію рішення юридичної особи про таку реорганізацію відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого підрозділу об'єднуються.

Відповідальність за порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в територіальних органах Міндоходів України встановлено ст. 117 Податкового кодексу.

Так, за неподання у строк заяви або документів для взяття на облік у відповідному територіальному органі Міндоходів України, неподання виправлених документів для взяття на облік, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, установлених Податковим кодексом, передбачено накладення штрафу у сумі 510 грн.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої було застосовано штрафи за таке порушення, передбачено накладення штрафу у сумі 1020 грн.