Юридична практика

Визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД

Суть справи. На думку суб'єкта господарювання — ПП «Е», державним митним органом неправомірно застосовано код УКТ ЗЕД  2309903100 до товару (продукти, що використовуються для годівлі свиней), оскільки відповідно до реєстраційних посвідчень товару він не призначений для безпосередньої годівлі тварин, а використовується як носій, зокрема вітамінів, амінокислот та мікроелементів.

Рішення суду. ВАСУ, підтримуючи позицію державного митного органу при розгляді справи № К/9991/57082/12, зазначив таке.

Не погоджуючись із діями державного митного органу щодо визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, ПП «Е» звернулося до суду.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін рішенням суду апеляційної інстанції, позов задоволено повністю.

Вважаючи, що при винесенні рішення судом першої та апеляційної інстанцій допущено порушення норм матеріального та процесуального права, і як наслідок винесено рішення, що не повною мірою ґрунтується на законі, державний митний орган звернувся із касаційною скаргою до ВАСУ, у якій просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та прийняти нове рішення, яким суб'єкту господарювання у задоволенні позову відмовити повністю.

За результатами перегляду скарги ВАСУ дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ПП «Е» здійснило ввезення на митну територію України продуктів, які використовуються для годівлі свиней (багатокомпонентну суміш, що містить мікроелементи, вітаміни, речовини з вільною аміногрупою (амінокислоти), сприяє нормалізації обміну речовин в організмі, підвищує неспецифічний імунітет та опірність до захворювань).

ПП «Е» код ввезеного товару за УКТ ЗЕД визначено як 2309909910 «Попередні суміші (премікси)».

Відділом контролю митної вартості та класифікації товарів державного митного органу при розмитненні зазначеного товару було прийнято рішення про визначення коду товару, згідно з яким змінено дані граф 31 та 33 вантажної митної декларації, заповненої ПП «Е».

Графи 31 та 33 вантажної митної декларації після встановлення державним митним органом товару іншого коду УКТ ЗЕД, ніж того, за яким товар задекларовано, містять такі відомості про характеристику товару та код УКТ ЗЕД: 2309903100 — «Продукти, що використовуються для годівлі тварин: без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів».

Згідно зі ст. 313 Митного кодексу митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД. Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими для підприємств і громадян.

Відповідно до Порядку № 314 працівники митної служби здійснюють вичерпний перелік дій щодо прийняття вантажної митної декларації до оформлення та проведення митного контролю.

При цьому у п. 16 розділу 3 цього Порядку зазначено, що при митному контролі здійснюються перевірка правильності класифікації та кодування товарів згідно з поданими документами.

Правилами інтерпретації класифікації товарів, встановленими Законом № 2371, визначено, що при класифікації товарів перевага надається тій товарній позиції, яка конкретніше описує товар порівняно з найменуванням товарних позицій, що дають більш загальний опис.

З матеріалів справи вбачається, що при проведенні митного оформлення митниця не погодилася з кодом товару, визначеним ПП «Е», на тій підставі, що заявлений ПП «Е» товар не відповідає зазначеній ним товарній підкатегорії.

Згідно з Поясненнями до УКТ ЗЕД до товарної позиції 2309 «Продукти, що використовуються для годівлі тварин» включаються готові продукти, відомі в торгівлі як попередні суміші (премікси), — складні суміші, що включають ряд речовин (які іноді називаються добавками), склад і співвідношення яких змінюються залежно від вимог тваринництва. Ці речовини підрозділяються на три групи.

Концентрація речовин, що належать до першої групи, та природа носія визначаються так, щоб, зокрема, забезпечити гомогенну дисперсію і змішування цих речовин у комбікормах, до яких додаються ці продукти.

За умови використання для годівлі тварин до групи вищезгаданих товарів також включаються:

  • готові продукти, що складаються з декількох мінеральних речовин;
  • готові продукти, що складаються з активної речовини, які належать до першої групи, з носієм.

Однак до попередніх сумішей (преміксів) не належать готові продукти, до складу яких входять «енергетичні» поживні речовини, що складаються з речовин з високим вмістом вуглеводів (висококалорійних речовин), таких як крохмаль, цукор, целюлоза та жири (наприклад, зерно зернових культур, напівцукровий кормовий буряк, твердий тваринний жир тощо) і поживні речовини, багаті білками (наприклад, насіння бобових рослин, відходи пивоварства тощо).

Такі продукти класифікуються у відповідних товарних підпозиціях.

Отже, попередні суміші (премікси) — це висококонцентрована суміш біологічно активних речовин з наповнювачем, що використовується при виготовленні комбікормів та не призначена для безпосередньої годівлі тварин. Виготовляють універсальні або комплексні премікси, спеціалізовані премікси: вітамінні, мінеральні, амінокислотні тощо.

Згідно з ДСТУ 4482:2005 «Премікси. Технічні умови» універсальні або комплексні премікси вводяться до складу комбікормів і кормосумішей кількістю від 0,1 до 5,0%, спеціалізовані премікси — від 0,5 до 5,0% від маси.

Таким чином, ВАСУ дійшов висновку про обґрунтованість дій державного митного органу щодо визначення товару за кодом УКТ ЗЕД 2309903100 як продукту, що використовується для годівлі тварин.

Оскільки судами першої та апеляційної інстанцій обставини справи встановлено повно і правильно, але неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення, то зазначене відповідно до ст. 229 Кодексу адміністративного судочинства є підставою для скасування ухвалених у справі судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалення судом касаційної інстанції нового судового рішення.

Враховуючи зазначене, ВАСУ за результатами перегляду у касаційному порядку скарги державного митного органу прийняв рішення, яким скасував рішення суду першої та апеляційної інстанцій, у позові ПП «Е» відмовив повністю.