Соціальне страхування

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання

Розглянемо порядок призначення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, як визначається розмір таких пенсій та чи встановлюються до неї надбавки тощо.


Документ, за яким встановлюється інвалідність

Пунктом 3 ст. 30 Закону про пенсійне страхування передбачено, що пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання і у зв'язку з втратою годувальника з цих причин призначається відповідно до Закону № 1105.

Такі пенсії призначають рай(міськ) управління Пенсійного фонду України згідно з нормами Закону про пенсійне забезпечення.

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Документом, який підтверджує встановлення інвалідності, є довідка медико-соціальної експертної комісії про визнання особи інвалідом. Крім того, до заяви про призначення пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання додаються копії: акта про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1; акта про розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5; акта розслідування професійного захворювання за формою П-4.

День призначення пенсії

Статтею 83 Закону про пенсійне забезпечення визначено, що пенсії призначаються з дня звернення за пенсією. Однак якщо звернення за пенсією по інвалідності надійшло не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності, а у зв'язку з втратою годувальника — не пізніше 12 місяців з дня смерті, то пенсія призначається з дня встановлення інвалідності або з дня смерті годувальника.

Розмір пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання призначаються незалежно від стажу роботи та у таких розмірах:

  • інвалідам I групи — 70%;
  • інвалідам II групи — 60%;
  • інвалідам III групи — 40% заробітку.

Пенсії інвалідам внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання обчислюються із середнього заробітку на підприємстві для цієї професії.

Максимальний розмір пенсії по інвалідності

Максимальна пенсія не може перевищувати трьох, а для працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими умовами праці за Списком № 1, — чотирьох мінімальних пенсій за віком. Згідно з постановою № 544 ці розміри відповідно становлять 150 та 200 грн.

Для окремих категорій пенсіонерів розміри пенсій не повинні перевищувати:

  • для чоловіків, які мають стаж підземної роботи від 10 до 15 років, для жінок, які мають стаж підземної роботи від 7 років 6 місяців до 12 років 6 місяців, — 222 грн. 80 коп.;
  • для чоловіків, які мають стаж підземної роботи від 15 до 20 років, для жінок, які мають стаж підземної роботи від 12 років 6 місяців до 17 років 6 місяців, — 242 грн. 80 коп.;
  • для чоловіків, які мають стаж підземної роботи від 20 років і більше, для жінок, які мають стаж підземної роботи від 17 років 6 місяців і більше, — 275 грн. 80 коп.

Надбавки до пенсії по інвалідності

До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки та підвищення, передбачені різними законами чи постановами (наприклад, за наявності дітей віком до 18 років та інвалід не працює встановлюється надбавка на утриманця у розмірі 150 грн. на кожну дитину).

Членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, до пенсії у зв'язку з втратою годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї встановлюється доплата у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2013 р. — 894 грн.).

Мінімальна пенсійна виплата у зв'язку з втратою годувальника

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) на одного непрацездатного члена сім'ї має бути не менш як 100%, на двох — 120%, на трьох і більше — 150% від прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність (894 грн.). Якщо він менший, таким особам надають щомісячну державну адресну допомогу до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для інвалідів

Постановою № 265 встановлено, що у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність (894 грн.), таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до цього розміру.

Згідно зі ст. 8 Закону № 345 мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років — для чоловіків та 7 років 5 місяців — для жінок за Списком № 1, встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, — 2682 грн. (894 грн. х 3).

Зарахування до страхового і пільгового стажу часу перебування на інвалідності

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах (ст. 24 Закону про пенсійне страхування).

Тобто після досягнення пенсійного віку, в тому числі на пільгових умовах, при призначенні пенсії за віком час перебування на інвалідності із зазначених причин буде зараховано до страхового та пільгового стажу, що дає право на таку пенсію.