Податок на прибуток

Редакційна пошта

Подання розрахунку частини чистого прибутку комунальним унітарним підприємством

Чи має комунальне унітарне підприємство подавати розрахунок частини чистого прибутку, якщо органом місцевого самоврядування не прийнято порядок його сплати та відповідні нормативи?


Згідно з п. 111. 1 ст. 111 Закону України від 21.09.2006 р. № 185-V «Про управління об'єктами державної власності» державні унітарні підприємства та їх об'єднання зобов'язані спрямовувати частину чистого прибутку (доходу) до Держбюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України у відповідних розмірах.

Відрахування до місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань здійснюються підприємствами за наявності порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, затвердженого Верховною Радою АР Крим, відповідними місцевими радами.

У разі відсутності порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого відповідними органами місцевого самоврядування, частина чистого прибутку (доходу), враховуючи п. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, має сплачуватися такими підприємствами до держбюджету згідно з Порядком відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138.

Отже, комунальне унітарне підприємство має подавати розрахунок частини чистого прибутку та сплачувати такий прибуток до держбюджету згідно із зазначеним Порядком.

Особливості подання декларації з податку на прибуток

Доходи підприємства за останній річний звітний податковий період перевищують 10 млн. грн., але за результатами 2012 р. підприємство не отримало прибуток. Який порядок подання декларації з податку на прибуток, якщо за результатами I кварталу 2013 р. буде отримано прибуток/збиток?


Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс) визначено, що платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками I кварталу отримує прибуток, такий платник має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

Отже, у разі якщо платник податку не мав базового показника для визначення розміру авансових внесків, то декларація з податку на прибуток подається за підсумками 2013 р.

У разі якщо за I квартал 2013 р. отримано прибуток, то для нарахування та сплати податкових зобов'язань слід подати декларацію з податку на прибуток за перше півріччя, три квартали та за звітний (податковий) рік.

Оподаткування операції з виплати дивідендів засновнику

Підприємство за 2012 р. мало збитки, за січень 2013 р. має дохід, керівник підприємства, який є єдиним засновником, планує отримати дивіденди. Чи потрібно сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток та чи можна включити суму виплачених дивідендів до податкових витрат?


Підпунктом 153.3.1 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу встановлено, що у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 152 цього Кодексу, чи ні.

При цьому емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), повинен нарахувати і внести до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу. Авансовий внесок нараховується на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету одночасно з виплатою дивідендів.

Водночас пп. 153.3.5 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу передбачено випадки, коли при виплаті дивідендів авансовий внесок не справляється.

До таких випадків, зокрема, належить і виплата дивідендів фізичним особам.

Отже, у разі виплати дивідендів фізичній особі (засновнику) авансовий внесок не нараховується і не сплачується.

Щодо витрат, то згідно з пп. 139.1.8 п. 139.1 ст. 139 зазначеного Кодексу сума виплачених дивідендів та/або прирівняних до них платежів до складу витрат не включається.

Формування витрат за операціями з підприємцями — платниками єдиного податку

З якими групами підприємців, що сплачують єдиний податок, може працювати підприємство, яке перебуває на загальній системі оподаткування (придбання будівельних матеріалів, отримання послуг тощо), щоб отримати право на податкові витрати? Якими документами підтверджують такі витрати?


Відповідно до п. 1.5 ст. 1 розділу І Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» з 01.01.2012 р. з Податкового кодексу виключено пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139, згідно з яким до складу витрат не відносились витрати, понесені у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи — платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).

Тобто починаючи з 01.01.2012 р. платники податку на прибуток на загальних підставах можуть формувати витрати за операціями з підприємцями — платниками єдиного податку.

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів, встановлених розділом ІІ цього Кодексу.

Отже, платники податку на прибуток на загальних підставах можуть формувати витрати за операціями з підприємцямиплатниками єдиного податку всіх груп. Для підтвердження таких витрат необхідна наявність первинних документів, оформлених відповідно до вимог, встановлених ст. 9 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Розмір літер при написанні найменування покупця та продавця в податкових накладних

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. Так, листом ДПС України від 15.01.2013 р. № 534/6/15-3115 було надано відповідь платнику ПДВ щодо розміру літер (великі чи малі) при заповненні полів податкової накладної «Найменування продавця» та «Найменування покупця». Зокрема, в ньому повідомлялося, що у цих полях зазначається назва юридичної особи, яка відповідає назві, зазначеній у статутних документах такої особи (з відповідним відображенням розміру літер такої назви). Проте від платників продовжують надходити запитання, зокрема, щодо уточнення розміру літер, якими мають бути заповнені зазначені поля податкової накладної. Тож розглянемо це питання детальніше.


Згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну.

Форму податкової накладної та Порядок її заповнення затверджено наказом Мінфіну України від 01.10.2011 р. № 1379.

Пунктом 201.1 ст. 201 Податкового кодексу передбачено, що обов'язковими реквізитами, які повинна містити податкова накладна, зокрема, є:

  • повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, — продавця товарів/послуг;
  • повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, — покупця (отримувача) товарів/послуг.

Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу затверджено наказом Мін'юсту України від 05.03.2012 р. № 368/5, згідно з яким в установчих документах і при заповненні реєстраційної картки використовуються великі літери українського алфавіту (А — Я) — при написанні найменування українською мовою, або латинського алфавіту (A — Z) — при написанні найменування англійською мовою.

Аналогічний порядок написання найменування юридичної особи встановлено наказом Держпідприємництва України від 09.06.2004 р. № 65 (діяв до 23.03.2012 р.).

При цьому слід зауважити, що найменування юридичної особи, написане великими літерами, є тотожним найменуванню юридичної особи, написаному великими та малими літерами, якщо кожна літера (символ, розділовий знак тощо) найменування, написаного великими літерами, відповідає літерам (символам, розділовим знакам тощо) найменування, написаного великими та малими літерами.

Іншими словами, найменування юридичної особи, написане великими літерами, є тотожним найменуванню юридичної особи, написаному великими та малими літерами, якщо вони повністю збігаються.

Аналогічну позицію Держпідприємництва України зазначено в багатьох листах, зокрема в листі Держпідприємництва України від 04.11.2011 р. № 13574.

Враховуючи вищезазначене, в полях «Найменування продавця» та «Найменування покупця» податкової накладної слід зазначати назву юридичної особи, яка відповідає назві, зазначеній у статутних документах такої особи. При цьому розмір літер у назві такої юридичної особи можна відображати в податковій накладній як великими, так і великими та малими літерами, якщо назва повністю збігається із зазначеною у статутних документах.

Невідповідність розміру літер, якими в податковій накладній зазначено найменування продавця та покупця, розміру літер назв, зазначених у статутних документах таких осіб, не є підставою визнавати зазначену накладну такою, що заповнена з порушенням, за умови дотримання інших вимог щодо заповнення податкової накладної.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42