Інші податки

Сплата збору за першу реєстрацію транспортного засобу, надання пільг, подання звітності

Перша реєстрація транспортного засобу — це реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше.

Першій реєстрації підлягають також і ненові автомобілі, тобто ті, що вже використовувалися, проте на території України до цього не були зареєстровані.

Новим вважається транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію. Іншими словами, це транспортний засіб, який жодного разу не був зареєстрований як на території України, так і за її межами.

Відповідно до Податкового кодексу використовувані транспортні засоби — це транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, видано реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби. Слід звернути увагу, що також йдеться про дозвіл, отриманий за кордоном.

Роком виготовлення транспортного засобу вважається календарна дата виготовлення, включаючи день, місяць, рік. У разі коли календарну дату виготовлення визначити неможливо, такою датою слід вважати 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

Розглянемо процедуру реєстрації транспортних засобів, хто є платником збору за першу реєстрацію транспортних засобів, а також порядок подання звітності з такого збору.


Державна реєстрація транспортних засобів

Державна реєстрація автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі — транспортні засоби), оформлення та видача реєстраційних документів і номерних знаків здійснюються відповідно до Порядку № 1388.

Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції.

Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб, а у разі відсутності одного із співвласників — на підставі його письмової заяви. При цьому справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально.

Транспортні засоби, що належать фізичним особампідприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

Власники транспортних засобів та особи, які експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі — власники) зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 10 діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Водночас строк державної реєстрації може бути продовжено, зокрема, у разі хвороби, відрядження або інших поважних причин власниками транспортних засобів, але з поданням ними документів, які підтверджують таку відсутність, що унеможливлює своєчасне проведення реєстрації.

Документи для реєстрації

Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі — правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є засвідчені підписом відповідної посадової особи, скріпленим печаткою:

 • довідка-рахунок, видана суб'єктом господарювання, діяльність якого пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

Важливо! Пунктом 25 Порядку № 1388 встановлено, що державна реєстрація придбаних у розстрочку транспортних засобів проводиться згідно з цим Порядком із внесенням до свідоцтва про реєстрацію відповідного запису (запис «розстрочення» повинен міститися в довідці-рахунку або акті приймання-передачі транспортних засобів);

 • договори та угоди, укладені на товарних біржах на зареєстрованих у департаменті Державтоінспекції бланках, інші засвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби;
 • копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а також ідентифікаційних номерів їх складових частин;
 • довідка органу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили автомобіль або мотоколяску;
 • акт приймання-передачі транспортних засобів, виданий підприємством-виробником або підприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний пристрій згідно зі свідоцтвом про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу та конкретного одержувача;
 • митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронна митна декларація, або видане митним органом посвідчення про реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;
 • договір фінансового лізингу.

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів і номерних знаків.

Місце реєстрації

Транспортні засоби юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням таких осіб. Якщо стоянку транспортних засобів розташовано за місцезнаходженням філій або представництв юридичних осіб, то такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки.

У свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) зазначаються юридична особа, якій належать транспортні засоби, місцезнаходження такої особи та стоянки.

Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів, що належать фізичним особам, здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) власника. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) особи, за яким реєструється транспортний засіб.

Державна реєстрація водного транспорту

Облік та реєстрація водних транспортних засобів здійснюються відповідно до Кодексу торговельного мореплавства та Порядку № 1069.

Порядком № 1069 визначено, що ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, загальне керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку суден в Україні здійснює Укрморрічінспекція, яка входить до сфери управління Мінінфраструктури України.

Державна реєстрація повітряного транспорту

Відповідно до ст. 25 Повітряного кодексу цивільні повітряні судна підлягають обов'язковій реєстрації і можуть бути зареєстровані лише в одній державі.

Цивільному повітряному судну, занесеному до Державного реєстру повітряних суден України, видається реєстраційне посвідчення, що є фактом визнання його національної належності.

Цивільні повітряні судна підлягають перереєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України у разі зміни власника повітряного судна, а також в інших випадках, передбачених правилами реєстрації цивільних повітряних суден України.

Державні повітряні судна підлягають реєстрації у Реєстрі державних повітряних суден України. Правила реєстрації державних повітряних суден України встановлює Міноборони України.

Платники збору та об'єкти оподаткування

Платниками збору за першу реєстрацію транспортних засобів (далі — збір за першу реєстрацію) є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, які відповідно до ст. 232 Податкового кодексу є об'єктами оподаткування. Так, згідно із цією статтею транспортні засоби, що є об'єктами оподаткування збором, це:

 • колісні транспортні засоби, крім:

◊ транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, закріплених на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, у порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва;

◊ транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, закріплених на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, у порядку, визначеному таким головним органом;

◊ транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, закріплених на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення;

◊ транспортних засобів вантажних, самохідних, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, — товарна позиція 8709 згідно з УКТ ЗЕД;

◊ транспортних засобів швидкої медичної допомоги;

◊ машин і механізмів для сільськогосподарських робіт — товарні позиції 8432 та 8433 згідно з УКТ ЗЕД;

◊ причепів (напівпричепів);

◊ мопедів;

◊ велосипедів;

 • судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;
 • літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім:

◊ літаків і вертольотів Збройних Сил України;

◊ літаків і вертольотів головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, а також органів управління та сил цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту.

База оподаткування збором

Базу оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу визначено:

 • для колісних транспортних засобів — за об'ємом циліндра двигуна в см3, а для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, — за потужністю двигуна в кВт;
 • для суден, обладнаних двигуном, — за потужністю двигуна в кВт, а для суден, не обладнаних двигуном, — за довжиною корпусу судна в см;
 • для літаків, вертольотів — за максимальною злітною масою.

Для кожного транспортного засобу база оподаткування визначається окремо.

Ставки збору

З 01.01.2013 р. набрав чинності Закон № 5503, яким передбачено перегляд ставок податків і зборів з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції, які відповідно до постанови № 907 у 2012 р. прогнозовано на рівні 107,9%.

Так, внесеними змінами підвищено ставки збору за першу реєстрацію таких транспортних засобів, як мотоцикли, легкові та вантажні автомобілі, автобуси, трактори, сідельні тягачі, автомобілі спеціального призначення, судна, вертольоти та літаки.

Ставки збору диференційовані та змінюються залежно від об'єму циліндрів двигуна і наведені нижче у таблицях.

Для мотоциклів:

Таблиця1

Група

Об'єм циліндрів двигуна, см3

Ставка збору за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна, грн.

від

до (включно)

2012 р.

2013 р.

1

До 500

3,27

3,53

2

501

800

5,45

5,88

3

Понад 800

10,89

11,75

 

Для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

Таблиця 2

Група

Об'єм циліндрів двигуна, см3

Ставка збору за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна, грн.

від

до (включно)

2012 р.

2013 р.

1

До 1000

3,27

3,53

2

1001

1500

5,45

5,88

3

1501

1800

7,62

8,22

4

1801 

2500

10,89

11,75

5

2501 

3500

27,23

29,38

6

3501 

4500

43,56

47,00

7

4501 

5500

49,01

52,88

8

5501 

6500

59,9

64,63

9

Понад 6500

65,34

70,50

 

Для вантажних автомобілів:

Таблиця 3

Група

Об'єм циліндрів двигуна, см3

Ставка збору за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна, грн.

від

до (включно)

2012 р.

2013 р.

1

До 8200

16,34

17,63

2

8201

15 000

21,78

23,50

3

Понад 15 000

27,23

29,38

 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажопасажирських автомобілів сплачується за ставками, встановленими для вантажних автомобілів.

Для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):

Таблиця 4

Група

Потужність двигуна, кВт

Ставка збору за 1 кВт потужності двигуна, грн.

2012 р.

2013 р.

До 55 (включно) 

2,72 

2,93

Понад 55 

3,27 

3,53

 

Для суден, не оснащених двигуном:

Таблиця 5

Група

Довжина корпусу судна, м

Ставка збору за 100 см довжини корпусу судна, грн.

2012 р.

2013 р.

До 7,5 (включно) 

7,62 

8,22

Понад 7,5 

15,25

16,45

 

Для літаків і вертольотів ставка збору за першу реєстрацію у 2012 р. становила 1,09 грн. за кг максимальної злітної маси, у 2013 р. — 1,18 грн.

Для деяких категорій транспортних засобів установлено окремі ставки збору, а саме:

Таблиця 6

Група

Категорія транспортного засобу

2012 р.

2013 р.

1

Легкові автомобілі, обладнані електродвигуном

0,54 за 1 кВт потужності двигуна

0,58 за 1 кВт потужності двигуна

2

Автобуси, у тому числі мікроавтобуси

5,45 за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

5,88 за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

3

Трактори

2,72 за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

2,93 за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

4

Сідельні тягачі

16,34 за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

17,63 за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

5

Автомобілі спеціального призначення

5,45 за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

5,88 за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

6

Інші колісні транспортні засоби, не зазначені у підпунктах 234.1.1 — 234.1.8 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу (мотоцикли, легкові автомобілі, автобуси, мікроавтобуси, трактори, вантажні автомобілі, сідельні тягачі, автомобілі спеціального призначення)

5 за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

5,40 за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

 

При цьому нагадаємо, що залежно від того, який автомобіль реєструється (новий чи використовуваний), при розрахунку збору застосовуються відповідні коефіцієнти, встановлені Податковим кодексом:

 • для всіх нових транспортних засобів — 1;
 • для транспортних засобів (мотоциклів, легкових автомобілів, автобусів, вантажних автомобілів, сідельних тягачів, автомобілів спеціального призначення, суден, літаків та вертольотів), що використовувалися до 8 років, — 2;
 • для транспортних засобів (суден, літаків та вертольотів), що використовувалися понад 8 років, — 3;
 • для транспортних засобів (мотоциклів, легкових автомобілів, автобусів, вантажних автомобілів, сідельних тягачів, автомобілів спеціального призначення), що використовувалися понад 8 років, — 40.

Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта.

Наведемо декілька прикладів розрахунку суми збору:

1. Легковий автомобіль Toyota Camry з об'ємом циліндрів двигуна 3456 см3 2012 року випуску зареєстровано вперше в Україні 16.01.2013 р.

Cтавка збору для зазначеного автомобіля становить 29,38 грн. за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна (табл. 2) і коефіцієнт для всіх нових транспортних засобів дорівнює 1.

Отже, сума збору за першу реєстрацію Toyota Camry становить34,56  х 29,38  х 1  = 1015,37 грн.

2. Вантажний автомобіль IVECO ASTRA VEICOLI з об'ємом циліндрів двигуна 12 882 см3 2006 року випуску зареєстровано вперше в Україні 10.01.2013 р.

Ставка збору для зазначеного автомобіля становить 23,50 грн. за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна (табл. 3) і коефіцієнт для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років, дорівнює 2.

Отже, сума збору за першу реєстрацію IVECO ASTRA VEICOLI становить128,82  х 23,50  х 2  = 6055,54 грн.

3. Сідельний тягач DAF з об'ємом циліндрів двигуна 12 580 см3 2007 року випуску зареєстровано вперше в Україні 10.01.2013 р.

Ставка збору для зазначеного тягача становить 17,63 грн. за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна (табл. 6) і коефіцієнт для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років, дорівнює 2.

Отже, сума збору за першу реєстрацію сідельного тягача DAF становить125,8  х 17,63  х 2  = 4435,71 грн.

4. Трактор МТЗ-80 з об'ємом циліндрів двигуна 4750 см3 1999 року випуску зареєстровано вперше в Україні 05.01.2013 р.

Ставка збору для зазначеного трактора становить 2,93 грн. за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна (табл. 6). Як виняток з пп. 234.4.4 п. 234.4 ст. 234 Податкового кодексу коефіцієнт не застосовується.

Отже, сума збору за першу реєстрацію трактора МТЗ-80 становить47,5  х 2,93  = 139,18 грн.

5. Літак Boeing 737-500 з максимальною злітною масою 60 500 кг 2007 року випуску вперше зареєстровано в Україні 16.01.2013 р.

Ставка збору для зазначеного літака становить 1,18 грн. за кожен кілограм максимальної злітної маси (пп. 234.3.1 п. 234.3 ст. 234 Податкового кодексу) і коефіцієнт для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років, дорівнює 2.

Отже, сума збору за першу реєстрацію літака Boeing 737-500 становить60  500  х 1,18  х 2  = 142  780 грн.

6. Вертоліт ECUREUIL (AS.350B-3) з максимальною злітною масою 2800 кг 1997 року випуску вперше зареєстровано в Україні 17.01.2013 р.

Ставка збору для зазначеного вертольота становить 1,18 грн. за кожен кілограм максимальної злітної маси (пп. 234.3.2 п. 234.3 ст. 234 Податкового кодексу) і згідно з пп. 234.4.3 п. 234.4 ст. 234 цього Кодексу коефіцієнт для транспортних засобів, які використовувалися понад 8 років, дорівнює 3.

Отже, сума збору за першу реєстрацію вертольота ECUREUIL (AS.350B-3) становить2800  х 1,18  х 3  = 9912 грн.

Подання звітності

Після першої реєстрації в Україні транспортних засобів юридичні особи в десятиденний строк зобов'язані подати до відповідного територіального органу Міндоходів України за своїм місцезнаходженням та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі транспортні засоби за формою, затвердженою наказом № 1405.

До розрахунку обов'язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

Розрахунок суми збору за першу реєстрацію вважається податковою декларацією, а отже, за його неподання можуть застосовуватися відповідні штрафні санкції згідно зі ст. 128 Податкового кодексу. Фізичні особи такий Розрахунок не подають.

Пільги щодо сплати збору

Відповідно до п. 235.1 ст. 235 Податкового кодексу від сплати збору за першу реєстрацію звільняються транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

Також від сплати збору звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об'ємом циліндрів двигуна до 1500 см3, придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

У разі відчуження (зміни власника з вищезазначених організацій на будь-якого іншого) таких транспортних засобів їх нові власники зобов'язані сплатити збір у порядку і на умовах, передбачених Податковим кодексом.

Крім того, платники збору при першій реєстрації в Україні зобов'язані пред'являти квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

«Гарячі лінії»

Дата: 26 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42