Юридична практика

Прозорість робить сплату податків престижною

Людмила Воронцова — заместитель директора Департамента налогообложения юридических лиц ГНС УкраиныУ той час, коли в деяких європейських державах, долаючи наслідки кризи, влада приймає рішення про підвищення ставок бюджетоформуючих платежів, в Україні зробили з точністю до навпаки.

Серед головних законодавчих новацій, спрямованих на те, щоб виконання податкових зобов’язань було менш обтяжливим для бізнесу, — зниження ставок податку на прибуток підприємств і ПДВ з 25 до 16% і з 20 до 17% відповідно. Не кажучи вже про запровадження автоматичного відшкодування ПДВ і можливість суб’єктів господарювання декількох галузей реального сектора економіки спрямовувати кошти у вигляді податку на прибуток не в дохід держави, а на власну модернізацію.

Про те, як працюється адміністраторам в умовах дії Податкового кодексу, розповідає заступник директора Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Людмила ВОРОНЦОВА.


— Людмило Олександрівно, які функції покладено на ваш Департамент, створений у період реформування центрального апарату відомства?

— Процес модернізації податкової служби України активізувався з набранням чинності Податковим кодексом. І це не тільки зміна назви державної установи. Модернізація має на меті зміну філософії сплати податків, перетворення фіскальної служби на сервісну, створення умов для добровільної сплати податків, у тому числі шляхом удосконалення їх адміністрування.

Сьогодення вимагає чіткого, лаконічного формулювання і системного підходу до всіх процедур з обчислення і сплати податків. Саме тому створено принципово новий Департамент оподаткування юридичних осіб, на який покладено обов’язок здійснювати контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою виконання суб’єктами господарювання податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, ПДВ, акцизного податку, місцевих податків і зборів. Також до компетенції Департаменту належить організація контролю за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ.

— Нещодавно Президент України Віктор Янукович доручив Голові ДПС України Олександру Клименку активізувати роботу з автоматичного відшкодування ПДВ. Які ділянки на шляху проходження сум податку з бюджету до кредиторів варто скоригувати?

— Так, дійсно, забезпечення своєчасного бюджетного відшкодування сум ПДВ є пріоритетним і першочерговим завданням державної податкової служби.

Голова ДПС України Олександр Клименко зазначив, що оперативне повернення коштів підприємствам реального сектора економіки згідно з дорученням Президента України Віктора Януковича є запорукою економічного розвитку всього бізнес-середовища. Це надважливе питання.

Ми постійно працюємо у цьому напрямі, і вже зараз простежується позитивна динаміка. Якщо за деклараціями за січень поточного року право на автоматичне бюджетне відшкодування отримали 24 платники на загальну суму понад 0,5 млрд. грн., то за деклараціями за вересень — вже 297 платників на загальну суму 13,3 млрд. грн. Тобто кількість платників, які відповідають критеріям, що дають право на автоматичне відшкодування ПДВ, порівняно з січнем 2011 року збільшилася у 9,8 раза. При цьому серед них є представники всіх регіонів України і різних галузей економіки — будівельної, гірничо-металургійної, машинобудування, суднобудування, легкої та хімічної промисловості, сільського господарства тощо. Обсяг сум ПДВ, який може бути повернуто на рахунки платників у автоматичному режимі, безпосередньо залежить від рівня досягнення платниками податків відповідності критеріям, сум, задекларованих до відшкодування, та результатів проведених камеральних перевірок. Тому за умови більшої сумлінності платників наміри влади щодо відшкодування всього обсягу податку «автоматом» можуть мати реальне підґрунтя.

Зауважу також, що автоматичне бюджетне відшкодування платники одержали своєчасно, без порушення встановленої процедури і термінів. Це дає можливість підприємствам не відволікати обігові кошти, а використовувати їх для розвитку реального сектора економіки.

— Загалом на практиці система автоматичного відбору підприємств для повернення податку виявилася цілком ефективною чи потребує певного вдосконалення? Аргументуйте.

— Насамперед слід згадати, що отримання платниками податку автоматичного відшкодування стало можливим лише завдяки Податковому кодексу. Саме цим документом на законодавчому рівні встановлено критерії, відповідність яким і дає на це право. Оскільки зазначені критерії чітко виписані і змінюються лише шляхом внесення змін до Податкового кодексу, то за умови їх дотримання платники можуть бути впевненими у своєчасності бюджетного відшкодування. Крім того, діючим сьогодні порядком здійснення такого відшкодування встановлено і гарантовано рівні права для всіх платників ПДВ.

Наявність суб’єктів підприємницької діяльності в системі автоматичного відшкодування — один із показників цивілізованого ведення бізнесу, в тому числі іноземними інвесторами. Як свідчить досвід, платники податків прийняли умови Кодексу, адже самі намагаються відповідати встановленим у ньому вимогам.

Для держави головними завданнями є своєчасне відшкодування сум ПДВ, достовірність декларування яких підтверджено, та недопущення створення бюджетної заборгованості, результатом якої буде нарахування пені і, як наслідок, збільшення бюджетних витрат.

— Наскільки реальними вважаєте наміри влади вже в недалекому майбутньому весь обсяг ПДВ відшкодовувати в автоматичному режимі?

— Майже кожен регіон має платників, які не отримали право на автоматичне повернення податку через невідповідність лише одному або двом критеріям, визначеним ст. 200 Кодексу. У більшості випадків це — наявність розбіжностей з контрагентами та занизький рівень заробітної плати.

Для розширення кола платників, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ, ми постійно проводимо з ними роботу щодо усунення наявних розбіжностей з контрагентами. Щодо критерію перевищення середньої заробітної плати на підприємстві більше ніж у 2,5 раза за її мінімальний рівень, то його досягнення залежить виключно від платника податків. А оскільки цей критерій є соціальним, його дотримання сприятиме ще й підвищенню добробуту працівників таких підприємств.

До речі, можливість отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ стимулює підвищення зарплати, збільшення обсягів експортних операцій, недопущення створення заборгованості з податків і зборів перед бюджетом, а також сприяє зростанню надходжень до бюджету.

— Бізнесмени пропонують податковій знову, як це було в 2010 році, ініціювати випуск облігацій внутрішньої державної позики в обмін на бюджетну заборгованість з ПДВ. Як Ви оцінюєте таку перспективу?

— На сьогодні Податковим кодексом та Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики не передбачено. Водночас повна автоматизація процесу бюджетного відшкодування податку потребує як цільового спрямування фінансових ресурсів, так і ліквідації накопиченої заборгованості.

Питання доцільності випуску ОВДП в обмін на бюджетну заборгованість з ПДВ — один з імовірних шляхів реалізації стратегії відшкодування, зниження суспільної напруги і наближення процесу до цілком автоматичного. Але це питання потребує змін у Податковому кодексі.

— Ще навесні 2011 року податкова служба мала розглянути питання можливості подання суб’єктами господарювання декларацій з податку на прибуток підприємств не щокварталу, а раз на рік. Як Ви прокоментуєте це?

— Розгляд цього питання потребує комплексного підходу, адже можливість подання суб’єктами господарювання декларацій з податку на прибуток один раз на рік пов’язана зі змінами податкових періодів і термінів сплати податку, встановлених Податковим кодексом. Також треба пам’ятати, що бюджетні видатки в Україні здійснюються щодня і повинні забезпечуватися регулярними надходженнями до державної скарбниці.

Крім того, існують певні процедури прийняття регуляторних актів, потрібно ретельно вивчити це питання, обговорити його, в тому числі з самими платниками податку на прибуток, громадськими організаціями та науковцями. Податковим кодексом порівняно з нормами Закону України «Про податок на прибуток підприємств» вже змінено механізм обчислення доходів, витрат, амортизації і порядок нарахування податку, запроваджено нульову ставку податку на прибуток. Тому рішення щодо можливості і доцільності зміни податкового (звітного) періоду має бути дуже виваженим.

28 вересня 2011 року наказом Мінфіну України затверджено нову форму податкової декларації з податку на прибуток. У ній враховано зміни, внесені до Податкового кодексу влітку. Зараз розробляються алгоритми контролю за прийманням та автоматизованою обробкою декларації, доопрацьовується відповідне програмне забезпечення. Водночас розробляється проект із запровадження єдиної декларації та ключових взаємопов’язаних показників для зручності платника.

— За Вашими прогнозами, яким чином вплине на дохідну частину держбюджету поетапне зниження ставки податку на прибуток?

— Нині питома вага податку на прибуток у надходженнях до Зведеного бюджету України становить майже 23%. Як відомо, з 1 квітня 2011 року вже відбулося зниження ставки податку з 25 до 23%, але зменшення надходжень при цьому ми не спостерігаємо. Водночас суб’єкти господарювання можуть спрямовувати ці 2% на розвиток власного бізнесу. У період світової фінансової кризи це дуже важливо, адже бізнес повинен не тільки продовжувати працювати, а й розвиватися.

Протягом наступних двох років ставка податку на прибуток підприємств має зменшитися ще на 7% і з 1 січня 2014 року становитиме 16%. Сподіваємося, що таке зменшення податкового навантаження на платників сприятиме розвитку виробничих потужностей, покращенню економічного становища країни, створенню додаткових робочих місць, а все це разом означатиме збільшення доходів бюджету.

— Після критики норм Податкового кодексу з боку суб’єктів господарювання до нього було внесено зміни, якими передбачено, зокрема, скасування заборони відносити на валові витрати витрати за операціями з підприємцями — фізичними особами. Яким чином відсутність цієї норми позначилася на динаміці надходжень, адже, як відомо, її було запроваджено з метою унеможливлення лазівок ухилення від сплати податків?

— Так, була така норма у Податковому кодексі, і завдяки їй зруйновано багато схем ухилення від сплати податків, що, безперечно, привело до збільшення надходжень до бюджету з податку на прибуток. Проте ця норма створювала певні труднощі для підприємців, які не брали участі у схемах, але мали ділові відносини з платниками податку на прибуток.

Вилучення пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 з Податкового кодексу виправляє таку ситуацію. А з метою запобігання появі нових схем ухилення від оподаткування і недопущення втрат бюджету до п. 152.3 ст. 152 Кодексу додано норму, яка передбачає подання платниками до органу державної податкової служби разом із податковою декларацією з податку на прибуток переліку доходів та витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені такими контрагентами.

— Чи вважаєте Ви досягнутою межу досконалості з точки зору адміністрування платежів? Якщо ні, яких заходів потрібно вжити, щоб сплачувати податки в нашій державі було приємно і престижно?

— Меж досконалості немає, проте органами ДПС України продовжено роботу зі створення сприятливих умов для діяльності платників податків. Адже покращення податкового сервісу, оптимізація законодавства в галузі справляння податків — це збільшення надходжень до бюджету, забезпечення необхідними фінансовими ресурсами соціального та економічного розвитку країни.

Одна з найважливіших подій останнього часу в економічному і політичному житті України — реформування податкової системи та прийняття Податкового кодексу. Можу з певністю стверджувати, що економічні відносини в державі виходять на новий етап розвитку, спрямований на стимулювання господарської діяльності підприємств. Результати вже відчуваємо: у січні — жовтні 2011 року надходження з ПДВ зросли на 22,5 млрд. грн., або на 55,2%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До позитивних аспектів у частині справляння ПДВ та дієвих інструментів детінізації економіки належать автоматизація адміністративних процедур та запровадження електронної звітності. Це не тільки дає змогу перевіряти дані податкової звітності дистанційно, а й зменшує втручання працівників органів ДПС у діяльність платників, скорочує паперовий документообіг, накладні витрати і терміни передачі податкових накладних та податкової звітності.

Завдяки появі Податкового кодексу податківці запровадили чимало новацій, які покращують адміністрування ПДВ і забезпечують новий рівень партнерських відносин із платниками податків. Серед них: обов’язкове подання електронних копій реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, запровадження самого Єдиного реєстру податкових накладних, електронного сервісу для платників податків — юридичних осіб з метою інформування їх засобами e-mail про помилки у звітності, виявлені під час електронної звірки накладних, створення на офіційному веб-сайті ДПС України банера «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» для інформування платників податків про підприємства, що перебувають у зоні посиленого контролю, тощо.

Також із серпня поточного року реалізовано три етапи електронного сервісу для платників ПДВ щодо інформування про розбіжності між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом контрагентів за даними розшифровок, про виявлені розбіжності за результатами зіставлення даних реєстрів виданих та отриманих податкових накладних контрагентів, а також про розбіжності при заповненні податкової декларації з ПДВ та її додатків. Відомості про такі розбіжності направляються ДПС України платнику податку, який подає звітність в електронному вигляді та надав відповідний запит.

Завдяки цим та іншим новаціям процес адміністрування платежів стає прозорим, і саме прозорість робить сплату податків приємною і престижною.

— Що ще, на Вашу думку, доцільно зробити для того, щоб ПДВ перестали вважати найкорумпованішим податком?

— У ситуації щодо ПДВ є багато аспектів. Історичний, пов’язаний зі зміною економічної системи держави, економічний — це привабливість отримання бюджетних коштів, і багато інших. Із досягненням стовідсоткового автоматичного бюджетного відшкодування зникнуть основні чинники, які мають негативний вплив на справляння податку.

Розвиток економіки країни, вдосконалення оновленого механізму бюджетного відшкодування, спрямованого на підтримку та розвиток реального сектора економіки, підвищення ефективності контрольно-перевірочних заходів поступово знівелюють негативний імідж податку та нададуть можливість спрямувати отримані суми ПДВ на реалізацію державних програм.


Розмову вела Ольга ГЕРМАНОВА,
germanova@visnuk.com.ua