Соціальне страхування

Пенсії учасників бойових дій

Право на зниження пенсійного віку мають військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку, після досягнення чоловіками 55 років, жінками50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.


Документи для призначення пенсії

Порядком № 22-1 передбачено, що до заяви про призначення пенсії за віком учасники бойових дій крім документів, необхідних для призначення такої пенсії, додають посвідчення учасника бойових дій та довідку військового комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях.

Право на зниження пенсійного віку осіб, які працювали у військових частинах

Згідно зі ст. 6 Закону № 3551 особи вільнонайманого складу Збройних Сил, військ і органів МВС і КДБ СРСР, які займали штатні посади у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни та інші періоди ведення бойових дій, належать до учасників бойових дій.

Однак права на зниження пенсійного віку вони не мають, оскільки в той час працювали, а не проходили військову службу, тобто не мали статусу військовослужбовця.

Визначення розміру пенсії за віком

Розмір пенсії за віком визначається за нормами ст. 27 та з урахуванням норм ст. 28 Закону про пенсійне страхування, тобто залежить від страхового стажу і заробітку особи.

За наявності необхідного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) пенсія таким особам не може бути меншою за мінімальний розмір, який встановлюється на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Якщо страховий стаж цих осіб перевищує відповідно 35 та 30 років, то встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

Крім того, згідно з постановою № 1381 учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 165% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Надбавки та підвищення до пенсій

До пенсій учасників бойових дій встановлюються підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2013 р. — 223,50 грн. (894 грн. х х 25%)), цільова грошова допомога у розмірі 40 грн.

Крім того, можуть встановлюватися:

  • надбавка на непрацездатних осіб, які перебувають на їх утриманні (150 грн. на кожного утриманця);
  • надбавка на догляд (якщо одинокі та потребують постійного догляду), а також, за наявності права, — пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 рр., яким виповнилося 85 років і більше, пенсія підвищується на 50% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Право на щомісячну державну адресну допомогу

Право на державну адресну допомогу мають всі учасники бойових дій, зазначені у ст. 6 Закону № 3551, у яких розмір пенсійних виплат  (з урахуванням доплат) не досягає 165% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

З 01.01.2013 р. мінімальний розмір пенсійної виплати учасників бойових дій становить 1475,10 грн.

Право на пенсію по інвалідності

У разі якщо інвалідність отримано під час проходження військової служби, призначається пенсія по інвалідності згідно з нормами Закону № 2262 або Закону про пенсійне страхування (за вибором інваліда залежно від того, за яким законом розмір пенсії вище). Крім того, якщо інвалідність пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, до пенсії встановлюється підвищення як інваліду війни від 30 до 50% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (І групи — 50%, ІІ групи — 40%, а ІІІ групи — 30%).

Інвалідам війни II та III груп із числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 рр., яким виповнилося 85 років і більше, пенсія підвищується на 50% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Розмір цільової грошової допомоги до пенсії інвалідам війни І групи становить 70 грн., а ІІ та ІІІ групи — 50 грн.

Розміри пенсій інвалідам війни, обчислені відповідно до ст. 27 та частини другої ст. 42 Закону про пенсійне страхування та статей 13 і 21 Закону № 2262, збільшуються на 25%.

Збільшення розмірів пенсій здійснюється без урахування передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, сум індексації та інших доплат до пенсії.

Згідно з постановою № 1381 інвалідам війни, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає у інвалідів війни І групи — 285%, ІІ групи — 255%, ІІІ групи — 225% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Постановою № 151 встановлено, що з 01.05.2013 р. інвалідам війни II та III груп із числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 рр. та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 рр., яким виповнилося 85 років і більше, вищезазначена щомісячна державна адресна допомога до пенсії виплачується у розмірі, встановленому для інвалідів війни I групи. Тобто у разі якщо у таких осіб щомісячний розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 285% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру (до 2547,90 грн.).

Крім того, якщо особа має державні нагороди понад вищезазначені розміри, встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною.