Статті

Прорвемося через парк

Індустріальні парки дають змогу здійснити промислову модернізацію країни та відновити конкурентоcпроможність національного товаровиробника на ринку глобальних інвестицій.
Державна програма активізації розвитку економіки на 2013 — 2014 роки передбачає якнайширше залучення інвестицій для створення сучасного виробництва, впровадження нових знань, технологій і принципів управління, підвищення рівня зайнятості. Одним із основних пріоритетів реформ є усунення структурних дисбалансів у національній економіці. «Головний напрям — зміцнення та розвиток внутрішнього ринку, підтримка відповідних галузей», — наголосив Президент України Віктор Янукович.


Україна протягом тривалого часу здійснювала пошук оптимальної моделі розвитку вітчизняної економіки, націленої, з одного боку, на зростання виробництва, з іншого — на самодостатній розвиток регіонів і створення робочих місць. З-поміж численних пріоритетів наразі найактивніше запроваджується програма створення в Україні індустріальних парків. Раніше цю модель уже прагнули запровадити, але до дій справа не дійшла. Нового імпульсу додав ухвалений Закон «Про індустріальні парки», який визначив правові та організаційні засади їх створення і функціонування. Як свідчить світова практика, інвестування на території індустріальних парків є найприйнятнішою для інвестора формою ведення бізнесу. Україна має всі можливості для їх розвитку. Парки здатні радикально підвищити інвестиційну привабливість України і протягом трьох-чотирьох років залучити в нашу економіку близько 8 млрд. дол., а отже, здійснити промислову модернізацію країни та відновити конкурентоспроможність національного товаровиробника на ринку глобальних інвестицій. На такі проекти покладаються великі надії через залучення в регіони потужних інвесторів та впровадження передових технологій, що, в свою чергу, сприятиме створенню нових робочих місць (до 300 тис.) і значному збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Новий парковий ландшафт

В економічній практиці ідея створення індустріальних парків не є новою. Багато держав світу за їх допомогою активізували інвестиційну та інноваційну сфери економіки. Парки створювали умови для виникнення нових підприємств, реорганізації вже існуючих, зародження нових сфер бізнесу. Впровадження високих технологій у виробництві збільшувало обсяги та асортимент випуску продукції, підвищувало конкурентоспроможність економіки і, що дуже важливо як на сьогодні, створювало нові робочі місця. Позитивний досвід таких країн, як Росія, Словенія, Чехія, США, Англія, де було засновано індустріальні парки як спеціалізовані об'єкти власника, лише підтверджує ефективність новації. Приміром, у Росії вже функціонують понад 50 індустріальних парків, а загалом планується створити ще понад 200. Лише в Калузькій області компаніями, які працюють на території індустріальних парків, уже залучено понад 3 млрд. євро інвестицій. У Туреччині закон щодо організованих промислових зон було ухвалено ще у 2000 р. — створено 263 індустріальні парки, 148 з яких уже функціонують. Лише за період з 2002 р. по 2010 р. ВВП Туреччини та її експорт збільшилися втричі. У Китаї функціонують п'ять СЕЗ та 54 індустріальні парки, які забезпечують 10% ВВП, 30% прямих іноземних інвестицій та 37% товарного експорту. Світова практика свідчить, що 1 га території індустріального парку — це від 1 до 5,0 млн. дол. інвестицій та від 20 до 50 нових робочих місць. За даними експертів, на створення індустріальних парків в Україні необхідно від 7 до 10 тис. га, що становить не більше 0,00017% земельних ресурсів України.

Тож для України експерти прогнозують, що упродовж п'яти-шести років від початку створення індустріальних парків ВВП має збільшитися на 15%. Один діючий індустріальний парк забезпечить участь 10 — 15 компаній, приплив не менше ніж 200 млн. дол. інвестицій та створення від 2,5 до 20 тис. робочих місць.

В Україні актуальним на сьогодні залишається питання використання територій підприємств, розташованих у промислових зонах, які не змогли адаптуватися до нових ринкових умов господарювання та практично не мають перспектив для відновлення виробничого потенціалу. Фінансово-економічна криза поглибила стагнацію багатьох з них. Їхні виробничі майданчики, а також території, вільні від забудови, можна використати для створення індустріальних парків. Це чи не єдиний шанс відновити, а подекуди і реформувати потенціал, що залишився, можливо, збанкрутілих підприємств. Звісно, індустріальні парки — не панацея від усіх економічних бід, але вони стають чітким орієнтиром на нові ринки, нове сучасне управління і, зрештою, на нове мислення.

Потенціал для створення індустріальних парків в Україні, зрозуміло, величезний. Сотні напівзруйнованих заводів, фабрик є тими стартовими майданчиками, на яких можна побудувати нову економіку, а отже, новий соціально-економічний устрій. Однак це не означає, що кожен цех, де нині гуляють вітри, вже завтра здатен перейти в авангард науково-технічного прогресу. Створення індустріальних парків для України передусім потребує нового системного менеджменту.

Оскільки промисловий парк — це комплекс адміністративних послуг, який оптимізує діяльність підприємств усередині парку, світовий досвід якраз підтверджує цю тезу. Основний принцип господарювання класичного індустріального парку полягає в тому, що його власник здає підготовлені інженерні ділянки в оренду промисловим компаніям. Себто створюються умови щодо забезпечення підприємств інфраструктурою для їх основної виробничої діяльності, що також сприяє залученню на цю територію інвесторів.

З історії парків

Першим створеним індустріальним парком можна вважати Траффорд-Парк у м. Манчестері в Англії, заснований у 1896 р. Ернстом Холі, який придбав близько 10 га землі вздовж Манчестерського морського каналу. Тут він створив транспортну й інженерну інфраструктури і почав продавати та здавати в оренду підготовлені ділянки промисловим компаніям. До речі, звідси почав завойовувати європейський ринок американський виробник авто «Форд».

Нині індустріальні парки як комплекси, що поєднують складські, виробничі, офісні та соціально-побутові приміщення, досить популярні й поширені у світі. З минулого століття індустріальні бізнес-парки почали активно створювати в Європі та США, розташовуючи їх переважно у великих містах, транспортних вузлах і портових зонах. Тільки в Німеччині функціонувало понад 200 технопарків, а в США — понад 400. В останні десятиліття технопарки та індустріальні парки активно розвивалися у країнах Азії, Східної Європи та Прибалтійського регіону.

Досвід зарубіжних країн свідчить, що створення індустріальних промислових парків — один з перспективних шляхів залучення інвестицій, зокрема іноземних, для розвитку економіки. Так, в Угорщині на підприємствах промислових парків працює близько 110 тис. чоловік, а продукції випускається на загальну суму до 6 млрд. дол. Експортується 80% продукції. Продуктивність праці на цих територіях удвічі вища, ніж в середньому по країні. Промислові парки забезпечують 18% промислового виробництва Угорщини. У Чехії діє близько 90 промислових зон, які охоплюють територію майже 3000 га.

Отож українцям не варто й вигадувати щось нове. Достатньо перейняти світовий досвід.

Правила паркування

З ухваленням Закону України «Про індустріальні парки» перед українською економікою відкриваються широкі перспективи. Закон визначає правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних парків на території України з метою забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури. Він гарантує та захищає права інвестора, передбачає суттєве спрощення процедур доступу до земельних ділянок на території індустріальних парків. Одержання інвестором земельної ділянки з необхідним інженерно-технічним оснащенням дасть змогу суттєво скоротити час від початку інвестування до випуску продукції: до 6 — 9 місяців.

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Профільний комітет Верховної Ради України рекомендує ухвалити в першому читанні урядовий законопроект щодо створення та функціонування індустріальних парків. Законопроект № 2084 «Про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України» (щодо створення і функціонування індустріальних парків) пропонує вдосконалити процедуру ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, призначених для створення індустріальних парків і реалізації інвестиційних проектів у межах індустріальних парків. Зокрема, передбачається, що перелік такого устаткування (обладнання, комплектуючих), а також обсяги ввезення таких товарів визначатиме Кабінет Міністрів України.

На сьогодні Держінвестпроект України спільно з місцевими органами влади вже опрацювали близько 40 пропозицій та розробили концептуальні дизайни 15  індустріальних парків у різних регіонах України.

Усе це має сприяти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, створенню високотехнологічних виробництв, збільшенню обсягів та асортименту випуску продукції тощо, а отже, збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Крім того, держава готова підтримати створення та функціонування індустріальних парків і надати керуючим компаніям та ініціаторам створення — суб'єктам господарювання за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, безвідсоткові кредити (позики) та цільове фінансування на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків.

Ініціаторами створення індустріальних парків можуть бути органи державної влади, місцевого самоврядування, юридичні або фізичні особи, які мають право на створення індустріальних парків на землях державної, комунальної чи приватної власності згідно із зазначеним Законом. Саме рішення про створення індустріального парку приймається ініціатором на період не менше 30 років.