Статті

Науковий потенціал міністерства доходів і зборів

18 травня 2013 р. в Україні відзначали День науки.

Відповідно до Указу Президента України від 14.02.97 р. № 145/97 це професійне свято припадає на третю суботу травня. Разом із самими винуватцями торжества їхнім успіхам на ниві науки радіють і фахівці Міндоходів України, адже без розробок світлих голів вчених не обходиться жодна реформа в податковій і митній сферах.


Державний науково-дослідний інститут митної справи

Державний науково-дослідний інститут митної справи створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 852. Він успішно функціонував у структурі Держмитслужби України і підтвердив репутацію ефективного осередка наукової думки.

Наукові дослідження Інституту носять системний і комплексний характер. За період 2009 — 2013 рр. тематичними планами Інституту передбачено виконання 62 науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, з яких 10 виконуються у поточному році. У 2009 — 2012 рр. за результатами наукових досліджень опубліковано 218 праць.

Установа є засновником наукового журналу «Митна безпека».

Інститут долучався до нормотворчого процесу шляхом участі в підготовці проектів нормативних актів та пропозицій до чинних нормативних актів відповідного спрямування, які є результатом виконання науково-дослідних робіт.

Співробітники Інституту забезпечували організацію проведення засідань та функціонування Наукової ради Держмитслужби України, яка виконувала дорадчі функції щодо управління науковою діяльністю відомства.

У 2012 р. Інститут пройшов державну атестацію з віднесенням до категорії «Б1», що свідчить про високий рівень розвитку й ефективність використання наукового потенціалу, можливість формувати перспективну науково-технічну політику певного наукового напряму, бути в числі перших у сфері проведення досліджень, розробок тощо.

Діяльність Інституту в структурі Міндоходів України сприятиме науковому забезпеченню діяльності Міністерства, здійсненню фундаментальних і прикладних досліджень у податково-митній сфері, а також збереженню та примноженню наукового потенціалу України.

Науково-дослідний інститут фінансового права

Науково-дослідний інститут фінансового права створено наказом ДПА України від 16.08.2001 р. № 328 на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 303-р. Це унікальна наукова установа, єдиний на території СНД інститут, профілем діяльності якого є дослідження проблем фінансового права. Інститут входить до структури Національного університету ДПС України і підпорядкований Міндоходів України. Науково-методичне управління НДІ здійснює Національна академія правових наук України.

Серед співробітників НДІ — 2 академіки, 9 докторів та 11 кандидатів наук. Значна їх частина має практичний досвід роботи в органах законодавчої, виконавчої та судової влади, а також у бізнес-структурах.

Основним напрямом діяльності Інституту є організація і проведення прикладних досліджень у галузі фінансового права й оподаткування. За роки його діяльності виконано понад 20 науково-дослідних робіт.

Вагомою складовою роботи установи стало проведення експрес-досліджень за дорученням керівництва Міндоходів України, тематика яких охоплює не лише фінансове право, а й проблеми оподаткування, економічні процеси в державі тощо.

НДІ є провідною установою, задіяною в законотворчому процесі щодо Бюджетного та Податкового кодексів України.

Крім того, він здійснює міжнародну співпрацю з науковими установами з Російської Федерації, Казахстану, Таджикистану, Грузії, Білорусі, Міжнародною асоціацією фінансового права.

Протягом 12 років діяльності НДІ видано понад 60 монографій, навчальних посібників, довідників, науково-практичних коментарів. Науково-практичний журнал «Фінансове право», засновником якого є НДІ, входить до переліку фахових видань України.

У 2002 — 2012 рр. 20 співробітників НДІ успішно захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук.

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. № 1270. Він функціонує у структурі Національного університету ДПС України. Основними завданнями, що вирішуються в НДЦ, є: розробка і наукове обґрунтування напрямів удосконалення податкової політики та методології оподаткування в Україні, розробка проблем удосконалення організаційно-правових механізмів реалізації податкової політики держави; впровадження сучасних інформаційно-аналітичних технологій і баз знань у сфері оподаткування, дослідження проблем детінізації економіки тощо.

Серед співробітників НДЦ — 12 докторів і 18 кандидатів наук. Понад 25% науковців Центру мають досвід практичної роботи в органах ДПС України та інших правоохоронних органах.

Протягом 1999 — 2011 рр. співробітники НДЦ захистили 6 докторських і 14 кандидатських дисертацій. За цей період виконано 84 науково-дослідні теми.

У законотворчій площині НДЦ активно співпрацює з профільними комітетами Верховної Ради України. За час його існування здійснено експертну оцінку і внесено пропозиції до понад 600 проектів законів та інших нормативно-правових актів, розроблено Концепцію реформування системи оподаткування та кодифікації податкового законодавства України, Концепцію реформування податкової системи. Надзвичайно важливою ланкою діяльності НДЦ стала його участь у розробці проекту Податкового кодексу України.

Загалом за роки діяльності Центру з-під пера його співробітників вийшло понад 1000 наукових праць.

НДЦ підтримує тісні наукові зв'язки з міжнародними науковими установами, зокрема із США, Великої Британії, ФРН.

При Центрі працює рада молодих вчених, за участю його фахівців проводяться науково-методичні і науково-практичні конференції, засідання «круглих столів».

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42