ПДФО/ВЗ

Податкова знижка у разі навчання в інтернатурі

Чи має право платник податку на податкову знижку у разі навчання в інтернатурі вищого медичного навчального закладу?


Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є, зокрема, інтерни, які мають повну вищу освіту й освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного або фармацевтичного спрямування, навчаються з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських посад (ст. 53 Закону України від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ «Про вищу освіту»).

Спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III — IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) — спеціаліста певного фаху. Отже, інтернатура є невід'ємною ланкою безперервного процесу підготовки у вищих медичному і фармацевтичному закладах освіти фахівців за напрямом професійного спрямування.

Таким чином, сплачені платником податку суми коштів на користь вищого медичного закладу освіти для компенсації вартості навчання в інтернатурі включаться до витрат у розрахунку податкової знижки такого платника податку за звітний рік.