Оплата праці

Відображення у податковому обліку заборгованості по заробітній платі

Як у податковому обліку відображається заборгованість по заробітній платі та з оплати виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами (контрактами), якщо минув строк позовної давності?


Відповідно до пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу під терміном «безнадійна заборгованість» розуміють, зокрема, заборгованість по зобов'язаннях, за якою минув строк позовної давності.

Нормами ст. 233 КЗпП визначено, що до заробітної плати не застосовується строк позовної давності.

Таким чином, оскільки до заробітної плати, нарахованої до виплати у грошовій формі, не застосовується термін «позовна давність» і заборгованість по заробітній платі не підпадає під визначення безнадійної, то норми ст. 159 Податкового кодексу щодо порядку врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості по заробітній платі, яку нараховано та віднесено до складу витрат платника податку, не застосовуються.

Водночас якщо формою трудового договору є контракт, умовами якого передбачаються обсяги запропонованих робіт (послуг), вимоги до якості та строки їх виконання (надання) та умови передачі результатів робіт (послуг) за плату, то така операція прирівнюється до продажу товарів (робіт, послуг) на підставі підпунктів 14.1.202 та 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу. До такої операції застосовуються положення, визначені ст. 159 цього Кодексу, щодо порядку врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості.

Отже, заборгованість по заробітній платі та з оплати виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами (контрактами) у податковому обліку відображається згідно з порядком урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості, встановленим ст. 159 вищезазначеного Кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42