Оплата праці

Включення до складу витрат виплати вихідної допомоги

Чи враховується у складі витрат при визначенні об’єкта оподаткування сума вихідної допомоги, що виплачується у зв’язку зі звільненням найманого працівника з його ініціативи?


Підстави для розірвання трудового договору з ініціативи працівника визначено статтями 38 та 39 КЗпП. Зокрема, працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

Відповідно до ст. 44 цього Кодексу при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36 та пунктах 1, 2 та 6 ст. 40 Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП) — у розмірі двох мінімальних заробітних плат; при звільненні внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (статті 38 та 39 цього Кодексу). Якщо припинення трудового договору здійснюється з ініціативи працівника, то вихідна допомога (у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку) виплачується такому працівникові лише у разі порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору.

Особливості визначення складу витрат на оплату праці встановлено п. 142.2 ст. 142 Податкового кодексу, згідно з яким до складу витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством.

Таким чином, у разі якщо звільнення працівника відбувається з його ініціативи, але з причини порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору, сума виплаченої вихідної допомоги враховується у складі витрат платника податку при обчисленні об'єкта оподаткування.