Податок на прибуток

Відповідальність за неподання додатка ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Яка відповідальність застосовується до платника у разі неподання додатка ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі — Декларація), якщо відповідно до норм міжнародного договору доходи нерезидента із джерелом їх походження з України звільняються від оподаткування?


Додаток ПН «Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» до Декларації заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи. Такі доходи відображаються у табл. 1 додатка ПН та рядку 17 Декларації.

У разі застосування норм міжнародного договору при виплаті доходів нерезиденту у колонці 5 табл. 1 додатка ПН вказується ставка податку згідно з міжнародним договором. Крім того, під таблицею зазначаються назва такого договору та норма, за якою застосовується передбачена договором ставка податку.

Платники податку — резиденти і постійні представництва в Україні, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату доходу із джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провад-ження господарської діяльності, зокрема доходу, звільненого від оподаткування згідно з міжнародними договорами, повинні заповнювати по кожному нерезиденту, якому виплачуються такі доходи, додаток ПН до Декларації та подавати його (їх) до територіальних органів Міндоходів України разом із Декларацією.

Відповідно до п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.

Абзацом другим п. 48.1 ст. 48 цього Кодексу визначено, що форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Податкова звітність, складена з порушенням норм Податкового кодексу, не вважається податковою декларацією (п. 48.7 ст. 48 цього Кодексу). Тобто у разі неподання до територіального органу Міндоходів України додатка ПН до Декларації така Декларація не визнається податковою декларацією. Неподання або несвоєчасне подання податкової декларації тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу).

Отже, якщо платник податку здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату доходу із джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, зокрема доходу, звільненого від оподаткування згідно з міжнародними договорами, то у разі неподання до територіального органу Міндоходів України додатка ПН до Декларації до такого платника застосовується штраф, визначений п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу.