Єдиний податок

Продаж автомобіля

Чи має право юридична особа — платник єдиного податку здійснити продаж автомобіля, який входить до складу його основних засобів?


Відповідно до п. 292.2 ст. 292 Податкового кодексу при продажу основних засобів юридичними особами — платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Основні засоби — матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності такого платника, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Обмеження щодо можливості обрання спрощеної системи оподаткування залежить, зокрема, від виду економічної діяльності.

Згідно з пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях до 20 л та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин).

Підакцизні товари (продукція) — товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим кодексом встановлено ставки акцизного податку (п. 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Відповідно до п. 215.1 ст. 215 зазначеного Кодексу до підакцизних товарів належать, зокрема, автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Отже, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з продажу автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, тобто підакцизних товарів, що відповідають класам 50.10 та 50.40, 45.11 та 45.40 розділу 45 ДК 009:2010.

Враховуючи зазначене, юридична особаплатник єдиного податку має право здійснити операцію з продажу транспортного засобу, який обліковується на її балансі.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42