Єдиний податок

Адвокатське бюро або об’єднання як платник єдиного податку

Чи може адвокатське бюро чи об’єднання бути платником єдиного податку? Якщо так, то які умови переходу на спрощену систему оподаткування?


Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом № 5076.

Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту.

Адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.

Державна реєстрація адвокатського бюро або адвокатського об’єднання здійснюється у порядку, встановленому Законом № 755, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Пунктом 291.3 ст. 291 Податкового кодексу визначено, що юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу ХІV цього Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Згідно з абзацом першим пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до територіального органу Міндоходів України не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 цього Кодексу, може бути здійснено за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені п. 291.4 ст. 291 Кодексу.

Відповідно до цього пункту суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на окремі групи платників єдиного податку.

До четвертої групи платників єдиного податку належать юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 5 000 000 грн.

До шостої групи платників єдиного податку належать юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 20 000 000 грн.

Нормами п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу визначено види діяльності, що не дають права суб’єктам господарювання (юридичним особам) бути платниками єдиного податку, та суб’єктів господарювання, на яких не поширюється право на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. На юридичну особу — адвокатське бюро чи об’єднання норми вищезазначеного пункту не поширюються.

Таким чином, адвокатське бюро чи об’єднання як юридична особа може обрати або перейти на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за умови відповідності вимогам, встановленим главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу.