Митна справа

Застосування міжнародної автомобільної накладної (CMR) при міжнародних вантажних автомобільних перевезеннях

До редакції «Вісника» надійшов лист із запитаннями: чи потрібен підприємству-експедитору оригінал міжнародної автомобільної накладної (CMR), яка застосовується при міжнародному перевезенні? Чи можна користуватися її копією для відображення в обліку та звітності підприємства? Якими законодавчими документами регулюються такі питання? У цій статті розглянемо відповіді на них.


Міжнародна автомобільна накладна (CMR) як єдиний міжнародний перевізний документ

Експедитор (транспортний експедитор) — суб’єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування (ст. 1 Закону № 1955).

Міжнародна автомобільна накладна (CMR) є товарно-транспортною накладною, яка застосовується при міжнародних вантажних автомобільних перевезеннях. Цей документ використовується країнами, що приєдналися до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів. Україна є такою країною відповідно до Закону № 57.

Згідно зі ст. 4 Конвенції договір перевезення підтверджується складанням вантажної накладної, яка і є міжнародним перевізним документом, що відображає шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення.

Відповідно до ст. 9 Закону № 1955 перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні. Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення. Таким документом є, зокрема, міжнародна автомобільна накладна (CMR).

Крім цього, міжнародна автомобільна накладна (CMR) є одним з документів, складеним мовою міжнародного спілкування, яким супроводжується транзит вантажів (ст. 6 Закону № 1172).

Відповідно до п. 1.3 Положення № 88 усі первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність в Україні повинні складатись українською мовою.

У разі якщо міжнародна автомобільна накладна (CMR) складена іноземною мовою та виконує роль первинного документа, що містить відомості про господарську операцію, вона повинна мати впорядкований автентичний переклад на державну мову (п. 1.3 Положення № 88).

Відповідно до ст. 5 глави III Конвенції міжнародну автомобільну накладну (CMR) складають у трьох оригінальних примірниках. Їх підписують вантажовідправник і перевізник. Причому ці підписи можуть бути надруковані або замінені печатками відправника і транспортера, якщо це допускається законодавством країни, в якій складено накладну. Перший примірник накладної передається відправнику, другий супроводжує вантаж, а третій зберігається транспортером. У деяких країнах існує ще один примірник, призначений для тарифного контролю.

У випадку коли вантаж повинен бути перевезений декількома автомобілями, або в одному автомобілі перевозять вантажі різного виду, кількість накладних повинна відповідати кількості транспортних одиниць або кількості видів вантажу. Це правило діє і у випадку, якщо перевозять декілька партій однакового вантажу.

Отже, такий екземпляр міжнародної автомобільної накладної (CMR), що залишився у підприємства-експедитора, є (разом з іншими документами) первинним документом, що підтверджує факт надання транспортно-експедиційних послуг. Цей документ поряд з іншими первинними документами (регістрами бухгалтерського обліку тощо) є підтвердженням для включення витрат підприємства-експедитора, пов’язаних із здійсненням власної господарської діяльності, до складу витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування. При цьому слід пам’ятати, що витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, не належать до витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу).

Оподаткування ПДВ операцій з міжнародного перевезення

Факт наявності міжнародної автомобільної накладної (CMR) у підприємства-експедитора при міжнародному перевезенні впливає на визначення об’єкта оподаткування ПДВ.

В узагальнюючій податковій консультації № 610 роз’яснено, що відповідно до абзацу «а» пп. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу операції з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою.

При цьому міжнародним перевезенням вважається перевезення, що здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом. Відповідно до ст. 9 Закону № 1955 факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення. Таким документом може бути, зокрема міжнародна автомобільна накладна (CMR). Ту саму думку викладено у листі № 7885/11/10-11.

Також роз’яснено, що у випадку залучення експедитором до міжнародного перевезення вантажів перевізників чи інших учасників транспортно-експедиторської діяльності нульова ставка, визначена абзацом «а» пп. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу, застосовується саме такими перевізниками чи іншими учасниками транспортно-експедиторської діяльності.

З вищенаведеного робимо висновок: у підприємства, яке надає транспортно-експедиційні послуги, повинен бути оригінал міжнародної автомобільної накладної (CMR), застосування її копії не передбачено. Оскільки міжнародна автомобільна накладна (CMR) за загальним правилом складається у трьох оригінальних примірниках (відправнику, отримувачу і перевізнику), а експедитор може бути четвертою стороною операції перевезення (якщо він не є водночас і перевізником), для експедитора не передбачено оригінального примірника. Для вирішення цього питання повинно бути виписано міжнародну автомобільну накладну (CMR) у чотирьох примірниках (четвертий для експедитора). Виписує CMR відправник, тому це питання погоджується з відправником.