Інші податки

Редакційна пошта

У рубриці «Редакційна пошта» друкуються бліц-відповіді на запитання, які найчастіше надходять від передплатників журналу. Чекаємо запитань, що цікавлять вас, відповіді на які допоможуть й іншим платникам податків. Надсилайте їх на e-mail: mail@visnuk.com.ua


Строки проведення розрахунків за експортною операцією із застосуванням векселя

Підприємство здійснило експорт продукції. За поставлену продукцію нерезидент видав підприємству простий вексель в іноземній валюті. У який термін нерезидент повинен провести розрахунок за таким векселем?


При відсутності заборони застосування вексельної форми розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, зважаючи на приєднання України до Женевської конвенції 1930 р., якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, законодавчо встановлено певні обмеження застосування векселів при здійсненні розрахунків при проведенні експортних операцій.

Так, відповідно до ст. 9 Закону України від 05.04.2001 р. № 2374-III «Про обіг векселів в Україні» резиденти можуть видавати та індосувати векселі як переказні, так і прості, в іноземній та національній валюті для розрахунків з нерезидентами за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) згідно із валютним законодавством України.

Умови проведення розрахунків між резидентом та нерезидентом із застосуванням векселів обов’язково відображаються у відповідному зовнішньоекономічному договорі (контракті).

Придбання резидентом векселя в іноземній валюті та проведення розрахунків між резидентами за таким векселем здійснюються відповідно до валютного законодавства України.

Отже, виручка за експортовану продукцію повинна надійти українському підприємству на рахунок в уповноваженому банку в строки, передбачені ст. 1 Закону України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (даліЗакон № 185), тобто не пізніше 180 календарних днів.

Порушення строків розрахунків у валюті України при виконанні експортно-імпортних операцій

Чи поширюються вимоги Закону № 185 на розрахунки у валюті України при виконанні суб’єктами 3ЕД експортно-імпортних операцій?


Пунктом 17 Указу Президента України від 21.01.98 р. № 41/98 «Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі» установлено, що розрахунки у валюті України за експортно-імпортними операціями здійснюються резидентами України в порядку, передбаченому Законом № 185 для розрахунків у іноземній валюті. Виходячи з концепції валютного контролю цей Закон регулює експортно-імпортні операції, розрахунки за якими проводяться як в іноземній валюті, так і в національній валюті.

Таким чином, за порушення строків розрахунків при здійсненні експортно-імпортних операцій як в іноземній валюті, так і в національній валюті застосовується відповідальність, передбачена ст. 4 Закону № 185.

Екологічний податок за котел-колонку, встановлений в орендованому приміщенні кафе

Чи повинна фізична особапідприємець сплачувати екологічний податок за викиди в повітря стаціонарним джерелом забрудненнякотлом-колонкою, який встановлено в приміщенні кафе, враховуючи, що підприємець орендує приміщення?


Відповідно до пп. 14.1.230 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI стаціонарне джерело забруднення — це підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Статтею 11 Закону України від 16.10.92 р. № 2707-XII «Про охорону атмосферного повітря» передбачено, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу.

Як зазначено у п. 2 Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 302, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами — це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам-підприємцям експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну. Дозвіл видається суб’єкту господарювання — власнику стаціонарного джерела викиду, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Таким чином, у разі утворення забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря при згоранні палива (газу, мазуту тощо) котлом-колонкою, встановленим в приміщенні кафе, платником екологічного податку за викиди стаціонарним джерелом забруднення є суб’єкт господарюванняорендодавець (юридична особа або фізична особапідприємець)власник автономної системи опалення (котла), яка використовується у приміщенні.

Чи сплачують єдиний внесок підприємці — пенсіонери

Чи сплачує єдиний внесок фізична особа — підприємець (спрощена система оподаткування), яка отримує пенсію за вислугу років відповідно до Закону України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»?


Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно із Законом України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) пенсіонер — це особа, яка відповідно до цього Закону отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом.

Зазначеним Законом передбачено такі види пенсійних виплат, як пенсія за віком, пенсія у зв’язку із втратою годувальника та пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Умови призначення пенсії за віком визначено ст. 26 Закону № 1058.

Отже, фізичні особипідприємці, які отримують пенсію за вислугу років відповідно до Закону № 2262-ХІІ, не звільняються від сплати єдиного внеску.