Соціальне страхування

Перерахунок пенсій у зв’язку зі зростанням середньої заробітної плати в Україні

Частиною другою ст. 42 Закону № 1058 передбачено, що якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, що відповідає не менш як 20% темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком, крім випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат торік був менший, ніж зазначений у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення. Розмір і порядок такого підвищення пенсії визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду України за рішенням Кабінету Міністрів України.


Порядок проведення перерахунків пенсій у 2013 році

Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої ст. 42 Закону № 1058 у 2013 р. врегульовано постановою № 264.

Установлено, що у 2013 р. для підвищення розміру пенсій, обчислених згідно із Законом про наукову діяльність, законами № 796, № 1058, № 2262 (осіб із числа військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), застосовується коефіцієнт 1,0298.

При цьому підвищенню підлягають пенсії, призначені за зверненнями, що надійшли до 31.12.2012 р.

При визначенні індивідуального коефіцієнта підвищення пенсійних виплат минулого року порівнюються розміри пенсійних виплат станом на 31.12.2012 р. до розміру пенсійної виплати станом на 31.12.2011 р., або на день призначення пенсії, у разі якщо пенсію призначено після 01.01.2012 р., або на дату переведення з одного виду пенсії на інший зі зміною закону, у разі якщо таке переведення здійснено після 01.01.2012 р., або на дату переведення з пенсії у зв’язку з втратою годувальника на пенсію за віком (по інвалідності) в межах одного закону, або на дату переведення з пенсії за віком (по інвалідності) на пенсію у зв’язку з втратою годувальника в межах одного закону.

Індивідуальний коефіцієнт підвищення визначається шляхом ділення розміру пенсійної виплати станом на 31.12.2012 р. на розмір пенсійної виплати станом на 31.12.2011 р., або на день первинного призначення протягом 2012 р., або на дату переведення з одного виду пенсії на інший протягом 2012 р.

Визначення коефіцієнта підвищення розміру пенсій

Коефіцієнт, на який підвищується розмір пенсії з 01.03.2013 р., визначається шляхом ділення коефіцієнта підвищення пенсій у 2013 р. (1,0298) на індивідуальний коефіцієнт підвищення пенсійної виплати особи минулого року.

Сума, на яку збільшується пенсія, обчислюється шляхом множення пенсії особи за грудень 2012 р. на коефіцієнт підвищення пенсії. Отримана сума додається до розміру пенсійної виплати, яку мала особа станом на 28.02.2013 р.

Пенсіонери, які не отримують право на підвищення пенсій

У разі якщо пенсія особи протягом 2012 р. підвищилася більш як у 1,0298 раза, то така пенсія не перераховується.

Крім того, зазначений перерахунок не стосується державних службовців, прокурорів, народних депутатів, суддів.

Приклад 1

Пенсію за віком чоловіку призначено в 2007 р. відповідно до Закону № 1058. Оскільки чоловік продовжує працювати, то у січні 2011 р. йому здійснили перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку (по грудень 2010 р.).

Страховий стаж38 років (коефіцієнт страхового стажу з урахуванням вартості одного року страхового стажу 1,35% становить 0,5130). Станом на грудень 2011 р. заробітна плата для обчислення пенсії3587,07 грн. (1197,91 грн. х 2,99444).

Розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону № 1058, станом на 31.12.2011 р. становив 1939,49 грн. (1840,17 грн.основний розмір пенсії (ст. 27) + 99,32 грн.доплата за понаднормовий стаж як працюючій особі (абзац другий частини першої ст. 28764 грн. х 13%)).

Розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону № 1058, станом на 31.12.2012 р. становив 2039,49 грн. (1840,17 грн. + 99,32 грн. (764 грн. х 13%) + 100 грн. (доплата згідно з постановою № 327)).

Визначимо право на підвищення пенсії з 01.03.2013 р.

Для цього визначимо індивідуальний коефіцієнт підвищення пенсії протягом 2012 р.:

2039,49 грн. : 1939,49 грн. = 1,05156.

Оскільки пенсія цього чоловіка протягом 2012 р. збільшилася більш як у 1,0298 раза, підстав для підвищення пенсії з 01.03.2013 р. немає.

Приклад 2

Пенсію по інвалідності у розмірі пенсії за віком чоловіку призначено з 27.06.2012 р. Чоловік не працює.

Страховий стаж38 років 9 місяців (коефіцієнт з урахуванням вартості одного року страхового стажу 1,35% становить 0,52313). Заробітна плата для обчислення пенсії3702,22 грн. (2001,20 грн. х 1,85).

Розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону № 1058, станом на 27.06.2012 р. становив 1961,88 грн. (1936,74 грн. + 25,14 грн. (838 грн. х 3%)).

Розмір пенсії, обчислений згідно зі ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону № 1058, станом на 31.12.2012 р. становив 1963,26 грн. (1936,74 грн. + 26,52 грн. (884 грн. х 3%)).

Визначимо право на підвищення пенсії з 01.03.2013 р. Для цього визначимо індивідуальний коефіцієнт підвищення пенсії протягом 2012 р.:

1963,26 грн. : 1961,88 грн. = 1,00070.

Коефіцієнт підвищення пенсії становитиме:

1,0298 : 1,00070 = 1,02908.

Пенсія чоловіка з 01.03.2013 р. підвищилася на коефіцієнт 1,02908, тобто на 57,09 грн. (1963,26 грн. х 0,02908).

Приклад 3

Пенсію за віком жінці призначеноу вересні 2012 р. Жінка працює, тому перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму не здійснюється.

Страховий стаж37 років 3 місяці (коефіцієнт з урахуванням вартості одного року страхового стажу 1,35% становить 0,50287). Заробітна плата для обчислення пенсії3722,23 грн. (2001,20 грн. х 1,86).

Розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону № 1058, станом на вересень 2012 р. становив 1930,88 грн. (1871,80 грн. + 59,08 грн. (844 грн. х 7%)).

Розмір пенсії, обчислений згідно зі ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону № 1058, станом на 31.12.2012 р. становив 1930,88 грн. (1871,80 грн. + 59,08 грн. (844 грн. х 7%)).

Оскільки протягом 2012 р. пенсія жінки не підвищувалася, то з 01.03.2013 р. її розмір збільшено на коефіцієнт 1,0298.

Отже, пенсія з березня поточного року збільшилася на 57,54 грн. (1930,90 грн. х 0,0298).

Приклад 4

Чоловік отримав інвалідність (ІІ група) під час проходження строкової військової служби (званнярядовий), не працює. Пенсію призначено згідно з нормами Закону № 2262 у мінімальному розмірі (заробіток відсутній).

Розмір пенсії станом на 31.12.2011 р.840 грн. (800 грн. х 105%).

Розмір пенсії станом на 31.12.2012 р.1028,20 грн. (884 х 105% + 100 грн. (доплата відповідно до постанови № 327)).

Визначимо право на підвищення пенсії з 01.03.2013 р. Для цього визначимо індивідуальний коефіцієнт підвищення пенсії протягом 2012 р.:

1028,20 грн. : 840 грн. = 1,22405.

Отже, пенсія не підлягає підвищенню з 01.03.2013 р., оскільки протягом 2012 р. вона зросла більш як у 1,0298 раза.

Приклад 5

Пенсію за віком жінці призначено у 2002 р., а з 01.01.2004 р. перераховано відповідно до Закону № 1058. Жінка не працює.

Страховий стаж44 роки 3 місяці 12 днів (коефіцієнт страхового стажу з урахуванням вартості одного року страхового стажу 1,35% становить 0,59738). Станом на грудень 2011 р. заробітна плата для обчислення пенсії становила 4830,01 грн. (928,81 грн. х 5,20021).

Розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону № 1058, станом на 31.12.2011 р. становив 3077,35 грн. (2885,35 грн.основний розмір пенсії (ст. 27) + 192 грн.доплата за понаднормовий стаж як непрацюючій особі (абзац другий частини першої ст. 28800 грн. х 24%)).

З 01.05.2012 р. пенсію було перераховано відповідно до постанови № 327 (з урахуванням показника середньої заробітної плати по країні за 2007 р.1197,91 грн.), заробітна плата для обчислення пенсії становила 6229,38 грн. (1197,91 грн. х 5,20021).

Розмір пенсії, обчислений згідно зі ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону № 1058, станом на 31.12.2012 р. становив 3933,47 грн. (3721,31 грн. + 212,16 грн. (884 грн. х 24%)).

Визначимо право на підвищення пенсії з 01.03.2013 р. Для цього визначимо індивідуальний коефіцієнт підвищення пенсії протягом 2012 р.:

3933,47 грн. : 3077,35 грн. = 1,27820.

Оскільки пенсія цієї жінки протягом 2012 р. збільшилася більш як у 1,0298 раза, підстав для підвищення пенсії з 01.03.2013 р. немає.