ЄСВ

Добровільна сплата єдиного внеску та відшкодування пільгових пенсій: огляд новацій

З 28.04.2013 р. набрали чинності зміни, внесені Законом № 184, зокрема щодо добровільної сплати єдиного внеску.


На добровільну участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні шляхом укладення договору про добровільну участь та сплати єдиного внеску мають право особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, визначених Законом про ЄСВ, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Зазначені особи беруть добровільну участь протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.

Договір про добровільну участь особи укладають з територіальним органом Пенсійного фонду України за місцем проживання, до якого подають відповідну заяву.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, територіальним органом Пенсійного фонду України в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви, укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору, наведеного у додатку 3 до Інструкції № 21-5.

Крім того, Законом № 184 врегульовано питання сплати єдиного внеску міжнародними організаціями, розташованими за межами України, за їх працівників, які є громадянами України.

Угоди добровільної участі про сплату єдиного внеску можуть укладатися між Пенсійним фондом України та розташованими за межами України установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за громадян України, які у них працюють, що дасть змогу зараховувати до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, відповідні періоди трудової діяльності.

Особливості договору про добровільну участь

Договором про добровільну участь може бути передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, які встановлено на дату укладення договору.

Для осіб, які виявили бажання брати добровільну участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні шляхом сплати єдиного внеску, розмір єдиного внеску становить 33,2% суми, що визначається такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску:

  • 01.01.2013 р. — 30.11.2013 р. — 380,80 грн.;
  • 01.12.2013 р. — 31.12.2013 р. — 404,38 грн.

Максимальна величина доходів, на яку нараховується єдиний внесок у 2013 р.:

  • 01.01.2013 р. — 30.11.2013 р. — 19 499 грн.;
  • 01.12.2013 р. — 31.12.2013 р. — 20 706 грн.

Приклад

Громадянин вирішив у травні 2013 р. укласти договір про добровільну участь на один рік (травень 2013 р.травень 2014 р.) з метою сплати єдиного внеску та одноразово сплатити єдиний внесок за 2004 та 2005 рр. для зарахування цих двох років до страхового стажу, у яких він не був застрахований. Враховуючи розмір мінімальної заробітної плати у травні 2013 р.1147 грн., сума єдиного внеску за попередній період (два роки) становитиме: 1147 грн. х 33,2% х 24 місяці = 9139,3 грн., та щомісяця по 380,80 грн. (з 01.12.2013 р.404,38 грн.) на період дії укладеного договору про добровільну участь на один рік.

Пільгові пенсії

Законом № 184 внесено зміни до Закону № 400.

Встановлено, що сплата фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» — «з» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення, суб’єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об’єднаннями, бюджетними, громадськими та іншими установами та організаціями, об’єднаннями громадян та іншими юридичними особами, а також фізичними особами — підприємцями, які використовують працю найманих працівників, філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами зазначених платників, що не мають статусу юридичної особи, крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку Пенсійному фондуУкраїни, здійснюватиметься до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42