Новини
Тема: Єдиний податок, ПДФО, Пенсійне і соціальне забезпечення

Процедура отримання довідки про доходи фізичними особами — підприємцями для призначення та виплати надбавки на догляд за інвалідами

Статтею 1 Закону № 2109 встановлено право на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам віком до 18 років.

Крім того, до державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Така надбавка також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Призначення та виплата надбавки на догляд за інвалідами проводяться відповідно до Порядку надання державної соціальної допомоги, п. 3.12 якого визначено, що якщо фізична особа зареєстрована як підприємець, то вона має щокварталу надавати органу праці та соціального захисту населення довідку про відсутність доходів від зайняття підприємницькою діяльністю за останній звітний період (рік).

Наприклад, при зверненні 15.08.2011 р. фізичної особи — підприємця за призначенням надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років довідку про доходи має бути надано з 01.05.2011 р. по 31.07.2011 р.

Довідка про доходи, отримані від підприємницької діяльності, за письмовим запитом фізичної особипідприємця видається в органі ДПС.

У 2011 р. порядок оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування, регулюється підрозділом 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, Указом про спрощену систему, Порядком № 599.

Відповідно до п. 9 Порядку № 599 для платника єдиного податку протягом року встановлюються звітні періоди, що дорівнюють кварталу. Після закінчення звітного (податкового) періоду (кварталу) протягом п'яти днів платник єдиного податку подає до податкового органу за місцем державної реєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності звіт, у якому зазначає обсяг виручки від реалізації товарів, продукції (робіт, послуг) за звітний квартал наростаючим підсумком з початку дії Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Звертаємо увагу, що з 01.01.2012 р. набере чинності Закон № 4014, яким передбачено подання фізичними особамипідприємцямиплатниками єдиного податку І категорії річної податкової декларації, а платниками ІІ та ІІІ категоріїквартальної податкової декларації.

При цьому згідно з п. 296.8 ст. 296 зазначеного Закону платники єдиного податку мають право подати до органу ДПС податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний), податковий (звітний) період для отримання довідки про доходи, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу, п. 177.5 якої встановлено, що фізичні особипідприємці подають до органу ДПС податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, визначені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій декларується сума отриманого доходу та зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Центральний орган ДПС відповідно до ст. 70 Податкового кодексу формує та веде Державний реєстр фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр). До інформаційної бази Державного реєстру включаються дані про фізичних осіб, зокрема сума нарахованих та/або отриманих доходів.

Частиною другою ст. 9 Закону про захист персональних даних визначено, що суб'єкт персональних даних має право на доступ до своїх персональних даних, які містяться у відповідній базі персональних даних.

Згідно зі ст. 11 Закону про інформацію кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.

Органи ДПС, керуючись вимогами чинного законодавства, можуть видавати довідки про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, на підставі наявної податкової звітності, поданої за звітні періоди згідно з обраною підприємцем системою оподаткування.