Інші податки

Редакційна пошта

У рубриці «Редакційна пошта» друкуються бліц-відповіді на запитання, які найчастіше надходять від передплатників журналу. Чекаємо запитань, що цікавлять вас, відповіді на які допоможуть й іншим платникам податків. Надсилайте їх на e-mail: mail@visnuk.com.ua


Оподаткування операції з постачання теплової енергії

Господарська діяльність підприємства пов’язана з виробництвом і транспортуванням теплової енергії, яка крім опалення власних виробничих приміщень постачається на опалення бюджетних організацій, а також для населення міста. Ціну за надані послуги з опалення для населення та бюджетних організацій встановлено міською радою. Сума коштів, отриманих від реалізації даних послуг, включається до складу доходів підприємства. Собівартість реалізованих послуг перевищує суму отриманих доходів. Чи має право підприємство віднести собівартість реалізованих послуг з опалення для населення та бюджетних організацій до складу витрат і якщо так, то повністю чи в сумі реалізації?


Відповідно до пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI доходи — це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг є доходом від операційної діяльності, який визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань (пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу).

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподільчих постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від їх реалізації (п. 138.4 ст. 138 цього Кодексу).

Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг формується за правилами п. 138.6 (собівартість придбаних та реалізованих товарів) та п. 138.8 (собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг) ст. 138 Податкового кодексу. Зазначені пункти цієї статті не містять обмежень щодо формування собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг залежно від розміру доходу від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

При цьому згідно з пп. 153.2.6 п. 153.2 ст. 153 зазначеного Кодексу визначено, що витрати, понесені у зв’язку з продажем/обміном товарів, виконанням робіт, наданням послуг пов’язаним з таким платником податку особам або за операціями з давальницькою сировиною, визнаються в розмірі, що не перевищує доходи, отримані від такого продажу/обміну.

Отже, порядок формування доходу від реалізації товарів (виконаних робіт, наданих послуг) та їх собівартості не залежить безпосередньо від їх реалізації. Тобто операції з постачання платнику податку товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі за ціною, нижчою від собівартості, відображаються в податковому обліку на загальних підставах за правилами, визначеними ст. 134 Податкового кодексу. Водночас у разі якщо така реалізація товарів (виконання робіт, надання послуг) здійснюється пов’язаним з таким платником податку особам, то платник повинен визнати витрати в розмірі, що не перевищує доходи, отримані від такого продажу/обміну.

Індексація заробітної плати працівниці, яка вийшла з декретної відпустки

Працівницю прийнято на роботу на посаду інженера-гідротехніка ІІ категорії з 14.07.2008 р. Із цієї самої дати вона пішла у відпустку для догляду за першою дитиною до досягнення нею трирічного віку. 09.02.2013 р. після закінчення відпустки для догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниця вийшла на роботу. Як визначити базовий місяць для проведення індексації? Чи правомірно вважати базовим місяцем жовтень 2008 р., як у інших працівників на аналогічній посаді?


Відповідно до п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці, що включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) та відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.

Пунктом 5 Порядку № 1078 передбачено, що місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, в тому числі за рахунок виплат, передбачених п. 2 цього Порядку, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються, якщо сума підвищення доходу перевищує суму індексації.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення грошових доходів населення наведено у додатку 4 до Порядку № 1078.

Для працівниці, яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при визначенні базового місяця для проведення індексації повинні зберігатися такі самі умови нарахування сум індексації, як у інших працівників, які займають аналогічні посади.

Встановлена військовослужбовцю група інвалідності не впливає на збільшення основного розміру пенсії

Чи має право ветеран Збройних Сил України на доплату (перерахунок) до основної пенсії за вислугу років (80%), якщо він отримав ІІ групу інвалідності по захворюванню, яке призвело до ускладнень і було основним під час звільнення зі Збройних Сил України?


Законом України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон № 2262) не передбачено збільшення основного розміру пенсії за вислугу років з урахуванням наявності групи інвалідності. Крім того, ст. 13 цього Закону визначено, що максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не має перевищувати 80% відповідних сум грошового забезпечення.

У даному випадку недоцільним буде і призначення ветеранові пенсії по інвалідності за нормами Закону № 2262, оскільки згідно зі ст. 21 цього Закону пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються, зокрема, інвалідам війни ІІ групи в розмірі 80%, іншим інвалідам, зокрема ІІ групи, — 60% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Водночас до пенсії за вислугу років за зверненням пенсіонера з відповідними документами можуть призначатися надбавки, зокрема непрацюючим пенсіонерам, які мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, державна соціальна допомога на догляд у порядку і на умовах, передбачених Законом України від 18.05.2004 р. № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», та інші надбавки й підвищення, передбачені Законом № 2262.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42