Новини
Тема: Інше

Арбітражні керуючі: організація діяльності, взяття на облік, оподаткування доходів

Організація діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (даліарбітражний керуючий) регулюється Законом № 4212, яким визначено, що арбітражний керуючийце фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Розглянемо аспекти організації діяльності арбітражного керуючого, порядку оподаткування його доходів та визначення витрат, необхідних для провадження такого виду діяльності.


Отримання свідоцтва

Особа, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, подає кваліфікаційній комісії заяву з документами, що підтверджують відповідність зазначеним у ст. 97 Закону № 4212 вимогам до арбітражного керуючого, та складає кваліфікаційний іспит (ст. 102 цього Закону).

Державний орган з питань банкрутства не пізніше, ніж на десятий день з дня надходження рекомендації кваліфікаційної комісії видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України (ст. 103 Закону № 4212).

Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого видається без обмеження строку дії.

Пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 4212 визначено, що з дня набрання чинності цим Законом продовжують діяти ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Заміна ліцензії на свідоцтво

Протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 4212 державний орган з питань банкрутства безоплатно замінює за заявою арбітражного керуючого чинну на день набрання чинності цим Законом ліцензію на право здійснення діяльності арбітражного керуючого на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, яке відповідно до цього Закону надає право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Після закінчення цього строку втрачають чинність ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Чи може арбітражний керуючий бути підприємцем?

Статтею 4 Закону № 4212 встановлено, що арбітражні керуючі є суб’єктами незалежної професійної діяльності.

Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу самозайнята особа — платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність — це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Таким чином, фізична особа, яка здійснює незалежну діяльність арбітражного керуючого, не може бути підприємцем у межах такої діяльності та повинна пройти процедуру припинення підприємницької діяльності фізичної особипідприємця згідно із законодавством.

Водночас чинним законодавством не заборонено фізичній особі, яка здійснює незалежну діяльність арбітражного керуючого, бути підприємцем та здійснювати іншу (відмінну від діяльності арбітражного керуючого) підприємницьку діяльність, не заборонену законом. При цьому така фізична особа зобов’язана подавати податкову звітність та здійснювати розрахунки за зобов’язаннями перед бюджетом у терміни, передбачені Податковим кодексом для фізичних осіб — підприємців.

Зазначене обмеження стосується лише помічника арбітражного керуючого, який відповідно до частини четвертої ст. 100 Закону № 4212 не може займатися підприємницькою (посередницькою) або адвокатською діяльністю, обіймати посади в органах державної влади або органах місцевого самоврядування чи інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової та творчої діяльності.

Взяття на облік

Оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до положень ст. 178 Податкового кодексу, у п. 178.1 якої зазначено, що особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов’язані стати на облік у територіальних органах Міндоходів України за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно зі ст. 65 цього Кодексу.

Відповідно до абзацу другого п. 65.1 ст. 65 Податкового кодексу фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, протягом 10 календарних днів після такої реєстрації зобов’язані стати на облік в територіальному органі Міндоходів України за місцем свого постійного проживання.

Пунктом 1.3 Порядку № 1588 встановлено, що взяттю на облік або реєстрації в територіальних органах Міндоходів України підлягають усі платники податків.

Згідно з п. 6.9 Порядку № 1588 взяття на облік фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, проводиться за місцем постійного проживання на підставі поданих такою особою документів, визначених пп. 6.9.1 цього пункту.

Після взяття на облік таким особам видається (направляється) довідка за формою № 4-ОПП, у якій перед прізвищем, ім’ям та по батькові обов’язково зазначається вид професійної діяльності, зокрема «арбітражний керуючий».

Зареєстрований підприємцем, але отримав свідоцтво арбітражного керуючого

У разі якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа отримала свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, така фізична особа до закінчення процедури припинення підприємницької діяльності обліковується в територіальних органах Міндоходів України як фізична особа — підприємець.

У такому випадку фізична особа подає до територіального органу Міндоходів України заяву за формою № 5-ОПП з позначкою «Зміни» та копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого. У довідці за формою № 4-ОПП перед прізвищем, ім’ям та по батькові такої особи зазначається вид професійної діяльності, наприклад «фізична особа — підприємець, арбітражний керуючий».

Оподаткування доходів

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, згідно з яким ставка податку становить 15% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, встановлених у пунктах 167.2 — 167.5 цієї статті).

Якщо база оподаткування, визначена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17%.

Відповідно до п. 178.3 ст. 178 Кодексу арбітражні керуючі як особи, що провадять незалежну професійну діяльність, мають право на відрахування з суми доходу документально підтверджених витрат, необхідних для провадження їх незалежної професійної діяльності.

У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

Для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб розраховується середньомісячний оподатковуваний дохід.

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалася діяльність.

Визначення витрат

Податковим кодексом не передбачено будь-якого переліку витрат для самозайнятих осіб, у тому числі для фізичних осіб, які здійснюють незалежну діяльність арбітражних керуючих.

З метою забезпечення дотримання принципів оподаткування, передбачених ст. 4 цього Кодексу, доцільно при визначенні сукупного чистого доходу враховувати витрати арбітражних керуючих, які пов’язані з організацією такої діяльності та обумовлені вимогами Закону № 4212.

До витрат фізичної особи, яка здійснює незалежну діяльність арбітражного керуючого, може бути віднесено:

 • орендну плату за користування приміщенням, яке є робочим місцем такої особи, у тому числі його поточний ремонт, обладнання пандуса для під’їзду інвалідів;
 • технічне забезпечення діяльності робочого місця такої особи та його обслуговування (охоронна та пожежна сигналізація, вогнестійкий сейф, інформаційна вивіска, металеві двері або металеві ролети);
 • обслуговування технічного обладнання (комп’ютери, у тому числі їх програмне забезпечення, принтери, сканер, ксерокс, факс, телефон тощо);
 • витрати на виготовлення печаток, а також їх заміну;
 • відкриття рахунків у банках та їх розрахунково-касове обслуговування;
 • оплату праці та обов’язкові нарахування на фонд оплати праці помічників (найманих працівників);
 • проходження підвищення кваліфікації. Придбання та передплата нормативної літератури (книг, журналів, дисків, програм тощо);
 • витрати на користування електронною базою законодавства;
 • витрати на підключення та користування мережею Інтернет;
 • придбання канцелярського приладдя;
 • сплату такими особами єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у тому числі на користь найманих працівників;
 • програмне забезпечення;
 • поштові та кур’єрські послуги, необхідні для виконання діяльності арбітражного керуючого;
 • витрати на послуги телекомунікаційного зв’язку, електронні цифрові підписи для ведення податкового обліку і подання податкової та іншої звітності.

Виплата доходів арбітражним керуючим

Під час виплати суб’єктами господарювання — податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується у разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця.

Ведення обліку доходів і витрат

Фізичні особи, які провадять незалежну діяльність арбітражного керуючого, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності та подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — Податкова декларація) за результатами звітного року відповідно до розділу ІV Податкового кодексу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, тобто до 1 травня року, що настає за звітним.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником податку самостійно згідно з даними, зазначеними в Податковій декларації.

При цьому до 1 серпня року, що настає за звітним, особа, яка здійснює діяльність арбітражного керуючого, зобов’язана самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій Податковій декларації.