Єдиний податок

Здійснення підприємцем діяльності зі збирання, реалізації, вивезення вторинної сировини

До редакції «Вісника» надійшов лист із запитанням, які документи необхідні для здійснення діяльності зі збирання, реалізації, надання послуг з вивезення/утилізації вторинної сировини фізичною особоюпідприємцем. У цій статті розглянемо відповідь на запитання.


Державна реєстрація. Придбання ліцензії

Для здійснення такого виду діяльності слід зареєструватися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр), у якому має бути зазначено відповідний код згідно з ДК 009:2010 (наприклад, класи 38.11 «Збирання безпечних відходів», 38.12 «Збирання небезпечних відходів»), та отримати витяг з Єдиного державного реєстру за умови, що фізична особа — підприємець надасть державному реєстратору запит про надання витягу з видами діяльності.

Також слід мати на увазі, що відповідно до частини третьої ст. 9 Закону про ліцензування при здійсненні такого виду діяльності (за окремими видами відходів) необхідна ліцензія. Згідно з п. 1.4 Ліцензійних умов № 431 ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов’язана зі збиранням та реалізацією окремих видів відходів як вторинної сировини спеціалізованим підприємствам. Відповідно до ст. 1 Закону № 187 до відходів як вторинної сировини належать відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології і виробничо-технологічні та/або економічні передумови.

Перелік окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню, затверджено постановою № 183, до якого входять відходи полімерні та відходи гумові, у тому числі зношені шини.

Для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності зі збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини суб’єкт господарювання подає до Мінприроди України заяву про видачу ліцензії, зразок якої наведено у додатку 1 до Ліцензійних умов № 431. Зазначена заява подається особисто або через уповноважений орган чи особу.

Крім того, відповідно до Переліку № 756 необхідно надати до заяви про видачу ліцензії додаткові відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:

  • матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
  • власних або орендованих виробничих площ (приміщень).

Такі дані подаються згідно з формами, наведеними у додатках 6 і 7 до Ліцензійних умов № 431.

При збиранні та заготівлі інших видів відходів як вторинної сировини (наприклад, макулатури, склобою, текстильної вторсировини) ліцензія не потрібна, ці найменування виключено з Переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню, затвердженому постановою № 183.

Придбання торгового патенту

Розглянемо необхідність придбавання торгового патенту та сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Якщо фізична особапідприємець є платником єдиного податку, то торговий патент придбавати не потрібно (частина п’ята п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу).

Якщо фізична особапідприємець обрала загальну систему оподаткування, слід взяти до уваги таке:

  • суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки), то вони не є платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності і придбавати їм торговий патент не потрібно (пп. «ж» пп. 267.1.2 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу);
  • якщо реалізація вторсировини здійснюється підприємцем за готівку, то в цьому випадку необхідно придбавати торговий патент на здійснення торговельної діяльності відповідно до пп. «а» пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу. При цьому слід щомісяця сплачувати збір за провадження торговельної діяльності, ставки якого встановлюються органами місцевого самоврядування з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, визначеному п. 267.3 ст. 267 Податкового кодексу, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

Відповідно до пп. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 цього Кодексу оригінал торгового патенту має бути розміщено:

  • на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності — біля реєстратора розрахункових операцій;
  • на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;
  • на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях.

Для здійснення суб’єктом господарювання діяльності з надання послуг з вивезення та/або утилізації вторинної сировини придбавати окремий патент не потрібно, адже зазначений вид діяльності не включено до Переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент, затвердженого постановою № 1258.

Застосування реєстратора розрахункових операцій (РРО)

РРО та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок (частина шоста ст. 9 Закону про РРО).

Фізичні особи — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, зобов’язані застосовувати РРО відповідно до цього Закону (п. 177.10 ст. 177 Податкового кодексу).

При цьому згідно зі ст. 10 Закону про РРО та п. 19 Переліку № 1336 дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій при прийманні від населення вторинної сировини (крім металобрухту).