Юридична практика

Розгляд скарг щодо збільшення грошових зобов’язань з орендної плати за землю з фізичних осіб

Суть справи. ДПС України розглянуто повторну скаргу фізичної особи А. на податкове повідомлення-рішення ДПІ щодо збільшення грошових зобов’язань з орендної плати за землю з фізичних осіб за 2012 р.

Позиція платника. У скарзі фізична особа А. просить скасувати зазначене податкове повідомлення-рішення і вважає його таким, що суперечить нормам чинного законодавства.

Витяг з рішення. Фізична особа А. перебувала на обліку як фізична особа — підприємець до 10.08.2011 р. — дати зняття з обліку як фізичної особи — підприємця.

На запит ДПІ від 21.05.2012 р. Управлінням земельних ресурсів міської ради листом від 31.05.2012 р. було надано інформацію щодо укладених на сьогодні договорів оренди земельних ділянок з громадянами. Згідно із зазначеною інформацією з фізичною особою А. укладено договір оренди земельної ділянки від 16.06.2011 р. (далі — Договір) строком дії до 31.05.2016 р.

Відповідно до Договору на підставі рішення міської ради від 31.05.2011 р. фізичній особі А. надано в строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 0,0029 га для експлуатації нежитлового приміщення.

Пунктом 7 Договору визначено, що орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 6% від річної нормативної грошової оцінки землі, яка становить 3048,62 грн. (105,1248 грн. за 1 м2).

Відповідно до акта приймання-передачі земельної ділянки від 16.06.2011 р. начальником Управління земельних ресурсів міської ради передано, а фізичною особою А. прийнято в короткострокову оренду зазначену земельну ділянку.

Водночас згідно з договором купівлі-продажу від 24.06.2011 р. фізична особа А. продала фізичній особі Б. нежитлове приміщення загальною площею 11,9 м2, розташоване на земельній ділянці міської ради.

Управління земельних ресурсів міської ради листом від 11.10.2011 р. повідомило фізичну особу А. про вилучення земельної ділянки, питання щодо якого буде включено до проекту рішення чергової сесії міської ради за умови подання новим власником нерухомості технічної документації із землеустрою щодо оформлення права оренди на цю ділянку.

На підставі викладеного та відповідно до п. 286.5 ст. 286, п. 288.7 ст. 288 Податкового кодексу ДПІ стосовно фізичної особи А. винесено податкове повідомлення-рішення від 27.04.2012 р. щодо нарахування грошових зобов’язань з орендної плати за землю з фізичних осіб за 2012 р. у сумі 3048,62 грн.

Як наведено у пп. 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 вищезазначеного Кодексу, контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ платника податків, передбачених цим Кодексом чи іншим законодавством, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган.

Пунктом 286.5 ст. 286 Податкового кодексу визначено, що нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами ДПС, які видають платнику до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 цього Кодексу.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки (п. 288.1 ст. 288 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 288.2 ст. 288 цього Кодексу платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду (п. 288.3 ст. 288 Кодексу).

Згідно з п. 288.4 ст. 288 Податкового кодексу розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) та орендарем.

Пунктом 288.7 ст. 288 цього Кодексу встановлено, що податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовуються відповідно до вимог статей 285 — 287 Кодексу.

Як визначено у ст. 7 Закону про оренду землі, до особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку. Договором, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди земельної ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташовано такі житловий будинок, будівля або споруда.

Згідно зі ст. 31 вищезазначеного Закону договір оренди землі припиняється в разі, зокрема, набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці. Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін такий договір може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

При цьому ст. 34 Закону про оренду землі встановлено наслідки припинення або розірвання договору оренди землі. Так, у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором.

Отже, у разі якщо орендарі земель державної та комунальної власності відчужили право власності на житлові будинки, будівлі або споруди, розміщені на орендованих земельних ділянках, та не повернули орендодавцю у встановленому порядку зазначені земельні ділянки, такі орендарі є платниками орендної плати за землю до бюджету на підставі укладених договорів оренди землі до моменту втрати чинності таких договорів.

Враховуючи викладене, податкове повідомлення-рішення ДПІ щодо збільшення грошових зобов’язань з орендної плати за землю з фізичних осіб та рішення, прийняте за розглядом первинної скарги, залишено без змін, а скаргу фізичної особи А. — без задоволення.