Соціальне страхування

Особливості пенсійного забезпечення журналістів державного або комунального засобу масової інформації

Згідно зі ст. 16 Закону № 540 при нарахуванні пенсії журналісту державного або комунального засобу масової інформації застосовуються норми, методика та порядок нарахування пенсії держслужбовцю.

Визначаючи коло осіб, які мають право на отримання пенсії відповідно до зазначеної статті, необхідно виходити з того, що таке право виникає лише у журналістів державного або комунального засобу масової інформації.

Тобто при розгляді питання щодо права журналіста на призначення такої пенсії насамперед необхідно з’ясувати, чи належить засіб масової інформації до державного або комунального.

До державних засобів масової інформації належать:

  • державна теле- і радіомовна організація;
  • державне інформаційне агентство;
  • друкований засіб масової інформації.

Під державним друкованим засобом масової інформації розуміють засіб масової інформації, засновником (співзасновником) якого є орган державної влади, а видання здійснюється на базі або за участю державної власності та відповідного фінансування з Держбюджету України чи бюджету АР Крим, і статутом (програмними цілями) редакції якого передбачається, зокрема, інформування громадян про діяльність цього органу та вищих органів державної влади.

У свідоцтві про державну реєстрацію засобу масової інформації зазначають засновника (співзасновників) такого засобу.

Визначальним для встановлення статусу засобу масової інформації (його належності до державних засобів масової інформації) при призначенні (перерахуванні) пенсій журналістам є з’ясування питання, хто є або був засновником (співзасновником) засобу масової інформації. Якщо засновником (співзасновником) засобу масової інформації є (був — для визначення стажу роботи) орган державної влади, засіб масової інформації слід вважати державним.

Відповідно до ст. 1 Закону № 540 комунальний засіб масової інформації — це аудіовізуальний чи друкований засіб масової інформації, створений органом місцевого самоврядування або органом місцевого самоврядування спільно з місцевою державною адміністрацією як засновником (співзасновником) на базі чи за участю комунальної власності та відповідного фінансування з місцевого бюджету, статутом (програмними цілями, програмною концепцією) редакції (юридичної особи) якого передбачається, зокрема, інформування громадян про діяльність цього органу та вищих органів державної влади.

Для встановлення статусу комунального засобу масової інформації необхідно визначити, чи є засновником засобу орган місцевого самоврядування. Якщо засновником засобу масової інформації виступають інші органи місцевого самоврядування, він не вважається комунальним.

Крім органів місцевого самоврядування, засновувати комунальний засіб масової інформації можуть також місцеві державні адміністрації. У цих випадках засіб масової інформації вважатиметься комунальним лише якщо його заснування здійснюється спільно з органами місцевого самоврядування. У постанові № 377 зазначено, що якщо засновника (співзасновника) засобу масової інформації неможливо визначити за записами у трудовій книжці чи печаткою, що засвідчує ці записи, підставою для його визначення є довідка органів виконавчої влади та телерадіокомпаній.

Слід звернути увагу на те, що якщо комунальний засіб масової інформації тимчасово не фінансується (частково фінансується) з місцевого бюджету, такий засіб масової інформації не втрачає статусу, адже фінансування може відновитися у будь-який час, а головною ознакою комунального засобу масової інформації є обов’язкова наявність як засновника (співзасновника) органу місцевого самоврядування.

Крім того, при призначенні пенсій журналістам комунальних засобів масової інформації законодавство не вимагає подання документів, що підтверджують їх фінансування, — до уваги беруть лише необхідний стаж роботи в державних (комунальних) засобах масової інформації, що підтверджується записами у трудовій книжці, та чинний посадовий оклад, який зазначається у довідці про заробітну плату, що видається за останнім місцем роботи.

Особам, які виходять на пенсію з посад, передбачених Переліком № 377, за наявності необхідного стажу роботи призначатиметься пенсія, передбачена частиною другою ст. 16 Закону № 540.

Отже, відсутність фінансування комунального засобу масової інформації з місцевого бюджету в певний період не може бути підставою для відмови у врахуванні часу роботи журналістів під час такого періоду до стажу, що дає право на призначення зазначеної пенсії.

Призначення пенсії

Оскільки ст. 16 Закону № 540 визначено, що при нарахуванні пенсій журналістам застосовуються методика та порядок нарахування пенсій держслужбовцям, то нарахування пенсій здійснюється згідно з нормами ст. 37 Закону про держслужбу.

На одержання журналістської пенсії мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, за наявності страхового стажу для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років, у тому числі стажу на журналістських посадах не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на журналістських посадах.

До досягнення віку 62 роки право на пенсію за віком мають держслужбовці — чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними:

  • 60 років — якщо народилися до 31.12.52 р.;
  • 60 років 6 місяців — якщо народилися з 01.01.53 р. до 31.12.53 р.;
  • 61 року — якщо народилися з 01.01.54 р. до 31.12.54 р.;
  • 61 року 6 місяців — якщо народилися з 01.01.55 р. до 31.12.55 р.

Документами для визначення стажу роботи журналіста є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

Пенсія журналістам призначається в розмірі 80% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

До заробітку, з якого обчислюється розмір пенсії журналістам державних і комунальних засобів масової інформації, включаються посадовий оклад, щомісячні надбавки за вислугу років, за інтенсивність праці, за високі творчі досягнення, за почесне звання «заслужений», а також премія, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності в установлених розмірах.

Заробіток для призначення пенсії журналістам визначається у порядку, встановленому абзацом першим п. 1 постанови № 865, тобто посадовий оклад і надбавка за вислугу років враховуються в розмірах, встановлених на момент призначення пенсії. Інші виплати, що включаються у заробіток для обчислення пенсії, — надбавки, премії, доплата за науковий ступінь, визначаються (за вибором того, хто звернувся за пенсією) за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на такий вид пенсії, або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи поспіль перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 або 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи поспіль перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи поспіль відповідно на 24 або на 60.

Перерахунок і порядок виплати пенсії

При проведенні перерахунку пенсій журналістам державного засобу масової інформації застосовуються норми, методика та порядок перерахунку пенсій, встановлені для держслужбовців. Тобто при перерахунку пенсій журналістам державних засобів масової інформації необхідно керуватися ст. 371 Закону про держслужбу.

Слід зауважити, що пенсія, призначена журналістам державних і комунальних засобів масової інформації відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому згідно із Законом про держслужбу.

Однак такий порядок виплати пенсій не поширюється на пенсіонерів, яким журналістську пенсію призначено до 01.10.2011 р. та які на зазначену дату працювали на журналістських посадах, посадах держслужбовців.

Крім того, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2013 р. — 8940 грн.).

Розглянемо відповіді на запитання, які найчастіше надходять, щодо призначення пенсій журналістам.

 

Призначення пенсії за умови звільнення з посади

Чоловіка, який працює на посаді журналіста, визнано інвалідом ІІ групи. Стаж його роботи на журналістських посадах у державних засобах масової інформації становить 15 років. Чи має він право на призначення журналістської пенсії та чи потрібно для призначення такої пенсії звільнятися з посади журналіста?


Згідно зі ст. 16 Закону № 540 при нарахуванні пенсії журналісту державного або комунального засобу масової інформації застосовуються норми, методика та порядок нарахування пенсії держслужбовцю.

Статтею 37 Закону про держслужбу передбачено, що пенсія по інвалідності в розмірі 80% суми заробітної плати призначається за наявності страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону про пенсійне страхування, особам, визнаним інвалідами І або ІІ групи у період перебування на державній службі (журналістській посаді), які мають стаж державної служби (журналістський стаж) не менше 10 років.

Пенсія по інвалідності відповідно до Закону про держслужбу призначається незалежно від причини інвалідності за умови припинення державної служби.

Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі.

Отже, чоловік матиме право на призначення журналістської пенсії у разі звільнення з посади журналіста. При цьому якщо він вирішить продовжувати працювати, то матиме право на призначення пенсії по інвалідності згідно з нормами Закону про пенсійне страхування.

 

Розмір пенсії, призначеної до 01.10.2011 р.

З березня 2011 р. чоловік отримує пенсію, призначену відповідно до Закону № 540. Після призначення пенсії продовжував працювати на посаді журналіста до 18.01.2012 р. З квітня 2013 р. знову влаштувався на роботу журналістом. Чи матиме він право після працевлаштування на отримання пенсії у розмірі, визначеному Законом про держслужбу?


Законом № 3668, який набрав чинності з 01.10.2011 р., внесено зміни, зокрема до Закону про держслужбу, згідно з якими пенсія держслужбовцям (журналістам державних і комунальних засобів масової інформації), призначена відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, у тому числі на журналістських посадах, виплачується у розмірі, обчисленому згідно із Законом про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про держслужбу.

Однак зазначений порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію та які влаштувалися на роботу до 01.10.2011 р.

Враховуючи те, що журналістську пенсію чоловіку призначено до 01.10.2011 р. і на зазначену дату він працював на журналістській посаді, виплата пенсії здійснюватиметься у розмірі, визначеному Законом про держслужбу.

  

Призначення пенсії журналісту — учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Чоловік як учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 2 має право на призначення пенсії із зниженням пенсійного віку на 10 років. Крім того, він понад 10 років працює журналістом у державному засобі масової інформації. Чи матиме він право на призначення пенсії відповідно до Закону № 504 після досягнення 50-річного віку?


Статтею 55 Закону № 796 передбачено, що учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 01.07.86 р. незалежно від кількості робочих днів, а з 01.07.86 р. по 31.12.86 р. — не менше ніж п’ять календарних днів, мають право на зниження пенсійного віку на 10 років.

Згідно зі ст. 16 Закону № 540 при нарахуванні пенсії журналісту державного або комунального засобу масової інформації застосовуються методика та порядок нарахування пенсії держслужбовцю.

Отже, на одержання журналістської пенсії мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки за наявності страхового стажу 35 років, у тому числі стажу на журналістських посадах не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на журналістських посадах.

Тобто після досягнення 50-річного віку за умови надання документів, що підтверджують участь в ліквідаційних роботах, і за наявності перереєстрованого посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 2 чоловіку буде призначено пенсію відповідно до Закону про пенсійне страхування.

За умови дотримання вимог, передбачених ст. 37 Закону про держслужбу, а саме: наявність страхового стажу  35 років, у тому числі стажу на посадах журналіста 10 років та роботи на журналістських посадах на час досягнення віку 62 роки, чоловіку буде призначено журналістську пенсію.

 

Призначення пенсії за умови роботи на посаді журналіста

З 04.02.2013 р. чоловік, який досяг 60 років, отримує пенсію за віком, призначену відповідно до Закону про пенсійне страхування. Проте у період з 1988 р. до 2009 р., тобто понад 20 років працював на журналістських посадах у державних засобах масової інформації. Чи має він право на призначення пенсії згідно із Законом № 540?


При нарахуванні пенсії журналісту державного або комунального засобу масової інформації застосовуються норми та методика нарахування пенсії держслужбовцю.

Згідно зі ст. 37 Закону про держслужбу на одержання пенсії держслужбовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки за наявності страхового стажу 35 років, у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах держслужбовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад держслужбовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.

При цьому чоловіки, які народились у період з 01.01.53 р. до 31.12.53 р., мають право на призначення, зокрема, журналістської пенсії при досягненні віку 60 років 6 місяців.

Крім того, до 20-річного стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад держслужбовців, яка дає право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, зараховується робота на посадах, визначених ст. 25 цього Закону.

Оскільки час роботи на журналістських посадах прирівнюється до стажу державної служби і відповідно не передбачений ст. 25 Закону про держслужбу, права на призначення журналістської пенсії чоловік не матиме.

Однак якщо на час досягнення віку 60 років 6 місяців (03.08.2013 р.) чоловік працюватиме на журналістській посаді, він набуде права на призначення пенсії на умовах, визначених Законом про держслужбу.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42