Статті

Уроки європейського тренду

У рамках угоди про співробітництво між Міндоходів України та Генеральною дирекцією державних фінансів Франції відбувся семінар з питань оцінки ефективності роботи щодо ключових показників діяльності.


Радник Генерального директора державних фінансів Франції пан Жан Ноель Брідей, експерт Генеральної дирекції з державних фінансів Франції пан Воль та фахівці Департаменту міжнародних зв’язків, Координаційно-моніторингового департаменту, Департаменту персоналу, Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, Інформаційно-комунікаційного департаменту, Департаменту стратегічного управління та інновацій Міндоходів України аналізували на прикладі роботи Генеральної дирекції з державних фінансів Франції, наскільки ефективно європейські традиції використовуються в нашій країні.

Програма семінару охопила низку ключових моментів діяльності французького відомства — побудова структури, організація роботи за напрямами діяльності, кадрове забезпечення, стратегічне планування тощо.

За словами пана Брідея, Генеральна дирекція державних фінансів Франції контролює близько 92% надходжень до державного бюджету. Така довіра до служби зумовлена стабільними і прогнозованими відносинами між платниками та Дирекцією, що формувалися не один десяток років. Це — суто сервісна служба.

Значна увага приділяється боротьбі з ухиленням від сплати податків і зборів. Повноту сплати до бюджетів держави контролює високоінтелектуальна ризикоорієнтована система попередження шахрайських дій. Вагомих результатів у цьому напрямі французькому відомству допомагає досягти цілісна інформаційна база даних, що формується автоматизовано.

Окремо розглядалося питання організації сервісу для платників. Так, кожен клієнт Генеральної дирекції має власний «Кабінет платника податків». За допомогою його інструментів платник без проблем має змогу задекларувати в онлайн-режимі необхідні суми, подати звітність, здійснити розрахунок з бюджетом.

Обслуговування великих платників податків у Франції здійснюється окремою Дирекцією, на обліку якої перебувають підприємства з обігом понад 400 млн. євро на рік. Супроводження кожного платника індивідуальне.

Генеральна дирекція не стоїть осторонь питань стратегічного планування діяльності. Фахівцями відомства реалізується «Програма 156». Цей документ перебуває у вільному доступі для громадян і висвітлює річну стратегію діяльності Генеральної дирекції з державних фінансів, її пріоритети, напрями роботи. План презентує заходи, що реалізуються, цілі, прогнозні показники, дає змогу визначити очікувані результати в майбутньому.

Окремим напрямом роботи є управлінський контроль. У системі відомства йому приділяється значна увага. На думку пана Жана Ноеля Брідея, якісний управлінський контроль — це половина успіху в досягненні поставленої мети.

Управлінський контроль у податковій службі Франції складається з двох методів:  інформаційного інструменту (робоча назва «OPERA», функціонує з 2012 р., містить всю потрібну інформацію для здійснення управлінського контролю, наповнення баз даних автоматизовано на 95%) та постійного діалогу керівників та підлеглих. Така модель контролю дає можливість відомству ефективно виконувати свої обов’язки перед державою.

Щорічний управлінський контроль як процес складається з двох фаз, що проходять у період із січня по травень.

Перша фаза — із січня по березень на рівні департаментів Генеральної дирекції. На основі інформаційного інструменту OPERA визначається ефективність роботи територіальних підрозділів, прогнозуються показники діяльності на наступний бюджетний рік.

Друга фаза — з квітня по травень. У цей час сторони (уповноважений Генерального директора та місцевий керівник) у дискусії на основі систематизованої статистичної інформації про діяльність територіального підрозділу Генеральної дирекції підбивають підсумки роботи і дають йому оцінку. Зазвичай вихідною інформацією для його оцінки та планування є близько 81 спеціального індикатора. Це інтегровані показники, спеціально розроблені для оцінки ефективності, наприклад:

  • CF-01 — відсоток припинення шахрайських дій;
  • CL-04 — підвищення якості послуг для територіальних громад;
  • FD-13 — рівень дотримання вимог протягом одного місяця, за винятком договірного періоду для отримання відповідей на запити, адресовані службам відповідної юрисдикції;
  • GF-02 — якість служби Marianne (ця служба тотожна українським центрам обслуговування платників податків);
  • JF-03 — коефіцієнт обробки претензій та спірних питань щодо різних категорій, що мають опрацьовуватися протягом 30 днів.

На завершення заходу учасники семінару порівняли роботу французького відомства з українським. Концептуальні засади і пріоритети діяльності Генеральної дирекції не відрізняються від засад діяльності Міністерства доходів і зборів України. Висновок одноголосний — орієнтація на сервіс, зменшення податкового тиску, відмова від безпідставного втручання у діяльність підприємців, припинення шахрайських дій в оподаткуванні, лібералізація правил та умов ведення бізнесу в Україні — європейський тренд, що активно реалізується в Україні силами Міндоходів.

Питанню щодо поліпшення оцінки ефективності роботи з ключових показників діяльності структурних підрозділів служби завжди приділялася значна увага і у нас. Так, у 2006 р. було розроблено інтегральний показник оцінки підрозділів податкової служби (розрахунок показника проводився на основі 15 показників за основними напрямами діяльності), у 2008 р. показник оцінки було доповнено та значно розширено вхідну інформацію (під час розрахунку оціночного показника враховувалися 170 показників). 2012 рік ознаменувався концептуальними змінами у підходах до оцінювання структурних підрозділів на користь стратегічного планування. А в умовах процесу формування Міністерства доходів і зборів України шляхом реорганізації податкової й митної служб цей процес закріпився та набирає нової сили.


Руслан САЗОНОВ,
головний державний ревізор-інспектор
Координаційно-моніторингового департаменту
Міністерства доходів і зборів України