Новини
Тема: Податок на прибуток

Дата визнання витрат зі страхування

Згідно з укладеним договором страхування оплата надходить за весь час дії договору. За якою датою визнаються у складі витрат підприємства-страхувальника витрати зі страхування?


Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності та інших витрат, визначених згідно з п. 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 п. 138.10, пунктами 138.11, 138.12 цієї статті та п. 140.1 ст. 140 і ст. 141 цього Кодексу.

Підпунктом 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 зазначеного Кодексу встановлено, що будь-які витрати зі страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних засобів платника податку; ризиків, пов'язаних із виробництвом національних фільмів (у розмірі не більше ніж 10% вартості виробництва національного фільму); екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника податку; об'єкта фінансового лізингу, а також оперативного лізингу, концесії державного чи комунального майна за умови, що це передбачено договором; фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов'язаних із провадженням ним господарської діяльності, в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого не передбачено законодавством, або будь-яких витрат зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб, включаються до складу витрат платника податку.

Згідно з п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені відповідно до правил бухгалтерського обліку, з урахуванням наведених у цьому пункті особ-ливостей визнання деяких видів витрат.

У бухгалтерському обліку страхувальника витрати на страхування об'єктів страхування включаються до складу витрат звітного періоду згідно з ПБО 16 «Витрати», зокрема, у разі якщо здійснення операції забезпечується одержанням економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом системного розподілу вартості цієї операції між відповідними звітними періодами.

Таким чином, до складу витрат платника податку — страхувальника у звітному (податковому) періоді включається відповідна сума витрат зі страхування незалежно від здійснення попередньої оплати. Так, наприклад, якщо попередня оплата на рік здійснюватиметься 25 жовтня поточного року згідно з укладеним договором страхування, відповідальність страховика за яким настає з 1 листопада 2011 р. по 30 жовтня 2012 р. за умови сплати чергового платежу в терміни, визначені договором, то до складу витрат ІІІV кварталів поточного року платник податку має право віднести 1/6 частину здійсненого страхового платежупопередньої оплати.