Податок на прибуток

Подання сільгоспвиробниками звітності з податку на прибуток

Підприємство є виробником сільгосппродукції, базовий звітний (податковий) період дорівнює року. Як звітувати підприємству у 2013 р., адже протягом звітного періоду застосовувались різні ставки податку на прибуток?


Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать ті, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50% загальної суми доходу (ст. 155 Податкового кодексу).

Особливістю звітного періоду сільгоспвиробників є те, що їхній базовий звітний (податковий) період — з 01.07.2012 р. по 30.06.2013 р. Ставка податку на прибуток протягом 2012 р. становила 21%, а у 2013 р. — 19% (п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу).

Отже, у зв’язку із застосуванням різних ставок сільгоспвиробники повинні за річний податковий період подати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду, дві декларації з податку на прибуток, форму яких затверджено наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213: одну за період з 01.07.2012 р. до 31.12.2012 р. із застосуванням ставки податку на прибуток 21%, другу — за період з 01.01.2013 р. до 30.06.2013 р. із застосуванням ставки 19%.