Податок на прибуток

Проценти, сплачені за кредитним договором

Щомісяця за користування кредитом підприємство сплачує банку-нерезиденту проценти на значну суму. Чи існують будь-які обмеження щодо включення до складу податкових витрат суми сплачених процентів?


Так, такі обмеження існують. Для платника податку, 50% та більше статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебувають у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу витрат нарахування процентів за кредитами, позиками й іншими борговими зобов’язаннями на користь таких нерезидентів та пов’язаних з ними осіб дозволяється в сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50% оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів (п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу).

Отже, якщо кредит отримано в банку, що підпадає під ознаки пов’язаної особи, то платник податку має право включити до складу податкових витрат суму сплачених процентів з урахуванням вищезазначених обмежень.

У разі якщо банк-нерезидент не є пов’язаною з підприємством особою, то проценти, сплачені за кредитним договором, відносяться до складу податкових витрат у повному обсязі.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42