Податок на прибуток

Витрати на професійну перепідготовку

У зв’язку з придбанням виробничим підприємством нової технологічної лінії йому необхідно відправити на платну професійну перепідготовку своїх працівників за кордон. Чи враховуватиметься у складі податкових витрат сума коштів, сплачена за таку перепідготовку?


Так, витрати на зазначені цілі включаються до складу податкових витрат. Відповідно до пп. 140.1.3 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу витрати платника податку на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі якщо законодавством передбачено обов’язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації, враховуються у складі витрат у повному обсязі.

Крім того, до складу витрат у повному обсязі відносяться витрати на навчання та/або професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних і закордонних навчальних закладах. Головною умовою у даному випадку є те, що наявність сертифіката про освіту в таких закладах є обов’язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності.

Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II Податкового кодексу (п. 138.2 ст. 138 цього Кодексу).

Отже, сума коштів, сплачена платником податку за перепідготовку працівників за кордоном, враховується у складі витрат у повному обсязі за умови, що такі витрати пов’язані з веденням господарської діяльності платника податку та належним чином підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними й іншими первинними документами.