Податок на прибуток

Облік витрат на створення основних засобів

Для паркування виробничого автотранспорту, що перебуває у власності підприємства, збудовано спеціальний навіс з полікарбонату та заасфальтовано майданчик. Витрати на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт становили понад 25 000 тис. грн. Чи може підприємство включити зазначену суму коштів до податкових витрат після введення такого об’єкта в експлуатацію?


Ні, зазначені витрати не враховуються у складі податкових витрат. Згідно з Державним класифікатором України «Класифікація основних фондів», затвердженим наказом Держстандарту України від 19.08.97 р. № 507, дороги, вулиці, автостради віднесено до групи основних засобів «Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої».

За класифікацією груп основних засобів та інших необоротних активів для цілей податкового обліку такий об’єкт належить до групи 12 основних засобів — тимчасові (нетитульні) споруди.

У податковому обліку витрати на самостійне виготовлення (створення) основних засобів для використання в господарській діяльності, у тому числі витрати на сплату заробітної плати працівникам, зайнятим на їх виготовленні (створенні), підлягають амортизації (п. 144.1 ст. 144 Податкового кодексу).

Амортизація нараховується протягом строку корисного використання. Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні цього об’єкта активом установлюється підприємством самостійно, однак цей строк не може бути меншим, ніж визначено в п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу.

Отже, витрати, здійснені на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт для будівництва основного засобу, не враховуються у складі податкових витрат звітного періоду, а підлягають амортизації.